Carrière

Onze missie

Voor onze missie om het leven veiliger te maken zijn vaste grondbeginselen nodig.

Integriteit

Wij zijn betrouwbaar en opereren eerlijk, transparant en vertrouwd. Wij scheppen vertrouwen. Wij opereren conform de richtlijnen en regels die voor ons gelden. Wij zijn transparant over onze beslissingen en communiceren deze begrijpelijk.

Excelleren

Wij excelleren met al onze processen en producten. Wij nemen alleen genoegen met kwalitatief hoogwaardig werk. Voorwaarde daarvoor is onze uitgebreide deskundigheid. Wij ontwikkelen onze producten door gerichte innovatie continu verder. Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Klantgericht

Wij stellen de behoeften van onze klanten centraal in zowel ons denken als ons handelen. Wij zorgen voor een goede balans tussen een consequente klantgerichtheid enerzijds en onze onafhankelijkheid als professionals en onderneming anderzijds.

Prestatiegericht

Wij zijn prestatiegericht en nemen onze verantwoordelijkheid. Onze prestatiegerichtheid vormt de basis van tevreden klanten en ons eigen succes. Wij gaan vastberaden te werk en nemen altijd de verantwoordelijkheid voor ons handelen. Wij zien fouten als een kans om nieuwe kennis te vergaren en nog beter te worden.

Flexibel

Wij werken flexibel, snel en zijn bij uitstek bereid om te veranderen. Wij reageren snel op ontwikkelingen in onze markten en in de samenleving. We werken actief aan veranderingen en beschouwen die als kansen. Wij zijn flexibel en ontwikkelen onszelf dynamisch verder.

UN Global Compact

Het is onze overtuiging dat ondernemingen verantwoordelijk zijn voor hun omgeving. Om ervoor te zorgen dat dit besef ook uitmondt in effectief handelen is het noodzakelijk dat betrokkenen op alle niveaus ervaringen uitwisselen. Daarom hebben wij in jaar 2006 de tien Universele Principes van het 'UN Global Compact', een vrijwillig initiatief voor ondernemingen van de Verenigde Naties, ondertekend. Met deze belangrijkste strategische stap hebben wij ons ertoe verplicht ons in te zetten voor de wereldwijde eerbiediging van mensenrechten, rechten van werkenden, milieubescherming en de bestrijding van corruptie.

Om te waarborgen dat overal in de onderneming aan deze verplichting wordt voldaan maakt de inhoud van het UN Global Compact sinds 2007 deel uit van ons mission statement en vormt het de basis van ons concernbeleid voor waarden en verantwoordelijkheid. Bovendien vormen de waarden en principes van het UN Global Compact een centraal richtsnoer voor de manier waarop wij met onze zakenpartners omgaan. Voordat we zaken kunnen doen met leveranciers stellen wij als voorwaarde dat zij zich houden onze compliance-richtlijn, de geldende wetgeving en de mensenrechten en de principes van het UN-Global Compact eerbiedigen.

Bovendien nemen wij deel aan internationale projecten, zoals op het gebied van milieubescherming, trainingen op het gebied van compliance en de UN-richtlijnen, maar ook aan de discussie over de rol van ondernemingen in conflictgebieden. Daarmee willen wij onze positie als betrouwbare en waardevolle partner versterken en een bijdrage leveren aan het realiseren en verspreiden van ethische zakelijke praktijken en duurzame ontwikkeling.