current language
có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
CoC (Chứng nhận hợp quy) Algeria

CoC (Chứng nhận hợp quy) Algeria

Tiếp cận thị trường một cách dễ dàng với sự hỗ trợ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và mạng lưới phòng thử nghiệm của chúng tôi trên toàn cầu

Các nhà xuất khẩu cần Giấy chứng nhận hợp quy (CoC) cho những lô hàng xuất khẩu đến Algeria theo yêu cầu pháp lý, ví dụ, theo thư tín dụng. Giấy chứng nhận phải được cấp bởi một cơ quan kiểm định độc lập của bên thứ ba và thành viên của IFIA (Liên đoàn các cơ quan thanh tra quốc tế). Vào tháng 3 năm 2011, Bộ thương mại Algeria đã công bố thông tin gửi đến tất cả các nhà nhập khẩu nhắc nhở họ về nghĩa vụ nộp bằng chứng về sự phù hợp.

Với bằng chứng là giấy chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp chứng minh được rằng các yêu cầu pháp lý và quy định áp dụng cho xuất khẩu đã được đáp ứng. Nghĩa vụ được thi hành theo quy định của pháp luật 09-03 ban hành ngày 25/02/2009 và Nghị định 05-467 ban hành ngày 12/12/2005, bao gồm các điều kiện, thủ tục kiểm soát sự phù hợp đối với hàng hóa nhập khẩu tại hải quan. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, doanh nghiệp rút ngắn được thời gian và được hưởng lợi từ việc chúng tôi đã được chính quyền địa phương phê duyệt.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách hiệu quả và đạt được giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của doanh nghiệp một cách nhanh nhất!

Thông tin chi tiết

Các sản phẩm được quy định Tất cả các lô hàng nhập khẩu phải tuân theo chương trình CoC của Algeria. Không có phạm vi sản phẩm được xác định cho chương trình vì nó áp dụng cho tất cả các lô hàng xuất khẩu đến Algeria.
Mẫu yêu cầu

Phạm vi sản phẩm

Tất cả các lô hàng nhập khẩu phải tuân theo chương trình CoC của Algeria. Không có phạm vi sản phẩm được xác định cho chương trình vì nó áp dụng cho tất cả các lô hàng xuất khẩu đến Algeria.

Tải xuống

pdf Đánh giá sự phù hợp cho lô hàng 5 MB Tải xuống

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Mạng lưới quốc tế. Hiện diện tại địa phương – văn phòng trên toàn cầu

Địa điểm

Tìm văn phòng của chúng tôi trên toàn cầu

Đọc thêm

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung trên trang web của chúng tôi được biên soạn một cách cẩn thận theo phạm vi kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính cập nhật, đầy đủ hoặc chính xác cho nội dung của trang.