current language
Turkey şu dillerde mevcut:
Bulunduğunuz ülkenin web sitesini seçin

Tarafsızlık & Gizlilik Beyanı

Tarafsızlık & Gizlilik Beyanı

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin en önemli önceliği ; her zaman, bağımsız, tarafsız ve dürüst kalarak bağımsız bir üçüncü taraf konumunu korumaktır. Bu nedenle, şirket değerlerini ciddiye alarak çalışan kişileri istihdam etmektedir.

TÜV Rheinland Grubu olarak profesyonel itibarımızı koruyabilmemiz için çalışanlarımızdan ve dış personelimizden firmamızın ve toplumun uzun vadede faydası için etik ve tarafsız hareket etmelerini bekleriz.

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. kararlarını objektif uygunluk kanıtlarına (ya da uygunsuzluk) dayanarak vermekte olup bu kararlar diğer çıkar ya da taraflardan etkilenmez.

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş., ilgili taraflardan bağımsız olduğunun ve çıkar çatışması ve tarafsızlığı ihlal edecek hiçbir bağlantıya sahip olmadığının teminatını verir. Sözleşmeye dayalı düzenlemelerle çalışarak ve uygun organizasyonel önlemler alınarak, dış etkiler olmaksızın hizmetlerin verilmesi sağlanır.

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş., ilgili tüm tarafların hizmetlerine erişebilmesini, bu erişimin müşterinin ölçeğine ya da bir derneğe veya gruba sağlanan üyeliğine göre değişiklik göstermeyeceğini ve tamamen ayrımcı olmayan bir şekilde hareket etmeyi temin eder.

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş., bir çıkar çatışması teşkil edebilecek ya da çıkar çatışması izlenimi verecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan tarafsız ve bağımsız olacağının teminatını verir.

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş., her zaman tarafsızlığını aşağıdaki şekilde koruyacağını temin eder ;

 • Çalışanlarını denetim/muayene/test/belgelendirme sürecini yürüttükleri ürünlerin tasarım, imalat, tedarik, kurulum, satın alma, sahip olma veya bakım işlemlerine dahil etmeyerek.
 • Çalışanlarının ; denetim, test, muayene ve belgelendirme faaliyetleri sırasında, sunulan hizmetlerle ilişkili olarak verdikleri kararların bağımsızlığı ve doğruluğu ile çelişkiye sebebiyet vermemek için, müşterilerine hiçbir şekilde danışmanlık ya da teknik tavsiye vermelerine izin vermeyerek.
 • Tüm personeli (iç ve dış) kendilerini ya da firmamızı çıkar çatışmasına sokabilecek her türlü durumu açığa çıkarmaları konusunda cesaretlendirerek.

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin denetim, test, muayene ve belgelendirme faaliyetlerinden ortaya çıkan, tarafsızlığa yönelik tehditleri tanımlayarak.

 • Tarafsızlığa yönelik tehditler şunlardır:
  • Kişisel çıkar tehditleri: bir kişinin ya da kurumun kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinden doğan tehditlerdir.
  • Kendi kendini değerlendirme tehditleri: bir kişinin ya da kurumun kendilerinin yürüttüğü işi kendilerinin değerlendirmesinden doğan tehditlerdir.
  • Tanışıklık (ya da güven) tehditleri: bir kişinin ya da kurumun tarafsız kanıt aramak yerine başka bir kişiye olan tanışıklığı ya da güveninden doğan tehditlerdir
  • Göz dağı verilmesi kaynaklı tehditler: bir kişinin ya da kurumun açık ya da üstü kapalı şekilde zorlandığı algısından kaynaklanan tehditlerdir, ör. işten çıkarılma veya amire bildirme gibi tehditler
  • Mülkiyet kaynaklı tehditler: Ortak firmalar/İlgili Kurumlar/Paydaşlardan doğan tehditlerdir

 • Tarafsızlığa karşı potansiyel tehditleri ortadan kaldıracak ya da en aza indirecek önlemleri alarak.
 • Denetim, test, muayene ve belgelendirme kararlarını objektif uygunluk (ya da uygunsuzluk) kanıtlarına dayalı olarak vererek ve bu kararlarının başka çıkarlar ya da taraflardan etkilenmemesini sağlayarak;
 • Müşterilere belirli bir danışmanlık firmasıyla çalışmaları durumunda, denetim, test, muayene ve belgelendirme hizmetlerinin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ima etmeyerek;
 • Bir danışmanlık firmasının, TÜV Rheinland hizmetlerinin tercih edilmesi durumunda denetim, test, muayene ve belgelendirme hizmetlerinin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağı yönünde yaptığı uygunsuz beyanları ya da imaları düzeltmek konusunda önlemlerini alarak.

Zeynep Neval Kanar

Genel Müdür

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş., TÜRKİYE