Karrier

Corporate Responsibility (vállalati felelősség) – fenntarthatóság és compliance (megfelelés)

Felelős vállalatvezetés – fenntarthatóság és compliance

„Eltökélt szándékunk, hogy az ellenőrzés, felülvizsgálat, minősítés, tanácsadás és képzés területén világszerte a legjobb fenntartható és független szolgáltatási konszernné fejlődjünk.” Ezt az igényt és önértékelést dokumentáljuk jövőképünkben. A fenntarthatóság ezáltal kulcsfontosságú témáink egyike, amely meghatározza cselekedeteinket – gazdálkodásunkat a nyereségközpontúság vezérli társadalmi és környezetvédelmi felelősségünk szem előtt tartásával. Hiszen meggyőződéssel valljuk: tágabb értelemben kizárólag fenntartható módon cselekvő vállalat lehet hosszú távon is sikeres.

De mit is értünk pontosan felelősségteljes vállalatvezetés alatt? Ez egyrészt azt jelenti számunkra, hogy szolgáltatásainkat ügyfeleink jövőbeli igényeihez igazítjuk, és ezáltal sikeresebbé is tesszük ügyfeleinket. Támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy termékeiket és folyamataikat hatékonyabban és fenntarthatóbb módon – más szóval: jövőképesen – tervezzék meg. Másrészt vállalatként felelősséget vállalunk az ember, a társadalom és a környezet tekintetében. Fenntartható jövőt igyekszünk építeni, amely hosszú távon is megfelel az ember és a környezet által támasztott követelményeknek.

Fenntartható magatartásunkat compliance-irányítási rendszerünkre alapozzuk. A „compliance” (az előírásoknak való megfelelőség) fogalma a jogszabályok és a belső előírások betartását jelenti. Egy ellenőrzést végző konszern számára ez kiemelt jelentőséggel bír. Hiszen a legfontosabb ügyfél oldali tőkénket szolgáltatásaink minősége és integritása képezi.

A belső perspektívánkból és az érdekelt felek nézőpontjából szemlélt témák különösen relevánsnak tekinthetők a TÜV Rheinland vállalat jövőképessége szempontjából, és fenntarthatósági stratégiánk alapját képezik.

Központi cselekvési területeinket öt dimenzióra kivetítve határoztuk meg:

Tisztességes magatartás jellemez minket

A compliance a TÜV Rheinlandnál azt jelenti, hogy a vállalatvezetés és minden munkatárs a jogszabályok és belső vállalati szabályok, valamint az önként vállalt kötelezettségek szellemében cselekszik. Ez a magunkfajta ellenőrzési szolgáltató számára kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a TÜV Rheinland élvezi ügyfelei és a nyilvánosság bizalmát saját szolgáltatásai, függetlensége és integritása tekintetében.

Napi tevékenységünk a jövőképünkben rögzített értékek – szakértelem, megbízhatóság, feddhetetlenség, függetlenség és nyitottság – felé irányul. Compliance-értelmezésünk megvalósítását és ellenőrzését a TÜV Rheinland teljes konszernre érvényes compliance-irányítási rendszerén keresztül biztosítjuk.

Megbízhatóak vagyunk.

Megközelítésünk

Termékeink és szolgáltatásaink egészségre, biztonságra és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatához tiszta lelkiismeretünket tekinthetjük kulcskompetenciánknak. A TÜV Rheinland egyes ellenőrzési szolgáltatásaiban több mint egy évszázados tapasztalat tükröződik. Ezek a tapasztalatok a biztonságra és az egészségvédelemre irányuló normák betartásának tekintetében is kellően érettnek tekinthetők.

Jelenetős terjesztői szerepünkben világszerte támogatjuk ügyfeleinket szolgáltatásainkkal abban, hogy termékeiket és folyamataikat hatékonyabban, fenntarthatóbb módon, és ezáltal végső soron jövőképesebben tervezzék meg, értékes partnerkapcsolatot kialakítva vállalatunkkal.

A „Green Products” (zöld termékek) szemlélet keretében a TÜV Rheinland megvizsgálja a termékek energiahatékonyságát, és ezáltal erőforrás-kímélő és takarékos irányt mutat a többi vállalat számára. Az energiahatékony termékek ellenőrzése és fejlesztési támogatása mellett a TÜV Rheinland az energiatermelés, az energiahatékony és fenntartható ingatlanok, a fenntarthatósági hatásvizsgálatok, a környezetvédelmi tanúsítás és a fenntartható közlekedés területén is számos szolgáltatást kínál. Szolgáltatásainkat itt találja.

Tiszteljük az értékeket.

Fenntartható személyzetmenedzsmentünk révén sikertényezőink egyik legfontosabbját biztosítjuk és javítjuk: munkatársaink motivációját és egészségét. Tevékenységeink a fenntarthatósági stratégiánkból levezethető cselekvési területek közül kettőre fektetnek kiemelt hangsúlyt:

• Változatosság

• Munkahelyi biztonság és egészség

Elsőként nem utolsó sorban ugyancsak két fontos cél emelhető ki globális fenntarthatósági stratégiáink közül: a vezetői szintek nemzetközivé tétele és a női vezetők részarányának növelése.

Konkrétan azért küzdünk, hogy 2020-ra

• a legfelsőbb vezetői pozícióink 20%-át nemzetközi szakemberek alkossák és

• a vezetői pozíciót betöltő nők részaránya konszern szinten 15%-ra emelkedjen.

Német vállalataink számára – amelyeket a nők és a férfiak vezetői pozíciókban való egyenlő részvételéről szóló törvény egy kvóta megállapítására kötelez – 2017-re és 2020-ra konkrét célokat fogalmaztunk meg.

Tudatosan cselekszünk.

Megközelítésünk

A környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság fenntarthatósági stratégiánk keretében, ugyancsak két dimenzióban jelentős szerepet játszik. A vállalaton belül intenzíven foglalkozunk azzal, hogyan csökkenthetjük minél jobban tevékenységünk káros hatásait, és hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabbra tervezni megfelelő irányítási folyamatainkat.

Energia- és erőforrás-felhasználásunk hatékonyabbá tételével nemcsak a környezet védelméhez járulunk hozzá, hanem hatékonyabbá és jövedelmezőbbé is tesszük a konszernt. Ez mindenekelőtt a következő konkrét célkitűzésekben jut kifejezésre:

• Az egy munkatársa eső CO2-kibocsátásunkat 2020-ra konszern szinten 25%-kal kívánjuk csökkenteni a 2010-es bázisévhez képest.

• 2020-ra a munkatársakra lebontott energiafogyasztásnak is 20%-kal csökkennie kell a 2010-es bázisévhez képest.

Konszernszinten és a helyi keretek között egyaránt számos intézkedést és projektet alkalmazunk, amelyek segítenek energiahatékonyságunk javításában és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében.

Kifelé – és sokkal nagyobb ösztönző erő által vezérelve – átfogó technológiai tudásunkat a partnerekkel folytatandó szűk párbeszédre alkalmazzuk a tudomány, a politika, a civil társadalom és az ipar területén azzal a céllal, hogy megoldásokat fejlesszünk ki, a káros környezeti hatásokat minimálisra csökkentsük vagy kiindulási alapot találjunk leküzdésükhöz.

HSE irányítás

Tevékenységeinket a környezetvédelem, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a HSE (Health, Safety and Environment – egészség, biztonság és környezetvédelem) irányítási rendszerünk szabályozza és irányítja. A HSE irányítási rendszer a munkahelyi és környezetvédelmi témák konszern szintű szabályozása integrációjának fontos alapköve. A teljes szervezetre érvényes HSE-irányelv lehetővé teszi a munka- és környezetvédelmi kérdések kezelésének közös értelmezését és egységes szabványba foglalását. A HSE irányítási hálózat regionális és a konszern szintű megvalósítással megbízott üzleti képviselőkből áll. A minőségirányítási rendszereink további harmonizálásától egyszerűbb, határokon átívelő együttműködést, és ezáltal végső soron lényegesen nagyobb folyamathatékonyságot várunk el.

Intézkedések

Környezeti céljaink elérése érdekében számos intézkedést határoztunk meg. Mindenekelőtt a következőkre fektettünk nagy hangsúlyt:

• energiahatékony technológiák alkalmazása épületgazdálkodásunkban;

• az üzleti utak számának csökkentése a videokonferencia-technológia számottevőbb használatával;

• az üvegházhatású gázok használatának és kibocsátásának csökkentése energiahatékonyabb vállalati járművek használatával, valamint

• a legkorszerűbb technológiák alkalmazása adatközpontok, vizsgálólaboratóriumok és berendezések üzemeltetéséhez.

Vissza is adunk valamit.

Megközelítésünk

Számos szempontot említhetünk, amelyek szerint vállalatként a társadalmi szolgáltatásokból és keretfeltételekből hasznot húzhatunk: Az állami oktatási intézmények részint magasan képzett feltörekvő tehetségeket ontanak magukból, sok helyen tevékenységünkhöz jól fejlett infrastruktúrát vehetünk igénybe, továbbá a politika és az igazságszolgáltatás megbízható keretfeltételeket biztosít vállalatunk fenntartható fejlődéséhez.

Ennek tudatában magától értetődő dolog számunkra, hogy saját elköteleződéstől vezérelve valamit visszaadjunk a társadalomnak. Elköteleződésünk kiválasztásakor egyértelmű feltételrendszert követünk: a projektnek illeszkednie kell az elképzelésünkhöz, hiszen az általunk képviselt értékeket testesíti meg, szorosan kapcsolódik vállalati tevékenységünkhöz, illetve telephelyeink vagy piacaink helyi környezetében található.

Stratégiai figyelmünk olyan projektekre és tevékenységekre támaszkodik, amelyek

• előmozdítják az oktatást és a tudományt,

• óvják az embert és a környezetet, illetve

• támogatják az ENSZ „Globális Megállapodás” (Global Compact) elnevezésű kezdeményezésének elveit.

Rendszerint nonprofit szervezetekkel működünk együtt, és ily módon több partner erősségeit tudjuk ötvözni. A tematikus közelség alapján szoros kapcsolatot ápolunk az Organisation Ingenieure ohne Grenzen e.V. szervezettel, amelyet több éve részesítünk pénzügyi támogatásban. Saját technikai segítségnyújtási projekteket tervez és helyben végre is hajtja őket, támogatja az egyéb segédszervezeteket és a rászorulókat a tudástranszfer szolgáltatásokhoz kapcsolódó mérnök-specifikus kérdésekben, ezenkívül kutatási és felderítési munkát végez a fenntartható technikai fejlesztési együttműködés területén.

Ezenkívül társadalmi kérdésekben elkötelezettek vagyunk a TÜV Rheinland Alapítvány iránt, és közhasznú projekteket támogatunk. A TÜV Rheinland Alapítvány tevékenységéről az alábbi hivatkozás részletes információt nyújt.

Önkéntes elköteleződés

A társadalom tagjaként kötelességünknek érezzük, hogy tevékenységünk helyszínén szerepet vállaljunk a közös együttműködésben. Támogatjuk munkatársainkat abban, hogy a szociális és környezetvédelmi projekteknél önkéntes módon járjanak el.

Napirendünk fix pontját ezért évek óta a Kölner Freiwilligen Tage (Kölni Önkéntes Napok) esemény jelenti konszernközpontunkban. Ennek keretében a munkatársak egy napig dolgoztak egy szociális projekten. A projekt a fogyatékos emberekkel való közös tevékenységektől a parkok szépítéséig és ápolásáig szinte mindent magában foglal. Ugyanakkor az Önkéntes Napok a TÜV Rheinland társaságoknál már más telephelyeken is a vállalatok határozott társadalmi felelősségvállalását (CSR) hirdetik.

Ezen túlmenően 2009 óta minden önkéntes módon eljárni szándékozó munkatársunknak intranetes interaktív online platform keretében fórumot kínálunk, amely lehetővé teszi számukra a hasonló gondolkodású egyénekkel való tapasztalatcserét, új projektek bemutatását, vagy a saját elkötelezettségből fakadó ösztönzés érvényre jutását. Közösségi koncertek, gyermektámogatás a különböző országokban, kényszerprostitúció elleni akciók – az interaktív önkéntes platform keretében az aktív önkéntesek tapasztalatot cserélhetnek, míg az érdekeltek ösztönzést és kapcsolattartási pontokat találhatnak.

Globális közhasznú projektek

A TÜV Rheinland felelősségteljes magatartás melletti kiállása a társadalmi elköteleződésben is megmutatkozik. Ez az elköteleződés számos olyan kezdeményezésnél és projektnél tetten érhető, amelyek végrehajtására a vállalat egyes telephelyein sor kerül. Vállalat szinten megvalósuló adománygyűjtési akciókkal támogatjuk az érintett katasztrófa sújtotta területeket, illetve sok éven keresztül patronáljuk a feltörekvő országokat.