current language
Restart Safely dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

CPA

TÜV Rheinland LGA Products GmbH została wpisana na listę Centralnego Organu Federalnego ds. Bezpieczeństwa (ZLS) w celu realizacji programu badawczego dla CPA.

TÜV Rheinland oferuje badania pandemicznych masek oddechowych do zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 (CPA) w oparciu o zasadę testowania ZLS dla pandemicznych masek oddechowych do zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 rew. 1 z 26.03.2020 r. Wymagania dotyczące zatwierdzenia dla CPA zostały dostosowane do czasu trwania pandemii, aby móc sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na wyposażenie ochronne. Poza badaniem produktów wspieramy Cię również innymi usługami, takimi jak sprawdzanie wiarygodności dokumentacji lub kontrola przesyłek.

CPA różnią się od tak zwanych masek dla społeczeństwa. Przegląd różnych typów i właściwości masek ochronnych można znaleźć tutaj (tylko w języku niemieckim). Dla masek dla społeczeństwa TÜV Rheinland opracował wewnętrzną specyfikację badań (2PFG S 0193/04.20) dotyczącą badania chemicznego i fizycznego. Po pomyślnym zakończeniu badań maski dla społeczeństwa mogą być certyfikowane atestem TÜV Rheinland „Schadstoffgeprüft„ (przebadane pod kątem substancji szkodliwych). Podniesie to zaufanie i pewność Twoich klientów oraz pokaże, że jakość Twoich produktów przekracza minimalne wymagania prawne.

Oczywiście wesprzemy Cię również w badaniu innych produktów o szczególnym znaczeniu w związku z pandemią COVID-19, takich jak przyłbice czy okulary ochronne. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu naszych usług.

Ważne informacje:

  • Maski dla społeczeństwa nie są wyrobami medycznymi!
  • Należy przestrzegać rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych!

Ograniczenie

Wszelkie poddawanie masek dla społeczeństwa działaniu produktów biobójczych jest wykluczone z przyznania atestu TÜV Rheinland i dlatego nie wchodzi w zakres certyfikacji ani katalogu kryteriów 2PfG S 0193 / 04.20. Producent potwierdza, że nie korzystał z produktów biobójczych w odpowiedniej deklaracji producenta. W przypadku uzasadnionego podejrzenia obowiązkiem eksperta jest zlecenie dodatkowych badań w celu sprawdzenia, czy nie zastosowane zostały produkty biobójcze.

Analiza chemiczna w pakiecie podstawowym (prawnym) obejmuje odpowiednie, prawne, chemiczne warunki zgodnie z ustawodawstwem krajowym i/lub regulacjami europejskimi (REACH) oraz rozporządzeniem w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Jeżeli w związku z produktem stosowane są produkty biobójcze, muszą one zostać zamówione oddzielnie i ocenione przez ekspertów w drodze dodatkowych, niezależnych badań zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 Rozporządzenie o produktach biobójczych.

Bezpieczne dzisiaj to bezpieczniejsze jutro.

Bezpieczne dzisiaj to bezpieczniejsze jutro.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i bądź na bieżąco informowany o naszym pełnym portfolio usług związanych z pandemią COVID-19.