current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Do zarządzania energią trzeba podejść systemowo

Marek Koźmik, Kierownik Systemów Zarządzania Środowiskowego i Energią TÜV Rheinland Polska

W Polsce międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania energią ISO 50001 od momentu publikacji nie zyskała wielkiego zainteresowania wśród przedsiębiorców. Sytuacja powoli się zmienia, prawdopodobnie z uwagi na fakt dostosowywania polskiego prawa do wymagań unijnej dyrektywy EED.
Na temat wymagań wobec dużych firm, które wprowadzi nowa ustawa o efektywności energetycznej oraz o korzyściach płynących z systemowego zarządzania energią rozmawiamy z Markiem Koźmikiem, Kierownikiem Systemów Zarządzania Środowiskowego
i Energią.

Norma ISO 50001 została wprowadzona w 2011 roku, w Polsce nie cieszyła się początkowo dużym zainteresowaniem. Jak sprawa wygląda obecnie? Czy zainteresowanie certyfikacją tego systemu jakoś się zmienia?

W przeciwieństwie do krajów zachodnich, międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania energią ISO 50001 od momentu publikacji nie cieszyła się u nas w kraju dużym zainteresowaniem, podobnie jak opublikowana 2 lata wcześniej norma europejska EN 16001. Widać jednak, że ten stan się zmienia, prawdopodobnie z uwagi na fakt dostosowywania polskiego prawa do wymagań unijnej dyrektywy EED.

Koszty zużycia energii mają swoje odzwierciedlenie w finalnej cenie produktu, a tym samym determinują pozycję przedsiębiorcy na tle konkurencji. Przy rosnących cenach energii, zarządzanie jej zużyciem staje się więc koniecznością dla coraz większej liczby firm i instytucji.

Świadczy o tym wzrost liczby zapytań o certyfikację z sektora dużych przedsiębiorstw, które będzie obejmował obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Przedsiębiorcy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że z uwagi na opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy EED i utrzymaniu terminu przeprowadzenia obowiązkowych audytów energetycznych, mogą stanąć przed poważnym problemem. Oczywiście, wdrożenie dyrektywy EED to nie tylko jeden z powodów zainteresowania przedsiębiorców normą ISO 50001.

Koszty zużycia energii mają swoje odzwierciedlenie w finalnej cenie produktu, a tym samym determinują pozycję przedsiębiorcy na tle konkurencji. Przy rosnących cenach energii, zarządzanie jej zużyciem staje się więc koniecznością dla coraz większej liczby firm i instytucji. Dzięki rozwiązaniom systemowym zyskują one możliwość uporządkowania i pełnej kontroli kosztów w tym zakresie. Certyfikaty potwierdzające efektywne zarządzanie energią, są także dowodem społecznej odpowiedzialności biznesu i stanowią pozytywny wyróżnik na rynku. Przedsiębiorca daje bowiem dowód, że jego produkty wytwarzane są za pomocą przyjaznych środowisku i efektywnych energetycznie technologii.

Czy wdrożenie systemu wg normy ISO 50001 wymaga dużych inwestycji? Jakie firmy są zainteresowane certyfikacją tego systemu ? Proszę podać przykłady firm posiadających certyfikat wydany przez TÜV Rheinland Polska?

Na pierwsze pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, albowiem każda firma ma swoją własną specyfikę.

Już teraz wiele z certyfikowanych organizacji uwzględnia w swoich programach środowiskowych zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej.

Samo wdrożenie będzie warunkowane ilością i stopniem skomplikowania procesów zachodzących w firmie, z którymi łatwiej i mniejszym kosztem poradzą sobie podmioty, które mają już wdrożony system, najlepiej ISO 14001 - już teraz wiele z certyfikowanych organizacji uwzględnia w swoich programach środowiskowych zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej. Koszt wdrożenia samego systemu będzie nieporównywalnie niski w stosunku do nakładów jakie poniesie organizacja na realizację programów poprawy efektywności energetycznej, a i to będzie zależało od stopnia jej nowoczesności oraz posiadanej infrastruktury.

Największe zainteresowanie certyfikacją ISO 50001 obserwuję w sektorze firm produkcyjnych, gdzie tendencja do redukcji kosztów wytwarzania jest warunkowana konkurencyjnością na rynku, a jednocześnie jest to sektor, w którym drzemie największy potencjał jeśli chodzi o możliwości obniżenia kosztów produkcji i finalnej ceny produktu. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania energią, koncentrujemy nasze działania w tych obszarach, które są najbardziej energochłonne. Niestety, sposoby oszczędzania energii w kontekście przedsiębiorstwa wymagają inwestycji, a ich efekty mogą się pojawić dopiero za kilka lat. Pamiętajmy jednak, że ceny energii, z uwagi na rosnące potrzeby i kurczenie się zasobów naturalnych, będą rosły, więc im wcześniej wdrożymy programy poprawy swojej efektywności energetycznej, tym lepiej.

W Kuźni Sułkowice S.A., która jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskała certyfikat systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001, wydany przez TÜV Rheinland Polska, zmiany widoczne są w codziennym funkcjonowaniu firmy. Stare maszyny wymienione zostały na nowoczesne, zużywające mniej energii i generujące mniej hałasu, co w odczuwalny sposób polepszyło warunki pracy i poprawiło wydajność. Podjęte zostały także działania zmierzające do zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Linie energetyczne przebudowano dla łatwiejszego monitoringu zużycia energii, a szkolenia personelu doprowadziły do wzrostu świadomości pracowników, która przekłada się bezpośrednio na jakość ich pracy i ma duży wpływ na wydajność energetyczną całego przedsiębiorstwa.

Wśród innych klientów, certyfikowanych przez TÜV Rheinland Polska, należy wymienić Hörmann Legnica Sp. z o.o., PPUHP EKOENERGIA Sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., CEMEX Polska Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal Poland S.A., gdzie sukces programu pilotażowego w jednym z Oddziałów zaowocował wdrożeniem i certyfikacją wszystkich pozostałych. Mam nadzieję, że obecny wzrost zainteresowania normą ISO 50001 będzie coraz większy i powszechniejszy, a przedsiębiorcy zobaczą i odczują realne korzyści z niego wynikające.

Marek Koźmik - Kierownik Systemów Zarządzania Środowiskowego i Energią TÜV Rheinland Polska

Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynierii Materiałowej. Przez 11 lat odpowiedzialny za wdrażanie systemów zarządzania w przemyśle hutniczym. Od 2008 roku pracownik TÜV Rheinland Polska odpowiedzialny za usługi certyfikacji systemów w obszarach ochrony środowiska, energii i biopaliw. Audytor wiodący systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS, PN-N-18001, Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu. Na swoim koncie ma 300 audytów systemów zarządzania, głównie w przemyśle metalowym i hutnictwie. Zwolennik pragmatycznych rozwiązań wspomagających zrównoważony rozwój.