SHARE
X

Imprint

Wydawca strony internatowej

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000081930

NIP: 526-00-30-070
REGON: 010422615
tel. +48 32 271 64 89
tel. +48 32 271 06 23
fax +48 32 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Problem z zakupami przez Internet?

Wypróbuj internetowe rozstrzyganie sporów.