current language
Hydrogen dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Wodór i jego źródła energii | TÜV Rheinland

Wodór i jego źródło energii

Wodór nie występuje naturalnie w postaci wolnej, dlatego jest wytwarzany jako wtórny nośnik energii z energii pierwotnej. Dlatego gospodarka wodorowa może być zrównoważona tylko na tyle, na ile zrównoważone jest jej pierwotne źródło energii. Obecnie około 95 % światowej produkcji wodoru nadal pochodzi z kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa lub gaz ziemny, co jedynie przesuwa obecny problem emisją CO2. Największym producentem wodoru jest przemysł chemiczny, który wytwarza wodór jako produkt uboczny lub współprodukt.

Zielony wodór z odnawialnych źródeł energii

Paliwa kopalne są zasobami ograniczonymi. Z tego powodu musimy szukać dla nich alternatyw w perspektywie średnio- i długoterminowej - nie tylko po to, by osiągnąć nasze ambitne cele klimatyczne.

To właśnie sposób pozyskiwania zielonego wodoru ma decydujące zanczenie. Ponieważ jest on produkowany z energii odnawialnych, może on bezpośrednio wypierać wodór produkowany z paliw kopalnych, a także zastępować paliwa kopalne jako materiał wyjściowy w wielu procesach. W ten sposób zrównoważone koncepcje stawiają na pierwszym miejscu produkcję wodoru z energii odnawialnych, co prowadzi do powstania systemu bezemisyjnego.

Power-to-Gas - koncepcja energetyczna przyszłości

Proces wykorzystania elektrolizy wody i energii elektrycznej do produkcji wodoru nazywany jest "power-to-gas". W tym kontekście, "moc" odnosi się do nadwyżki energii elektrycznej, a "gaz", wodór, odnosi się do energii, w którą przekształcana jest energia elektryczna.

Wykorzystanie technologii power-to-gas jest przyjazne dla środowiska tylko wtedy, gdy nadwyżka wykorzystywanej energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Oczekuje się, że większość wodoru będzie pochodzić z nadwyżki energii wiatrowej, co czyni go "wodorem wiatrowym". Inne źródła energii, takie jak energia słoneczna z systemów fotowoltaicznych lub energia jądrowa, również będą odgrywać rolę w produkcji wodoru w przyszłości.

Wodór z energii wiatru

Energia wiatrowa i wodór są kluczowymi technologiami dla systemu energii odnawialnej. Nowoczesne turbiny wiatrowe już od dłuższego czasu nieprzerwanie wytwarzają energię elektryczną. Obecnie energia wiatrowa jest niezastąpiona jako opłacalne i szeroko dostępne odnawialne źródło energii elektrycznej.

Aby wytworzyć wodór z energii wiatru, stosuje się elektrolizę do produkcji zielonego wodoru z energii wiatru. Jest on magazynowany i w razie potrzeby zamieniany z powrotem na energię elektryczną. Zapewnia to niezawodne dostawy energii nawet wtedy, gdy nie ma wiatru.

Wodór z energii słonecznej

Jeśli istnieje jedna kluczowa technologia produkcji wodoru, która przeszła ogromną transformację, to jest nią fotowoltaika. Poprawa wydajności, niższe ceny systemów fotowoltaicznych i technologie dostosowane do różnych zastosowań przyczyniają się do jej popularności. Systemy fotowoltaiczne są wykorzystywane razem z elektrolizerami do produkcji wodoru.

Ponadto, fotokatalityczne rozszczepianie wody, technologia, w której fotony słoneczne rozszczepiają wodę bezpośrednio na wodór i tlen w obecności katalizatora, również czyni wielkie postępy.

Wodór z energii jądrowej

Obiekty jądrowe, znane również jako elektrownie jądrowe, dostarczają zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej niezbędnej do produkcji wodoru. Wodór pochodzący z energii jądrowej nadal odgrywa ważną rolę w strategiach wodorowych wielu krajów.

Wiele źródeł energii dla tego samego wodoru

Nawet jeśli wodór jest produkowany z różnych źródeł energii, jego skład chemiczny jest zawsze taki sam. Jednak jego wpływ na środowisko nie jest taki sam.

Ze względu na sposób produkcji, zielony wodór jest rozwiązaniem przyjaznym dla klimatu. Umożliwia on wytwarzanie wodoru z energii słonecznej i wiatrowej oraz przechowywanie go jako uniwersalnego nośnika energii. Może on być transportowany i przekształcany w energię lub używany do ponownego przekształcenia w energię elektryczną w razie potrzeby. Szczególnie w regionach geograficznych z dużą ilością wiatru, wody i słońca, zielony wodór może być produkowany w sposób opłacalny i transportowany w dowolne miejsce, aby zaspokoić przyszłe potrzeby energetyczne na całym świecie.

Jednakże, aby technologia ta stała się ekonomicznie opłacalna i praktyczna, wodór nadal będzie musiał być produkowany z energii jądrowej oraz, do pewnego stopnia, z paliw kopalnych. Kopalne źródła energii mogą produkować niebieski wodór, który jest również uważany za neutralny dla klimatu, ponieważ w przypadku tej metody CO2 jest wychwytywany i trwale magazynowany, a zatem nie przedostaje się do atmosfery.

Nasze portfolio dla wodoru i jego źródeł energii

Nasz cel jest prosty: Chcemy wspierać Cię kompleksowymi usługami testowymi i kontrolnymi na Twojej drodze do stosowania wydajnych i oszczędnych technologii wodorowych. Korzystasz z indywidualnych rozwiązań dostosowanych do wymagań technicznych i bezpieczeństwa związanych z technologiami wodorowymi.

Usługi, które oferujemy:

  • Certyfikacja "Zielony Wodór"
  • Usługi w zakresie certyfikacji i kontroli turbin wiatrowych
  • Usługi w zakresie badań i certyfikacji systemów słonecznych i fotowoltaicznych
  • Usługi testowania i certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych

Zapytaj naszych ekspertów

Zapytaj naszych ekspertów