current language
Supply Chain Inspections dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Oferta usług w zakresie kontroli łańcucha dostaw | TÜV Rheinland

Rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dla przemysłu

Zoptymalizuj swój łańcuch dostaw. Dokładnie na czas

Aby zapewnić pomyślne zakończenie projektu, konieczna jest międzyfazowa optymalizacja łańcucha dostaw. Ważne, aby na wszystkich etapach zaopatrzenia, produkcji i budowy zarówno dostawcy, jak i wykonawcy zapewniali wymaganą jakość. Ponadto istotne jest, aby określone standardy były przestrzegane, a każdy krok był przeprowadzany sprawnie i szybko.

Dzięki naszym usługom kontroli łańcucha dostaw (ocena, spedycja, inspekcja nadzór i badania) jesteśmy gotowi zapewnić niezbędne wsparcie na każdym etapie projektu. Obejmuje to wybór dostawców, zapewnienie jakości i kontrolę jakości, monitorowanie załadunku i rozładunku, nadzór budowy i ciągły monitoring podczas eksploatacji. Długofalowo wzmacniamy Twoją pozycję rynkową poprzez innowacje technologiczne i rozwój gospodarczy.

Kliknij na poszczególne fazy łańcucha dostaw i zobacz szczegóły.

Etap projektowania
i planowania
Etap zaopatrzenia
i produkcji
Etap budowy
i uruchomienia
Etap eksploatacji
i konserwacji
Na czas

Etap projektowania
i planowania

Stanowisko/rola:

 • Top Manager
 • Project Manager Engineering, Procurement, Construction (EPC)/Właściciel
 • Pracownik Działu Technicznego
 • Decydent
 • Menedżer inwestycyjny

Wyzwania:

 • Brak przekonania do nowych technologii lub nowych lokalizacji
 • Trudność w oszacowaniu kosztów i wysiłku w zakresie zapewnienia jakości/kontroli jakości (QA/QC)
 • Ryzyka i wymagania, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania zarządzania jakością w projekcie
 • System zarządzania wiedzą, który może nie obsługiwać opracowywania i aktualizowania specyfikacji
 • Ograniczenia cenowe klienta zmuszające do ponoszenia jak najniższych kosztów, które pozwalają zminimalizować ryzyka w projekcie (SC, zobowiązania i przepisy, opóźnienia, grzywny i kary)
 • Zróżnicowane prośby klienta, które należy uwzględnić w projekcie

Rozwiązanie:

 • Market access services (MAS)
 • Wsparcie przy wyborze dostawcy oraz przy wyborze rozwiązań technologicznych
 • Przegląd specyfikacji
 • Weryfikacja i oceny dokumentacji jakościowej oraz dokumentacji projektowej
 • Planowanie inspekcji

Czytaj więcej

Etap zaopatrzenia
i produkcji

Stanowisko/rola:

 • Kierownik ds. Zakupów
 • Kierownik Projektu/Pracownik w Biurze Zarządzania Projektami
 • Account Manager w obszarze producenta
 • Kierownik Projektu działu inwestycji
 • Kierownik ds. Jakości

Wyzwania:

 • Potrzeba optymalizacji łańcucha dostaw
 • Nieznani, stosunkowo tani poddostawcy na temat których nie posiadamy całościowej wiedzy w zakresie możliwości realizacji prac
 • Złożone, wielopoziomowe łańcuchy dostaw
 • Producenci, którzy nie trzymają się specyfikacji i narzuconych im norm

Rozwiązanie:

 • Ocena i rozwój dostawców
 • Inspekcja dostawcy
 • Usługi spedycyjne
 • Kontrola przed wysyłką (PSI)
 • Badania niszczące i nieniszczące (NDT)

Czytaj więcej

Etap budowy
i uruchomienia

Stanowisko/rola:

 • Kierownik Projektu
 • Kierownik ds. Jakości
 • Pracownik w Biurze Zarządzania Projektami
 • Account Manager w obszarze producenta
 • Kierownik Projektu działu inwestycji
 • Lokalny Kierownik Budowy
 • Kierownik ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska (HSE)
 • Kierownik ds. Jakości po stronie właściciela/EPC

Wyzwania:

 • Opóźnienia w budowie i przekroczenie założonych kosztów realizacji
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, automatyzacji i digitalizacji
 • Nieprzestrzeganie standardów zapewnienia jakości/kontroli jakości na miejscu, co skutkuje bardzo wysokimi kosztami prac naprawczych
 • Prace prowadzone niezgodnie z wymaganiami BHP
 • Niskiej jakości dokumentacja niezgodności komponentów otrzymana od dostawców, bądź jej nie terminowe dostarczenie

Rozwiązanie:

 • Nadzór załadunku i rozładunku
 • Kontrola na miejscu podczas instalacji
 • Personel techniczny
 • Ocena I weryfikacja dokumentacji jakościowej
 • Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej przez ekspertów w branży
 • Nadzór inwestorski na budowie
 • Nadzór inwestorski z dodatkową dokumentacją procesu (BQI/BQS)
 • Kontrola przed uruchomieniem i prowadzenie badań nieniszczących (NDT)

Czytaj więcej

Etap eksploatacji
i konserwacji

Stanowisko/rola:

 • Kierownik Zakładu
 • Kierownik Zakładu Przemysłowego
 • Kierownik ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska (HSE)
 • Kierownik ds. Jakości
 • Menedżer ds. Ubezpieczeń
 • Właściciel / Zarządca obiektu

Wyzwania:

 • Niewystarczające zasoby wykwalifikowanych pracowników do zrozumienia i wdrożenia odpowiednich standardów
 • Złożone wyzwania operacyjne i nieplanowane przestoje w produkcji
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, automatyzacji i digitalizacji
 • Unikalne komponenty, które są trudne do wymiany lub konserwacji
 • Problemy z określeniem odpowiedzialności w przypadku niezgodności odnoszących się do wypadków

Rozwiązanie:

 • Przegląd konserwacyjny
 • Analiza uszkodzeń spowodowanych awariami
 • Wsparcie przez personel techniczny TUV Rheinland Polska
 • Inspekcja oparta na ryzyku (RBI)
 • Ocena cyklu życia sprzętu/materiału
 • Okresowe kontrole

Czytaj więcej

Skorzystaj z naszego wsparcia, aby stale wpływać na poziom jakości dostawców. Proponujemy podejście, które opiera się na zgodności i koncentruje się na odchyleniach wyników względem wymagań klienta. Możliwe jest również podejście oparte na ryzyku, które ma na celu identyfikację czynników ryzyka, prowadzących do nieprawidłowych przepływów procesów. W zależności od potrzeb, tworzymy optymalny pakiet usług, w obrębie których możesz:

 • uzyskać pomoc w odpowiednim doborze dostawców i wsparcie w ich ciągłym doskonaleniu
 • zredukować koszty dzięki identyfikacji nowych dostawców poprzez szczegółową ocenę dostawców
 • zwiększyć przejrzystość dotycząca poziomu jakości komponentów
 • obniżyć ryzyko odpowiedzialności i strat finansowych wynikających z niskiej jakości lub opóźnień
 • zapobiec zatorom produkcyjnym
 • zwiększyć konkurencyjność i poziom satysfakcji klientów poprzez stałą jakość

Usługi:

Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX

Zapewnienie zgodności z dyrektywą ATEX.

Więcej

Market Access Service

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!