current language
có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
Chứng nhận đã kiểm định - Libya

Chứng nhận đã kiểm định - Libya

Dễ dàng tiếp cận thị trường với sự hỗ trợ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và mạng lưới phòng thử nghiệm trên toàn cầu của chúng tôi

Ngân hàng Trung ương Libya đã ban hành Nghị quyết N° 96 vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, thiết lập yêu cầu 'Chứng nhận đã kiểm định' đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Libya. Theo đó, tất cả các nhà xuất khẩu cần phải có chứng nhận kiểm định trước khi xuất khẩu sang Libya theo yêu cầu pháp lý, ví dụ, theo 'Thư tín dụng'. TÜV Rheinland cung cấp các chứng nhận kiểm định cần thiết. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và hưởng lợi từ sự hợp tác của chúng tôi với các đối tác tại địa phương.

Liên hệ với chúng tôi để thực hiện chứng nhận đã kiểm định cho sản phẩm của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất!

Phạm vi sản phẩm

Không có phạm vi sản phẩm được quy định cho chương trình ở Libya, thay vào đó, hệ thống 'Thư tín dụng'- yêu cầu 'Chứng nhận đã kiểm định’ cho tất cả các lô hàng nhập khẩu.

Tải xuống

pdf Đánh giá sự phù hợp cho lô hàng 5 MB Tải xuống

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Mạng lưới quốc tế. Hiện diện tại địa phương – văn phòng trên toàn cầu

Địa điểm

Tìm văn phòng của chúng tôi trên toàn cầu

Đọc thêm

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung trên trang web của chúng tôi được biên soạn một cách cẩn thận theo phạm vi kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính cập nhật, đầy đủ hoặc chính xác cho nội dung của trang.