Karrier

Küldetésünk

Az élet biztonságosabbá tételét hirdető törekvésünk stabil alapokat kíván meg.

Integritás

Feddhetetlenek vagyunk, tisztességesen, átláthatóan és megbízhatóan cselekszünk. Bizalmat teremtünk. A ránk nézve érvényes alapelvek és szabályok mentén cselekszünk. Döntéseinket átláthatóvá tesszük, és nyomon követhető módon adjuk közre.

Kiválóság

Valamennyi folyamatunk és termékünk esetében elérjük a kiválósági szintet. Csak a minőségileg kifogástalan munkával elégszünk meg. Átfogó kompetenciánk ennek előfeltételét képezi. Termékeinket folyamatosan, célzott innováció mentén fejlesztjük tovább. Számunkra a biztonság jelenti a legfőbb prioritást.

Ügyfélközpontúság

Az ügyfeleink által támasztott igényeket állítjuk gondolkodásunk és cselekvéseink középpontjába. Fenntartjuk az egyensúlyt a következetes ügyfélközpontúság, valamint a szakmai és vállalati függetlenségünk között.

Teljesítmény-központúság

Teljesítmény-központú magatartás és felelősségvállalás jellemez bennünket. Teljesítmény-központúságunk jelenti az alapját ügyfeleink elégedettségének és saját sikereinknek. Eltökélten cselekszünk, és mindig vállaljuk a felelősséget cselekedeteinkkel kapcsolatban. A hibákat lehetőségnek tekintjük arra, hogy valami újat tanuljunk és közben még jobbá váljunk.

Agilitás

Rugalmasan és gyorsan cselekszünk, és a változásra való nagy fokú nyitottság jellemez bennünket. Gyorsan reagálunk a piacainkon és a társaságnál megjelenő fejlesztésekre. Magunk is aktív változtatásokat hajtunk végre, és a változásokra lehetőségként tekintünk. Rugalmasak vagyunk, és dinamikusan tovább tudunk fejlődni.

Az ENSZ Globális Megállapodása (Global Compact)

Meggyőződésünk, hogy a vállalatoknak felelősséggel kell viseltetniük környezetük iránt. A megfelelő szereplőknek minden szinten tapasztalatot kell cserélniük, hogy ez a felismerés hatékony cselekedeteket mozdítson elő. Ezért 2006-ban aláírtuk az ENSZ Globális Megállapodásának – az Egyesült Nemzetek önkéntes gazdasági kezdeményezéseinek egyike – tíz alapelvét. Ezzel a meghatározó stratégiai lépéssel kötelezettséget vállaltunk arra, hogy globális szinten betartjuk az emberi jogokkal, a munkajogokkal és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, valamint fellépünk a korrupció ellen.

Az említett kötelezettségnek vállalat szinten való megfelelés céljával az ENSZ Globális Megállapodásában foglaltak 2007 óta részét képezik vállalatunk jövőképének, illetve értékek és felelősség tekintetében konszernpolitikánk alapjául szolgálnak. Ezenkívül az ENSZ Globális Megállapodásában feltüntetett értékek és elvek központi iránymutatásnak tekintendők üzleti partnereink kezeléséhez. A TÜV Rheinland céggel való üzleti kapcsolat létesítése előtt a szállítóknak kötelezettséget kell vállalniuk compliance-irányelvünk, érvényes jogszabályaink, az emberi jogok, valamint az ENSZ Globális Megállapodásában feltüntetett elvek betartására.

Ezenfelül aktívan részt veszünk nemzetközi projektekben – például a környezetvédelem területén, a compliance-szel, az ENSZ-alapelvekkel kapcsolatos képzéseken vagy akár a vállalat konfliktus sújtotta területeken betöltendő szerepének tisztázásával járó vitákban. Ennek szellemében megbízható és értékes partnerként betöltött pozíciónkat erősíteni kívánjuk, továbbá hozzá szeretnénk járulni az etikus üzleti gyakorlatok megvalósításához és elterjesztéséhez, valamint a fenntartható fejlődéshez.