current language
Czech Republic available in the following languages:
or select your TÜV Rheinland region / country website:
Choose country/ region and language

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost TÜV Rheinland Group je velmi potěšena z Vaší návštěvy našich webových stránek a Vašeho zájmu o naše produkty a služby. Ochrana a bezpečnost osobních údajů našich zákazníků a uživatelů byly v koncernu vždy velmi důležité. Proto je ochrana Vašich osobních údajů pro nás velmi důležitá a obzvláště zásadní.

Obecné pokyny a povinné informace

Prohlášení o ochraně osobních údajů Vám poskytuje přehled o tom, jaké osobní údaje TÜV Rheinland Group shromažďuje a co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů i s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Při návštěvě našich webových stránek může být Vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. To se děje především pomocí souborů cookie, analytických nástrojů a nástrojů třetích stran. Analýza Vašeho chování při surfování je zpravidla anonymní; chování při surfování nelze vysledovat zpět k Vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Příslušné podrobné informace naleznete v následujících pokynech k našemu prohlášení o ochraně osobních údajů.

1 Informace o shromažďování osobních údajů

V následujícím textu informujeme o shromažďování a dalším zpracování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vám osobně nebo s nimiž můžete být osobně identifikováni, například: jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

Správcem dle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je

TÜV Rheinland AG
Am Grauen Stein
51105 Kolín nad Rýnem
Tel. +49 (0) 221 / 806 - 0
Fax +49 (0) 221 / 806 - 114
E-mail: dataprotection@tuv.com (viz naše Impressum).

Náš zákonem požadovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese:

a. dataprotection@tuv.com s předmětem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“

b. nebo na poštovní adrese s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vámi poskytnuté osobní údaje (Vaše e-mailová adresa, popř. Vaše jméno a Vaše telefonní číslo) u nás uloženy, abychom odpověděli na Vaše dotazy. Údaje, které v souvislosti s tím vznikly, smažeme poté, co již není ukládání nutné, nebo omezíme zpracování, pokud existuje zákonná povinnost uchovávat osobní údaje.

Spoléháme-li u jednotlivých funkcí naší nabídky na pověřené poskytovatele služeb nebo chceme-li využít Vaše osobní údaje k reklamním účelům, budeme Vás níže podrobně informovat o příslušných postupech. Přitom také uvedeme stanovená kritéria doby uložení.

Pokud Vaše žádost vyžaduje přenos osobních údajů určitým příjemcům, budou údaje předány třetím stranám. To se vždy provádí v rámci zákonných předpisů.

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako například zaslaných vstupních údajů formuláře, šifrování SSL nebo TLS. Pokud je šifrování aktivováno, osobní údaje nám předávané nemohou být přečteny třetími stranami. Šifrované připojení rozpoznáte změnou řádku adresy prohlížeče z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku Vašeho prohlížeče.

Tímto odmítáme používání kontaktních údajů zveřejněných povinně v Impressum pro přeposílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

2 Vaše práva

Máte vůči nám následující práva týkající se Vám příslušných osobních údajů:

 • a. právo na informace
 • b. právo na opravu nebo smazání
 • c. právo na omezení zpracování,
 • d. pávo vznést námitky proti zpracování,
 • e. právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo podat stížnost na naše zpracování Vašich osobních údajů u orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

V případě pouhého informativního využití webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromažďujeme již následující osobní údaje, které Váš prohlížeč přenese na náš server.

 • a. IP adresa
 • b. datum a čas žádosti
 • c. rozdíl časové zóny vůči greenwichskému času (GMT)
 • d. obsah žádosti (konkrétní strana)
 • e. stav přístupu/HTTP stavový kód
 • f. příslušné přenášené množství dat
 • g. webová stránka, ze které tato žádost pochází
 • h. prohlížeč
 • i. operační systém a jeho rozhraní
 • j. jazyk a verze softwaru prohlížeče

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, které umožňuje zpracování technicky žádoucích osobních údajů k zajištění stabilního a bezpečného provozu webové stránky.

Kromě výše uvedených údajů jsou při používání naší webové stránky ve Vašem počítači ukládány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku přiřazené k Vámi používanému prohlížeči, a kterými se dostávají určité informace k místu, které nastavuje soubor cookie (zde prostřednictvím nás). Soubory cookie nemohou spouštět programy nebo přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla celkově uživatelsky vstřícnější a efektivnější.

Použití souborů cookie:

 • a. Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a způsob funkce jsou vysvětleny níže:
  • i. Dočasné soubory cookie (viz b)
  • ii. Trvalé soubory cookie (viz c)

 • b. Dočasné soubory cookie se po zavření prohlížeče automaticky smažou. Patří sem zejména cookie relace. Tyto uchovávají takzvané ID relace, kterým lze přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče společné relaci. Tím lze znovu rozpoznat Váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace jsou smazány při odhlášení nebo zavření prohlížeče.
 • c. Trvalé soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky smažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.
 • d. Nastavení Vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a např. odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Upozorňujeme na to, že za určitých podmínek nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.
 • Základem pro zpracování osobních údajů i zde čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (např. pro bezchybný provoz webových stránek). Co se týče ostatních souborů cookie (např. souborů cookie pro analýzu Vašeho chování při surfování), jsou tyto soubory cookie zpracovány samostatně v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

4 Registrace na této webové stránce

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat pro využívání dalších funkcí stránek. K tomu zadané údaje používáme pouze za účelem použití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě odmítáme registraci.

Při důležitých změnách jako je rozsah nabídky nebo při technicky nezbytných změnách používáme při registraci uvedenou e-mailovou adresu, abychom Vás tímto způsobem informovali.

Zpracování osobních údajů zadaných při registraci probíhá buď na základě smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí neformální zpráva e-mailem adresovaná nám. Zákonnost již dokončeného zpracování osobních údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Osobní údaje shromážděné při registraci budou námi uloženy, dokud jste zaregistrováni na našich webových stránkách, a následně budou smazány. Zákonné lhůty uchovávání osobních údajů zůstávají nedotčeny.

4.1 Registrace pomocí služby Facebook Connect

Místo přímé registrace na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat pomocí služby Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat pomocí služby Facebook Connect a kliknete na tlačítko "Přihlásit se přes Facebook" / "Připojit se přes Facebook", budete automaticky přesměrováni na platformu Facebooku. Tam se můžete přihlásit Vašimi uživatelskými údaji. Tímto se propojí Váš profil na Facebooku s našimi webovými stránkami příp. s našimi službami. Tímto propojením získáte přístup k Vašim osobním údajům uloženým na Facebooku. To jsou především:

 • a. Jméno na Facebooku
 • b. Profilová a úvodní fotka na Facebooku
 • c. Úvodní fotka na Facebooku
 • d. E-mailová adresa uvedená na Facebooku
 • e. ID na Facebooku
 • f. Seznamy přátel na Facebooku
 • g. Lajky na Facebooku (údaje „Líbí se mi“)
 • h. Narozeniny
 • i. Pohlaví
 • j. Země
 • k. Jazyk

Tyto údaje se používají k nastavení, poskytování a personalizaci Vašeho účtu.

Další informace naleznete v Podmínkách pro uživatele Facebooku a v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku. Ty lze nalézt na adrese: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

5 Další funkce a nabídky našich webových stránek

Kromě čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomu je zpravidla třeba uvést další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.

Pro zpracování Vašich osobních údajů používáme zčásti externí poskytovatele služeb. Ti byly námi pečlivě vybráni a pověřeni a jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.

Kromě toho můžeme předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud společně s partnery nabídneme akční účast, soutěže, uzavírání smluv nebo podobné služby. Další informace k tomuto obdržíte při udání Vašich osobních údajů nebo v popisu nabídky níže.

V případě, že naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme Vás o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

6 Námitka nebo odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Pokud jste dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste nám odvolání poskytli.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvážení zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Tak je tomu v případě, že zpracování není vyžadováno zejména pro splnění smlouvy s Vámi, což v každém případě popíšeme v následujícím popisu funkcí. V případě takové námitky Vás prosíme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat Vaše osobní údaje, jak jsme učinili. V případě Vaší odůvodněné námitky se budeme zabývat situací a buď přerušíme popř. přizpůsobíme zpracování osobních údajů, nebo poukážeme na naše nutné, právem chráněné důvody, na základě jakých pokračujeme ve zpracovávání.

Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. O vašem nesouhlasu s reklamou nás můžete informovat na následujících kontaktních údajích: E-mailem na dataprotection@tuv.com nebo poštou na adresu TÜV Rheinland AG, Am Grauen Stein, 51105 Kolín nad Rýnem.

Newsletter, analytické nástroje a reklama

1 Newsletter

Vaším souhlasem si můžete objednat náš newsletter, který Vás informuje o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Propagované zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu.

Při registraci do našeho newsletteru používáme tzv. mechanismus dvojího potvrzení. To znamená, že po Vaší registraci Vám zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, v níž Vás požádáme o potvrzení, že chcete dostávat newsletter. Pokud nepotvrdíte svou registraci, Vaše informace budou zablokovány a automaticky odstraněny. Kromě toho ukládáme Vámi použité IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat Vaši registraci a popř. umožnit objasnění možného zneužití Vašich osobních údajů.

Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Udání dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a bude použito k osobnímu oslovení. Po Vašem potvrzení uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a z newsletteru se odhlásit. Odvolat se můžete kliknutím na odkaz uvedený v každé e-mailové zprávě s newsletterem nebo zprávou na kontaktní údaje v Impressum.

Upozorňujeme Vás na to, že při posílání newsletteru hodnotíme Vaše uživatelské chování. Pro toto hodnocení obsahují odesílané e-maily tzv. Web-Beacons, popř. sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem uložené na našich webových stránkách. Za účelem hodnocení propojíme osobní údaje uvedené v části 1, odstavci 3 tohoto prohlášení a Web-Beacons s Vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Také odkazy obdržené v newsletteru obsahují toto ID.

Vůči tomuto sledování můžete kdykoli podat námitku tím, že se znovu odhlásíte od zasílání. Odhlášení je možné v každém newsletteru prostřednictvím odkazu. Informace budou uloženy tak dlouho, dokud trvá přihlášení k odběru newsletteru. Po odhlášení ukládáme osobní údaje čistě statisticky a anonymně.

2 Analytické nástroje a reklama

2.1 Eloqua

Službu Eloqua používáme pro optimální komunikaci s našimi zákazníky. Servery Eloqua poskytovatele ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Mnichov, se nachází v EU. V případě podpůrných a administrativních služeb nelze v jednotlivých případech vyloučit, že jednotliví zaměstnanci společnosti Oracle Corporation mimo EU mají v rámci vykonávání svých smluvních služeb přístup k uživatelským údajům. Jako preventivní opatření jsme ve společnosti Oracle Corporation zajistili přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů poskytnutím odpovídajících záruk ve smyslu federálního zákona o ochraně osobních údajů. Eloqua umísťuje na příslušnou přihlašovací stránku trvalý soubor cookie, pokud již ve Vašem zařízení soubor Eloqua-Cookie není. Pokud jste již použili webovou stránku, která používá Eloqua, možná už disponujete Eloqua-Cookie. Používáme Eloqua-Cookie m.j. k tomu, abychom analyzovali Vaše používání našich stránek za účelem průběžného zlepšování. E-maily zasílané prostřednictvím společnosti Eloqua využívají technologie sledování. Tyto údaje používáme především ke zjištění toho, která témata jsou pro Vás zajímavá tím, že zjistíme, zda jsou naše e-maily otevřeny a na které odkazy kliknete. Tyto informace pak použijeme k vylepšení Vám zaslaných e-mailů a poskytovaných služeb a jejich propojení s již existujícími informacemi o sledování nebo profilování. Chcete-li v budoucnu zabránit používání souborů cookie Eloqua ve Vašem přístroji, je to možné pomocí následujícího odkazu: www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html#opt-out

Pokud si nepřejete, abychom rozpoznali Váš počítač (soubory cookie na pevném disku), můžete také prohlížeč dodatečně nastavit tak, aby smazal soubory cookie z pevného disku počítače, zablokoval všechny soubory cookie nebo varoval před uložením souboru cookie. Pokud žádné soubory cookie nepřijmete, nebudete moci některé z našich služeb používat. Soubory cookie obvykle umožňují identifikovat, kdo jste, a nabídnout Vám tímto lepší a ještě personalizovanější služby.

2.2 Webtrekk

Tato webová stránka využívá webtrekk ( www.webtrekk.com ) pro shromažďování a ukládání údajů za účelem marketingu a optimalizace. Webtrekk neposkytuje údaje třetím stranám. Z těchto dat lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily.

Webtrekk používá následující soubory cookie:

 • a. Poslední kliknutí (používá se pro časový limit relace, trvání je jedna relace)
 • b. „Cookie relace“ (používá se k detekci relace, trvání je jedna relace)
 • c. „Ever-Cookie“ (slouží k detekci nových a vracejících se návštěvníků; doba trvání 6 měsíců)

V nastavení prohlížeče můžete stanovit, zda jsou soubory cookie povoleny nebo nikoliv.

We use a Webtrekk “Ever-Cookie“ with a unique ID per user. Remember this ID to request hand-over or deletion of your data at any point in time.

2.3 Bing reklamy

Stránky využívají funkci remarketingu „Bing Reklamy“ od Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. ("Reklama společnosti Microsoft"). Přitom se bude ve Vašem počítači ukládat soubor cookie reklamami Bing společnosti Microsoft, pokud jste navštívili naše webové stránky prostřednictvím Bing reklamy společnosti Microsoft. Microsoft Bing a my můžeme tímto způsobem rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naši webovou stránku a dostal se na předem určenou cílovou stránku (Stránku konverze). Zjišťujeme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na Bing reklamu a pak byli přesměrováni na stránku konverze. Nejsou sdělovány žádné osobní informace o totožnosti uživatele.

Pokud nechcete, aby byly informace o Vašem chování použity společností Microsoft, jak je vysvětleno výše, můžete odmítnout pro toto nezbytné nastavení souboru cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Mimo to můžete zabránit shromažďování osobních údajů generovaných pomocí cookie a osobních údajů souvisejících s používáním webu, stejně jako zamezit zpracování těchto údajů společností Microsoft, přičemž námitku vznesete pomocí následujícího odkazu: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Další informace o ochraně soukromí a použitých souborech cookie u společnosti Microsoft a v Bing reklamách naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

2.3 Funkce Custom Audience na Facebooku

Stránka mimo to využívá funkci remarketingu Facebooku „Custom Audiences“ („Facebook“). Tímto umožňuje uživatelům webových stránek zobrazovat relevantní reklamní inzeráty ("reklamy na Facebooku") v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných stránek taktéž užívajících tento postup. Máme zájem Vám tímto zobrazovat reklamy, které Vás zajímají, abychom naši webovou stránku učinili pro Vás zajímavější.

Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům jako Facebook Pixely vytvoří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Facebooku. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných prostřednictvím používání tohoto nástroje společností Facebook, a proto Vás informujeme podle naší znalosti: Prostřednictvím začlenění Facebook Custom Audiences obdrží Facebook informaci, že jste navštívili příslušnou webovou stránku našeho webu nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni ve službě Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu Vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni na Facebooku popř. jste se nepřihlásili, existuje šance, že poskytovatel zjistí a uloží Vaši IP adresu a další identifikační znaky.

Deaktivování funkce „Custom Audiences na Facebooku“ je k dispozici [zde a] pro přihlášené uživatele na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Další informace o zpracování údajů prostřednictvím Facebooku naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy .

2.4 Služba Výměna reklam pomocí DoubleClick

Tato webová stránka kromě toho využívá online marketingový nástroj DoubleClick společnosti Google. Služba DoubleClick používá soubory cookie k zapínání reklam, které jsou relevantní pro uživatele, k vylepšení zpráv pro realizaci kampaně nebo k zabránění tomu, aby se uživateli několikrát zobrazovaly stejné reklamy. Společnost Google eviduje pomocí ID souborů cookie, které reklamy jsou v kterém prohlížeči spuštěny, a mohou tak zabránit vícečetnému zobrazení. Mimo to může služba DoubleClick pomocí ID souborů cookie evidovat tzv. konverze, které se vztahují k reklamním žádostem. To je např. situace, kdy uživatel vidí reklamu DoubleClick a později navštíví webovou stránku inzerenta ze stejného prohlížeče a tam něco nakoupí. Podle společnosti Google soubory cookie DoubleClick neobsahují osobní údaje.

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Google. Nemáme vliv na rozsah a další používání osobních údajů, které se shromažďují používáním tohoto nástroje společností Google, a informujeme Vás proto podle naší úrovně znalostí: Zahrnutím služby DoubleClick společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou část našeho webu nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u služby poskytované společností Google, může Google tuto návštěvu přiřadit Vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u společnosti Google popř. jste se nepřihlásili, existuje šance, že se poskytovatel dozví Vaši adresu IP a uloží ji.

Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit různými způsoby: a) příslušným nastavením Vašeho prohlížeče, zejména zakázání cookie třetích stran vede k tomu, že nebudete dostávat žádné reklamy třetích stran; b) deaktivováním souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče na blokování souborů cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads , přičemž se toto nastavení odstraní, když smažete soubory cookie; c) deaktivováním inzerátů založených na zájmech poskytovatelů, kteří jsou součástí kampaně na samoregulaci „O reklamách“ prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices , přičemž toto nastavení se při smazání souborů cookie zruší; d) trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin . Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této nabídky.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Další informace ke službě DoubleClick společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/doubleclick a http://support.google.com/adsense/answer/2839090 a k zásadám ochrany osobních údajů u společnosti Google obecně: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Případně můžete navštívit webovou stránku iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org . Společnost Google podléhá Ochraně osobních údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Sociální média a další zásuvné moduly

1. Zásuvné moduly sociálních médií

V současné době používáme na našich webových stránkách následující zásuvné moduly sociálních médií:

 • a. WhatsApp
 • b. Google+
 • c. Facebook
 • d. Twitter
 • e. Pinterest
 • f. Xing
 • g. LinkedIn

Používáme tzv. řešení se dvěma kliknutími. Jinými slovy, když navštívíte naši stránku, nejdříve nejsou zásadně poskytovatelům zásuvných modulů předány žádné osobní údaje. Poskytovatele zásuvného modulu poznáte podle označení na poli nad jeho počátečním písmenem nebo logem. Dáváme vám příležitost komunikovat přímo s poskytovatelem zásuvného modulu pomocí tlačítka. Pouze pokud kliknete na označené pole a tím jej aktivujete, obdrží poskytovatel zásuvného modulu informaci, že jste navštívili příslušnou webovou stránku naší online nabídky. Kromě toho budou předány osobní údaje uvedené v části 1, oddílu 3 tohoto prohlášení. V případě společnosti Facebook a Xing je podle příslušných poskytovatelů v Německu adresa IP anonymizována okamžitě po shromažďovaní informací. Aktivací zásuvných modulů budou tedy Vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli zásuvných modulů a tam (u amerických poskytovatelů v USA) uloženy. Vzhledem k tomu, že poskytovatel zásuvných modulů provádí shromažďování osobních údajů zejména prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme Vám, abyste před kliknutím na zašedlé pole odstranili všechny soubory cookie v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.

Nemáme žádný vliv na shromážděné osobní údaje a postupy zpracování osobních údajů, ani nám není znám plný rozsah shromažďování údajů, účely zpracování, lhůty uchovávání osobních údajů. Také nemáme žádné informace k odstranění osobních údajů shromážděných poskytovatelem zásuvných modulů.

Poskytovatel zásuvných modulů ukládá Vámi shromážděné osobní údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkum trhu a/nebo tvorbu svých webové stránek dle potřeby. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro nepřihlášené uživatele) k prezentaci reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž je nutné kvůli takovému uplatnění kontaktovat příslušného poskytovatele zásuvného modulu. Těmito zásuvnými moduly Vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Předání osobních údajů probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele zásuvného modulu a jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele zásuvného modulu, Vaše údaje u nás shromážděné budou přiřazeny k Vašemu stávajícímu účtu přímo u poskytovatele zásuvného modulu. Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. pokud propojíte stránku, poskytovatel zásuvného modulu uloží také tuto informaci do Vašeho uživatelského účtu a sdílí ji veřejně s Vašimi kontakty. Po používání sociální sítě doporučujeme pravidelné odhlašování, zejména před aktivací tlačítka, protože to může zabránit přiřazení k Vašemu profilu u poskytovatele zásuvného modulu.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvných modulů naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů uvedených níže. Najdete zde také další informace o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů zásuvných modulů a adresy URL s jejich pokyny o ochraně osobních údajů:

Whatsapp / Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service další informace o shromažďování osobních údajů

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de . Společnost Google podléhá Ochraně osobních údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; další informace o shromažďování osobních údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Společnost Facebook podléhá Ochraně osobních údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; https://twitter.com/privacy . Společnost Twitter podléhá Ochraně osobních údajů EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“) https://policy.pinterest.com/de/privacy-policyvíce informací o shromažďování osobních údajů

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy .

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornie 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Společnost LinkedIn podléhá Ochraně osobních údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

2. Integrace videí na YouTube

Do naší on-line nabídky jsme zahrnuli videa na YouTube, které jsou uloženy na http://www.YouTube.com a jsou přímo spustitelné z našich webových stránek. Všechny tyto položky jsou součástí „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů,“ což znamená, že pokud nespouštíte video, nebudete přenášet žádné osobní údaje o Vás jako uživateli na YouTube. Pouze při přehrávání videí budou přenášeny osobní údaje uvedené v odstavci 2. Na tento přenos osobních údajů nemáme žádný vliv.

Navštívením webových stránek YouTube získá informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho budou předány osobní údaje uvedené v části 1, oddílu 3 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda služba YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Při přihlášení do služby Google budou Vaše osobní údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřadit s Vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo vytváření svých webových stránek dle potřeby. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro nepřihlášené uživatele), za účelem poskytnutí odpovídající reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro realizaci tohoto musíte obrátit na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím služby YouTube naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam také obdržíte další informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a podléhá Ochraně osobních údajů EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

3. Integrace Google Maps

Na této webové stránce používáme nabídku Google Maps. To nám umožňuje ukázat Vám interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožnit Vám pohodlně používat funkci mapy.

Navštívením webových stránek získává společnost Google informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho budou předány osobní údaje uvedené v části 1, oddílu 3 tohoto prohlášení. To se provádí bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Při přihlášení do služby Google budou Vaše osobní údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni k Vašemu profilu u Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá Vaše osobní údaje jako uživatelské profily a používá je pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo vytváření webových stránek na míru. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro nepřihlášené uživatele), za účelem poskytnutí odpovídající reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznášet námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž se při jejich realizaci musíte obracet na Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich zpracování poskytovateli zásuvných modulů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele. Tam také získáte další informace o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a podléhá Ochraně osobních údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Data protection declaration

The TÜV Rheinland Group welcomes you to our websites and is pleased about your interest in our products and services. Data protection and data security for our customers and users have, from time immemorial, been of great significance to our Group. The protection of your personal data is therefore very important and a special concern of ours.

Privacy policy

General guidelines and mandatory information

This privacy policy gives you an overview of the type of data collected by TÜV Rheinland Group and what happens to your personal data when you visit our website. We shall treat your personal data confidentially and in compliance with the legal data protection regulations as well as this privacy policy. When you visit our website, your browsing behaviour can be statistically evaluated. This is mainly done using cookies, analysis tools and tools of third-party providers. In principle, your browsing behaviour is analysed anonymously; this browsing behaviour cannot be traced back to you. You can object to this analysis or prevent it by avoiding the use of particular tools. Detailed information about this can be found in the following guidelines to our privacy policy.

1 Information about the collection of personal data

In the following sections we shall inform you about the collection and further processing of personal data when you visit our website. Personal data refers to all data which relates to you personally or with which you can be identified personally, e.g. name, address, e-mail address, or user behaviour.

The Controller, according to Article 4(7) of the EU General Data Protection Regulation (GDPR), is

TÜV Rheinland AG
Am Grauen Stein
51105 Cologne, Germany
Tel.: +49 (0) 221 / 806 - 0
Fax: +49 (0) 221 / 806 - 114
E-mail: dataprotection@tuv.com (see our legal notice).

You can reach our legally designated data protection specialist at:

a. dataprotection@tuv.com with the subject line “Data protection specialist”

b.
or through our postal address with the tag “Data protection specialist”.

When you contact us by e-mail or via a contact form, we shall store the personal data you submit to us (your e-mail address, your name and your telephone number, if necessary) for purposes of responding to your questions. We shall delete the data connected with this event as soon as its storage is no longer required, or we shall restrict the processing of this data if there are any legal obligations necessitating its storage.

If we engage contracted service providers for individual functions of our service provision, or if we want to use your data for advertising purposes, we shall hereafter inform you in detail about the respective procedures. At the same time, we shall also tell you the fixed criteria for the storage duration.

Insofar as your inquiry necessitates the transmission of personal data to particular recipients, the data will also be shared with third parties. This will always take place within the framework of legal regulations.

This website uses SSL and/or TLS encryption for security reasons and to protect the transmission of confidential contents, e.g. submitted contents of a form. If the encryption is activated, the data transmitted to us cannot be read by third parties. You can recognise an encrypted connection by the fact that the address bar of your browser changes from “http://” to “https://” and by the lock symbol in the browser bar.

The use of the contact details published in connection with the obligatory legal notice for sending not explicitly solicited advertising and information material is hereby excluded. The operators of the websites reserve the right to take express legal steps in the event of unsolicited circulation of advertising information, for example through spam e-mails.

2 Your rights

You can assert the following rights against us regarding your personal data:

 • a. Right to information,
 • b. Right to rectification or erasure of personal data,
 • c. Right to restriction of processing,
 • d. Right of objection to the processing,
 • e. Right to data portability.

You also have the right to complain to a data protection supervisory authority about the processing of your personal data by us.

3 Collection of personal data when you visit our website

If you are simply visiting our website for information purposes, and not to register or send us any information at all, we shall still collect the following personal data which will be transmitted to our server by your browser.

 • a. IP address
 • b. Date and time of your inquiry
 • c. Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
 • d. Contents of the request (precise page)
 • e. Access status / HTTP status code
 • f. The respective amount of data transmitted
 • g. Website originating the request
 • h. Browser
 • i. Operating system and its interface
 • j. Language and version of the browser software

The legal basis for the processing of your data is Article 6(1)(f) of the GDPR, which allows the processing of technically requisite data that ensures a stable and secure operation of the website.

In addition to the data mentioned earlier, cookies are stored on your computer when you visit our website. Cookies are small text files which are stored on your hard disk and associated with the browser you use; through these cookies, information is transmitted to the institution which has placed the cookie on your computer (here, our organisation). Cookies cannot run any programmes on or transmit viruses to your computer. They serve to make our web content more user-friendly and more effective as a whole.

Use of cookies:

 • a. This website uses the following types of cookies, whose scope and functionality is described here below:
  I. Transient cookies (refer to b)
  II. Persistent cookies (refer to c)

 • b. Transient cookies are automatically deleted when you close the browser. These include, in particular, session cookies. This type of cookie stores what is known as a “session ID” with which different requests from your browser can be assigned to the common session. Through this, your computer can be recognised the next time you visit our website. Session cookies are deleted when you log out or when you close the browser.
 • c. Persistent cookies are deleted after a pre-determined time, which can vary from one cookie to the next. You can delete cookies at any time through the security settings of the browser.
 • d. You can configure your browser settings according to your wishes and reject the placement of third-party cookies, for instance, or of all cookies. We would like to point out that in this case you may not be able to use all the functions on this website to the fullest extent.
 • The legal basis for the processing of your data in this case is still Article 6(1)(f) of the GDPR (e.g. for proper operation of the website). Insofar as other cookies (e.g. cookies for analysis of your browsing behaviour) are stored on your computer, these will be treated separately in our privacy policy.

You can view all cookies and manage your user consent on the following page: Manage Cookies

4 Registration on this website

You can register on our website to be able to use other functions on the website. We use the data submitted only for purposes of using the respective product or service for which you have registered. The mandatory information required during registration must be submitted in full. Otherwise, we will reject the registration.

We shall use the e-mail address submitted during registration to inform you about important changes, for example to the scope of the offer, or technically significant changes.

The data submitted during registration is processed on the basis of either a contract (Article 6(1)(b) of the GDPR or your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR). You can revoke your consent at any time. You can do this by sending us an informal message by e-mail. The legality of the data processing already carried out shall remain unaffected by the revocation.

Data collected during the registration is stored by us for as long as you are a registered member on our website; thereafter it will be deleted. Legal retention periods shall remain unaffected.

4.1 Registration with Facebook Connect

Instead of direct registration on our website, you can also register with Facebook Connect. The provider of this service is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

If you decide to register using Facebook Connect and then click on the button “Login with Facebook”- / “Connect with Facebook”, you will be automatically forwarded to the Facebook platform. You can sign in there with your user details. Through this process, your Facebook profile will be linked to our website and/or services. This connection will enable us to gain access to your data which is stored on Facebook. This includes mainly:

 • a. Your Facebook name
 • b. Your Facebook profile and cover photo
 • c. Facebook cover photo
 • d. Your e-mail address stored on Facebook
 • e. Facebook ID
 • f. Facebook friends lists
 • g. Facebook Likes
 • h. Date of birth
 • i. Gender
 • j. Country
 • k. Language

This data is used for the setting up, provision and personalisation of your account.

You can find more details in the Facebook terms and conditions and the Facebook data protection regulations. These can be accessed at: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ and https://www.facebook.com .

5 Other functions and services of our website

Apart from the purely informative use of our website, we also offer various services which you can use if interested. To do this, you generally have to give us more personal data, which we shall use to provide the respective service and for which the previously outlined principles of data processing apply.

We shall partly engage external service providers to process your data. These have been carefully selected and commissioned by us; they are bound by our instructions and are regularly monitored by us.

Furthermore, we can share your personal data with third parties if we have arranged to participate in promotions, competitions, conclusion of contracts or other similar services in collaboration with our partners. You can get more information about this by providing your personal details or in the subsequent description of the service offered.

Provided that our service providers or partners have their headquarters in a country outside the European Economic Area (EEA), we shall inform you about the consequences of this state of affairs in the description of the service offered.

6 Objection to or revocation of the processing of your data

If you have consented to the processing of your data, you can always revoke this consent at any time. After you have expressed such a revocation to us, it will influence the permissibility of processing your personal data.

Provided that we are basing the processing of your personal data on the need to balance interests, you can raise an objection to this processing of your data. This is the case if the processing is not required in particular to fulfil a contract with you, a fact which we endeavour to outline in the subsequent description of the respective functions. When exercising such a right of objection, we request that you outline the reasons why we should not process your personal data in the manner we have described. If you present to us your reasons, we shall check the circumstances and either stop and/or adjust the processing of the data, or present compelling counterarguments for continuing with the data processing.

You can of course object to the processing of your personal data for purposes of advertising and data analysis at any time. You can inform us of your objection to the use of your data for advertising through the following contact address: By e-mail to dataprotection@tuv.com or by post to TÜV Rheinland AG, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany.

Newsletter, analysis tools, advertising and payment

1 Newsletter

With your consent, you can subscribe to our newsletter, through which we can keep you informed about our latest interesting offers. The goods and services advertised are mentioned in the declaration of consent.

We use what is known as the “double opt-in procedure” for subscription to our newsletter. This means that after registration, we shall send you a message to the e-mail address you indicated, in which we shall request you to confirm that you wish to receive the newsletter. If you don’t confirm the registration, we shall block the information you submitted and it will then be deleted automatically. In addition, we shall also store the IP address you used and the time of registration and confirmation. The purpose of this procedure is to verify your registration and to enable us to clarify any possible misuse of your personal data, if necessary.

The only mandatory piece of information for the sending of our newsletter is your e-mail address. The provision of further, separately marked data is voluntary and is used to enable us to address you personally. After your confirmation, we shall store your e-mail address to send you the newsletter. The legal basis for this is Art. 6(1)(1)(a) of the GDPR.

You can revoke your consent for the newsletter any time and also unsubscribe from the same. You can perform the revocation by clicking on the link provided in each newsletter e-mail, or by sending a message to the contact address given in our legal notice.

We would like to let you know that we evaluate your user behaviour when we send you the newsletter. To do this evaluation, the e-mails sent contain “web beacons” or “tracking pixels”, which are one-pixel files stored on our website. To do this evaluation, we shall link the data specified in Part 1, Section 3 of this policy and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. The links contained in the newsletter also contain this ID.

You can object to this tracking any time by unsubscribing from the newsletter. It is possible to unsubscribe through a link in each newsletter. The information you submitted will be stored for as long as you are subscribed to the newsletter. After you have unsubscribed, we shall keep your data for purely statistical reasons.

2 Analysis tools and advertising

2.1 Eloqua

We use the Eloqua service for optimal communication with our customers. The Eloqua servers of the provider – ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 München – are located within the EU. Within the context of support and administrative services, it cannot be ruled out – on a case-by-case basis – that individual employees of Oracle Corporation outside the EU will also have access to user data as part of their contractual service delivery. We have ensured an appropriate data protection standard for Oracle Corporation as a precaution through sufficient guarantees within the meaning of the German federal data protection regulation. Eloqua shall place a persistent cookie on the relevant registration page, as long as there is no other cookie from Eloqua on your device. If you have already used a website before which uses Eloqua, then you probably already have an Eloqua cookie. We use the Eloqua cookie for the purpose of analysing your use of our website, so that we can keep making improvements. E-mails sent with the help of Eloqua use tracking technologies. We use this data in order to, first and foremost, find out which topics are interesting to you, by establishing whether you opened our e-mails and which links you clicked on. We shall then use this information to improve the e-mails we send to you and the services we offer, and to connect them with the tracking and profiling information already available. If you want to prevent the use of Eloqua cookies on your device in future, you can do that through the following link: www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html#opt-out

If you do not want us to recognise your computer the next time you visit our website (hard disk cookies), you can also configure your browser to delete cookies from your hard disk, block all cookies, or warn you before a cookie is stored. If you do not accept cookies, you will not be able to use some of our services. In general, cookies enable us to determine who you are so that we can offer you better, more personalised services.

2.2 Webtrekk

Data is collected and stored for marketing and optimisation purposes on this website using Webtrekk ( www.webtrekk.com ). Webtrekk does not pass on any data to third parties. Usage profiles can be created from this data under a pseudonym.

Webtrekk uses the following cookies:

 • a. Last click (used for session timeout; duration is one session)
 • b. Session cookie (used for session identification; duration is one session)
 • c. An “Ever cookie” (used for the identification of new and returning visitors; duration is six months)

You can define in your browser settings whether or not cookies are allowed.

We use a Webtrekk “Ever-Cookie“ with a unique ID per user. Remember this ID to request hand-over or deletion of your data at any point in time.

2.3 LinkedIn conversion tracking

This website uses LinkedIn conversion tracking, a web analysis service of the LinkedIn Corporation. LinkedIn conversion tracking uses what are known as ‘cookies’, i.e. text files which are stored on your computer via the LinkedIn insight tag, and which allow website usage to be analysed.

The information collected by the LinkedIn insight tag about your usage of our website is encrypted. The cookie is stored in the LinkedIn member’s browser until the member deletes the cookie or it expires (the expiry date is on a rolling basis, six months after the member’s browser last loaded the insight tag).

LinkedIn members can opt out of LinkedIn conversion tracking and block/delete cookies at https://www.linkedin.com/psettings/advertising/ , as well as disable demographic features. There is no separate opt-out option for third-party impressions or click tracking for campaigns that run on LinkedIn in LinkedIn settings, since all underlying campaigns respect LinkedIn member settings.

In addition, you can prevent cookie storage by adjusting your browser software or third-party provider tools accordingly. Please note that, in this case, you will not be able to use all the functions of this website to their full extent.

We use LinkedIn conversion tracking to analyse the usage of our website and to continually improve the web site. We can improve the experience we offer and make it more interesting for you as a user by using the statistics that are collected. The legal basis for using LinkedIn conversion tracking Article 6, Paragraph 1, Sentence 1, lit. f of the EU GDPR.

Additional third-party information: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ; https://www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de ;

LinkedIn has joined the EU-U.S. Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

2.4 Bing Ads

The website uses the remarketing function “Bing Ads” provided by Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. (“Microsoft Advertising”). Microsoft Bing Ads stores a cookie on your computer if you have reached our website via a Microsoft Bing advert. This enables Microsoft Bing and us to determine that someone has clicked on an advert, been forwarded to our website and reached a previously determined target page (conversion page). We learn only the total number of users that have clicked on a Bing advert and then been forwarded to the conversion page. No personal information regarding the identity of the user is passed on.

If you do not want information on your behaviour to be used by Microsoft as described above, you can refuse the setting of the cookie required for this purpose – for example by configuring the browser setting that disables the automatic setting of cookies generally. You can also prevent the collection of data generated by the cookie relating to your use of the website and the processing of this data by Microsoft by opting out at the following link: http://choice.microsoft.com/en/opt-out . Further information on data protection and the cookies used by Microsoft and in the context of Bing Ads is available on the Microsoft website at https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

2.5 Facebook Custom Audiences

The website also uses the remarketing function “Custom Audiences” provided by Facebook Inc. (“Facebook”). Through this function, website users are shown interest-related adverts (“Facebook ads”) when visiting the social network Facebook or other websites that also use the function. In this way, we are pursuing our desire to show you adverts of interest to you to make our website more interesting.

Through the marketing tools used, such as Facebook pixels, your browser automatically establishes a direct connection to the Facebook server. We have no influence on the scope and further use of the data that is collected through use of this tool by Facebook and are therefore providing you with information based on what we know: Through the integration of Facebook Customer Audiences, Facebook receives the information that you have accessed the relevant page on our website or that you have clicked on one of our adverts. If you are registered with a Facebook service, Facebook can link the visit to your account. Even if you are not registered with Facebook or are not logged in, the provider may learn and store your IP address and other identifying features.

To disable the “Facebook Custom Audiences” function, logged-in users should go to https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich .

The legal basis for the processing of your data is Art. 6(1)(1)(f) GDPR. Further information on data processing by Facebook can be found at https://www.facebook.com/about/privacy .

2.6 DoubleClick Ad Exchange

This website uses the online marketing tool DoubleClick by Google. DoubleClick uses cookies to display adverts that are relevant to the user, to improve reports on campaign performance, and to avoid users being shown the same adverts multiple times. Via a cookie ID, Google records which adverts are displayed in which browser and is thus able to prevent the adverts from being shown multiple times. Furthermore, with the aid of cookie IDs, DoubleClick can record conversions relating to ad requests. This is the case, for example, when a user sees a DoubleClick advert and later visits the advertiser’s website using the same browser and makes a purchase on that website. According to Google, DoubleClick cookies contain no personal information.

Through the marketing tools used, your browser automatically establishes a direct connection to the Google server. We have no influence on the scope and further use of the data collected through use of this tool by Google and are therefore providing you with information based on what we know: Through the integration of DoubleClick, Google receives the information that you have accessed the relevant section of our website or that you have clicked on one of our adverts. If you are registered with a Google service, Google can link the visit to your account. Even if you are not registered with Google or are not logged in, the provider may learn and store your IP address.

You can prevent participation in this tracking process in a number of ways: a) by configuring your browser software accordingly; in particular, the suppression of third-party cookies means that you will not receive adverts from third-party providers; b) by disabling the cookies for conversion tracking, by setting your browser to block cookies from the domain “www.googleadservices.com”, at https://www.google.com/settings/ads; this setting is deleted if you delete your cookies; c) by disabling interest-related adverts from providers who are part of the “About Ads” self-regulation campaign via the link http://www.aboutads.info/choices; this setting is deleted if you delete your cookies; d) by permanently deactivating your Firefox, Internet Explorer or Google Chrome browser at the link http://www.google.com/settings/ads/plugin . Please note that in this case, you may not be able to use fully all the functions on this website.

The legal basis for the processing of your data is Art. 6(1)(1)(f) GDPR. Further information on DoubleClick by Google is available at https://www.google.com/doubleclick and http://support.google.com/adsense/answer/2839090 , and on data protection in general at Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Alternatively, you can visit the Network Advertising Initiative (NAI) website at http://www.networkadvertising.org . Google has joined the EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Social media and other plug-ins

1. Social media plug-ins

We currently use the following social media plug-ins on our website:

 • a. WhatsApp
 • b. Facebook
 • c. Twitter
 • d. Pinterest
 • e. Xing
 • f. LinkedIn

We use the two-click solution. This means that when you visit our site, no personal data is sent initially to the plug-in providers. You can identify the provider of the plug-in by the marking on the box, via the provider’s initial letters or logo. We give you the opportunity to communicate directly with the plug-in provider via the button. The plug-in provider will receive the information that you have visited the relevant page on our website only if you click on the marked field and thereby activate it. In addition, the data specified in Part 1, Section 3 of this policy will be transmitted. In the case of Facebook and Xing, according to these providers, the IP address is anonymised immediately after being collected in Germany. When the plug-in is activated, your personal data is therefore sent to the relevant plug-in provider and stored there (in the case of US providers, in the USA). Because the plug-in providers carry out data collection using cookies in particular, we recommend deleting all cookies via the security settings in your browser before clicking on the greyed-out box.

We have no influence on the data collected or on the data processing operations, nor do we know the full scope of the data collection, the purposes of the processing or the retention periods. We also have no information regarding the erasure of the collected data by the plug-in providers.

The plug-in provider stores the data collected regarding you as usage profiles and uses these for advertising and market research purposes and/or for ensuring that its website is designed in accordance with requirements. Such use is carried out in particular (including for users who are not logged in) for the purposes of displaying appropriate advertising and informing other users on the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles. To assert this right, you must contact the relevant plug-in provider. Via the plug-ins, we offer you the opportunity to interact with social networks and other users so that we can improve the experience we offer and make it more interesting for you as a user. The legal basis for the use of plug-ins is Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

The data transfer takes place irrespective of whether or not you have an account with the plug-in provider and are logged into your account. If you are logged into your account with the plug-in provider, your data collected on our website will be linked directly to this account. If you click on the activated button and e.g. link the page, the plug-in provider also stores this information in your user account and shares it publicly with your contacts. We recommend regularly logging out after using a social network, in particular before activating the button, as in this way you can prevent a link being made by the plug-in provider to your profile.

Further information on the purpose and scope of the collection and processing of data by the plug-in provider is available in the privacy policies of these providers listed below. In these privacy policies, you can also find further information on your associated rights and setting options for protecting your privacy.

Addresses of the relevant plug-in providers and URLs for their privacy policies:

WhatsApp / Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service further information on data collection

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en . Google has joined the EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; further information on data collection: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook has joined the EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy . Twitter has joined the EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest") https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy further information on data collection

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy .

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn has joined the EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

2. Integration of YouTube videos

We have integrated YouTube videos in our website. These videos are stored on http://www.YouTube.com and can be played directly from our website. The videos are all integrated in “enhanced data protection mode”, meaning that no data regarding you as a user is transmitted to YouTube if you do not play the videos. The data specified in paragraph 2 is transmitted only when you play the videos. We have no influence over this data transmission.

Through the visit to the website, YouTube receives the information that you have accessed the relevant page on our website. In addition, the data specified in Part 1, Section 3 of this policy will be transmitted. This takes place irrespective of whether you have a user account with YouTube that you are logged into or whether no user account exists. If you are logged in on Google, your data will be linked directly to your account. If you do not want your data to be linked to your YouTube profile, you must log out before activating the button. YouTube stores your data as usage profiles and uses it for advertising and market research purposes and/or for ensuring that its website is designed in accordance with requirements. Such an evaluation is carried out in particular (even for users who are not logged in) to provide appropriate advertising and to inform other users on the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles. To assert this right, you must contact YouTube.

Further information on the purpose and scope of the collection and processing of data by YouTube is available in the privacy policy. Here, you can also find further information on your rights and setting options for protecting your privacy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Google also processes your personal data in the USA and has joined the EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

3. Integration of Google Maps

We use Google Maps on this website. This enables us to display interactive maps directly on the website and provides you with convenient use of the map function.

When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the relevant page on our website. In addition, the data specified in Part 1, Section 3 of this policy will be transmitted. This takes place irrespective of whether you have a user account with Google that you are logged into or whether no user account exists. If you are logged in on Google, your data will be linked directly to your account. If you do not want your data to be linked to your Google profile, you must log out before activating the button. Google stores your data as usage profiles and uses it for advertising and market research purposes and/or for ensuring that its website is designed in accordance with requirements. Such an evaluation is carried out in particular (even for users who are not logged in) to provide appropriate advertising and to inform other users on the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles. To assert this right, you must contact Google.

Further information on the purpose and scope of the collection and processing of data by the plug-in provider is available in the provider’s privacy policies. Here, you can also find further information on your associated rights and setting options for protecting your privacy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Google also processes your personal data in the USA and has joined the EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

4. Cookiebot

Our website uses Cookie Consent technology from Cookiebot to obtain your consent to the storage of certain cookies on your terminal device and to document this in a data protection-compliant manner. The provider of this technology is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark ( https://www.cybot.com ). When you visit our website, a connection to the servers of Cybot is established to obtain your consent and other explanations regarding the use of cookies. Cookiebot will then store a cookie on your computer in order to be able to assign the given consent or its revocation to you. The data collected in this way will be stored until you request us to delete it, delete the Cookiebot cookie itself or until the purpose for which the data is stored no longer applies. Mandatory legal storage obligations remain unaffected. Cookiebot is used to obtain the legally required consent for the use of cookies. The legal basis for this is Art. 6 para. 1, lit. c GDPR.

5. Integration of Issuu digital publishing platform

TÜV Rheinland uses the issuu digital publishing platform for regular publications. This may set cookies on your computer once you click on an embedded digital publication from one of our webpages. For example, they may use cookies or Flash objects to count the number of unique computers accessing their website. This cookie does not identify you personally unless you are logged into Issuu, in which case it is linked to your Issuu and/or Facebook account. Please see Issuu's privacy policy for more information: https://issuu.com/legal/privacy

6. Integration of social media plug-ins or widgets from Walls.io

Our website uses social media plug-ins or widgets from Walls.io. When these plug-ins are called up, IP address and cookie information is transmitted to Walls.io. Walls.io is operated by "Die Socialisten" Social Software Development GmbH in Vienna, Austria. You will find further information about data processing by Walls.io at: https://walls.io/privacy .

7. Integration of Baidu Maps

This website uses the Baidu Maps software provided by Baidu, Inc. By using this site, you consent to the collection, processing and use by Baidu, Inc. and its agents of any automated data collected.

Terms of Service of Baidu Maps: map.baidu.com/zt/client/service/index.html

Further information on the purpose and extent of the data collection and its processing as well as Baidu’s privacy policy can be found here: map.baidu.com/zt/client/privacy/index.html

8. Integration of Youku Player

To display and deliver videos in China, TÜV Rheinland makes use of Youku, a video sharing website. The embedded Youku player, uses these cookies to check if certain features or preferences have been selected by the user.

9. Netigate

For the purpose of online surveys, we use the services of the provider Netigate Deutschland GmbH, Luisenforum, Kirchgasse 2, 65185 Wiesbaden.

Netigate processes the information provided by users solely for the purpose of evaluating the survey on our behalf and, if no personal data such as names or e-mail addresses is requested, stores it anonymously, including without the IP address of the users. When personal data (e.g. name, address, company, etc) is requested we make it clear that this is additional, voluntary information that we collect and use. TÜV Rheinland has a Data Processing Agreement in place with Netigate in accordance with Art. 28 GDPR. In general, we store your personal data only as long as this is necessary for the fulfillment of the purposes or - in the case of consent - as long as you have not revoked your consent. In the event of a revocation, we will delete your personal data unless its further processing is permitted under the relevant legal provisions. We will also delete your personal data if we are obliged to do so for legal reasons.

10. YEXT

We use the services of Yext GmbH, Kantstraße 164, 10623 Berlin on our website. Yext is a platform for Digital Knowledge Management (DKM).

Via this platform, companies can control information that users search for, for example, about locations, products, opening hours, location-specific offers, parking facilities or employees.

The legal basis for the use of Yext is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

For this purpose, we transmit the following data to YEXT: number of clicks, number of conversions, value of conversions.

You can prevent the collection of your data by Yext at any time by managing your cookie settings or disabling cookies in your browser.

For more information about Yext's privacy policy, click here: Yext privacy policy

11. Baidu Ads

The website uses the remarketing function “Baidu Ads” provided by Baidu Campus, No. 10 Shangdi 10th Street, Haidian District, Beijing, China

When you are exchange data with our business partner (for instance, AD and/or marketing service, or other services provided by Baidu in other website), we allow Cookie (or other anonymous identifiers ) to communicate with the servers managed by Baidu. We will not use Cookie for any other purposes excepts the ones mentioned in users data privacy policy. You can manage or remove Cookie based on your own preference, for details, please visit AboutCookies.org. please also find the details about data privacy from http://privacy.baidu.com/policy.

12. LinkedIn Sales Navigator

To address, manage and expand our contacts and leads, we use the "Sales Navigator" service of LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ireland"). Information on the LinkedIn Sales Navigator and its functions can be found here : https://business.linkedin.com/sales-solutions/sales-navigator

The privacy policy of LinkedIn with further information on data processing can be found here: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Purpose of data processing: We use the tool to find suitable contacts for us and our services and to contact them directly via the integrated messaging function on LinkedIn with the intention of presenting our services.

Legal basis for data processing: Data processing is carried out on the basis of our overriding legitimate interest in the advertising and marketing of what we consider to be suitable contacts. This allows us to draw attention to our performance and offer our services in a concrete and targeted manner. The legal basis is Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Possibility of objection and removal: If a person contacted by us via LinkedIn does not wish this type of data processing, there is the right to object according to Art. 21 DSGVO.

13. Survey Monkey

For the purpose of online surveys, we use the services of the provider Survey Monkey - Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.

Participation in surveys is voluntary. The type of personal data we collect and, if applicable, the purpose of the processing of your personal data beyond participation in the survey can be found in the form used for a survey or in the wording of the consent form attached to it.

Survey Monkey processes the information provided by users solely for the purpose of evaluating the survey on our behalf and, if no personal data such as names or e-mail addresses is requested, stores it anonymously, including without the IP address of the users. When personal data (e.g. name, address, company, etc) is requested we make it clear that this is additional, voluntary information that we collect and use.

Since our surveys are conducted on websites operated by SurveyMonkey Inc., additional personal data may be processed by this provider itself through the use of cookies (e.g. the IP address). TÜV Rheinland AG has no influence on the processing of such personal data by SurveyMonkey Inc. You can find more information about data protection at Survey Monkey here .

Survey Monkey Europe UC is a subsidiary of SurveyMonkey Inc. based in the USA. It cannot be ruled out that your data collected by SurveyMonkey will also be transferred to the USA. We have concluded an order processing agreement with SurveyMonkey with the EU standard data protection clauses.

14. Online Payment

On our website we offer payment by “credit card”. The provider of this payment service is Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ. Information about the data processing by Adyen N.V. and their contact information can be found here .

If you select payment via credit card, the payment data you enter will be transmitted to Adyen N.V..

With this payment method you have the possibility to pay your order by VISA or Mastercard credit card or by American Express.

Payment processing is handled securely through an external site of Adyen N.V. to fully protect your data.

After the transaction is completed, your account will be conveniently and securely debited with the invoice amount.

15. ZoomInfo

We use products and services from ZoomInfo Inc. for B2B sales, marketing and campaign support. ZoomInfo is a data platform that creates business profiles of executives and companies based on publicly available data, licensed data from other companies, data from business users, and data from surveys and telephone interviews conducted by the ZoomInfo research team for market research purposes.

ZoomInfo Inc is headquartered at 805 Broadway, Suite 900 Vancouver WA 98660..

For more information and applicable policies on protecting your data or deleting your data on ZoomInfo, please visit https://www.zoominfo.com/about-zoominfo/privacy-policy .

16. Digioh

Digioh (Digioh LLC / 2431 Mission St. / San Francisco, CA 94110) is a lead generation and marketing company helping to convert and process customer requests. Digioh allows us the dynamic display of pop-ups, quizzes, quick checks, promotions on our website based on defined conditions, if the user accepted Marketing Cookies. The information that we gather from a User through the Digioh integration will be processed to our Eloqua Marketing Automation Tool. For more information about Digioh´s privacy policy, click here: https://www.digioh.com/privacy-policy

17. Cognigy Conversational AI Platform (chatbots)

We offer so-called "chatbots" from the provider Cognigy GmbH, Speditionstraße 1, 40221 Düsseldorf as a communication option on our website.
We use chatbots to answer your questions about our services and careers quickly and to improve the quality of our services. We use the Conversational AI Platform of Cognigy GmbH on the basis of legitimate interests (Art. 6 para. 1 f GDPR). Our legitimate interest lies in achieving the purposes described above.
If you contact us via the chatbot and are interested in an offer, your personal data will be processed for the purpose of initiating a contract in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b) GDPR. Your data will be forwarded to us via Cognigy and stored on Cognigy's servers for 30 days and then deleted.
Further information about Cognigy and the handling of personal data by the chatbots can be found in the Cognigy Trust Center at https://trust.cognigy.com.

Contact