Hydrogen dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Wodór i jego zastosowanie w praktyce | TÜV Rheinland

Wodór i jego zastosowanie w praktyce

Wodór, jako nośnik energii, ma potencjał zrewolucjonizowania wielu gałęzi przemysłu w długim okresie i skierowania ich w stronę neutralności klimatycznej. Wymaga to jednak wydajnych technologii. Dotyczy to również wykorzystania wodoru na końcu łańcucha dostaw.

Niezależnie od tego, w jaki sposób wodór jest ostatecznie wykorzystywany jako nośnik energii, wszystkie zastosowania przekształcają transportowany wodór z powrotem w wodę poprzez dodanie tlenu w miejscu przeznaczenia, generując energię elektryczną i cieplną. W ten sposób powstaje energia, która może być wykorzystana w przyszłości w mobilności, do ogrzewania domów prywatnych i budynków komercyjnych, a nawet do zastosowań przemysłowych.

Paliwa wodorowe Ogniwa paliwowe

Powszechne wykorzystanie wodoru wymaga bezpiecznej i efektywnej technologii ogniw paliwowych, ponieważ ogniwa paliwowe generują energię elektryczną i cieplną, gdy wodór i tlen są przekształcane w wodę. Jeżeli konwersja ta odbywa się z wykorzystaniem zielonego wodoru, pochodzącego w całości z odnawialnych źródeł energii, mamy do czynienia z całkowicie neutralnym dla klimatu systemem wodorowym. Posiadając certyfikat wodoru neutralnego dla klimatu, w przejrzysty sposób dokumentujesz przyjazną dla klimatu produkcję i wykorzystanie wodoru.

Zasada działania technologii ogniw paliwowych jest stosunkowo prosta. Energia chemiczna wodoru jest przekształcana bezpośrednio w energię elektryczną bez etapu pośredniego. Technologia ogniw paliwowych otwiera szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań - od zaopatrywania w energię elektryczną prywatnych domów po neutralne dla klimatu pojazdy w intralogistyce oraz w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, a w przyszłości nawet lotniczym.

Źródło energii dla transportu, logistyki i nie tylko

Zalety technologii ogniw paliwowych są szczególnie widoczne, gdy pojazdy z silnikami elektrycznymi zasilanymi z akumulatorów nie mogą być efektywnie i opłacalnie użytkowane. Dzięki stosunkowo krótkiemu czasowi ładowania lub tankowania oraz mniejszej masie, ogniwa paliwowe są idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności pokonywania dłuższych dystansów z większą częstotliwością. Dlatego zastosowanie wodoru jest szczególnie korzystne dla:

 • Lokalnego publicznego transport autobusowego
 • Transportu drogowego towarów oraz wózków przemysłowych
 • Logistyki wewnętrznej
 • Transportu kolejowego z wykorzystaniem pociągów napędzanych ogniwami paliwowymi

Wodór do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

Wykorzystanie wodoru do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest procesem znanym w zastosowaniach stacjonarnych, który został już wdrożony w kilku krajach. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury gazu ziemnego.

Jednakże istniejące generatory energii elektrycznej i cieplnej muszą zostać zmodyfikowane, aby były kompatybilne z wodorem. Gdy już tak się stanie, będą efektywnie wytwarzać energię elektryczną i cieplną. Ponieważ jednak opracowywane i ulepszane są specjalne palniki wodorowe, proces ten staje się coraz bardziej wydajny. Mimo wszystkich zalet, stacjonarne instalacje wodorowe nadal stoją przed głównym wyzwaniem, jakim jest spełnienie wymogów ochrony przeciwwybuchowej ze względów bezpieczeństwa.

Zastosowanie wodoru w przemyśle

Sektor przemysłowy jest zdecydowanie największym użytkownikiem wodoru. Wodór jest wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań w przemyśle stalowym i metalurgicznym, w przemyśle elektrycznym, chemicznym i farmaceutycznym, a także do wytwarzania energii. Oczywiste jest zatem, że w sektorze przemysłowym istnieje największy potencjał ograniczenia emisji CO2 w przypadku zastąpienia wodoru pochodzącego z paliw kopalnych wodorem ekologicznym.

Wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych znajduje się wciąż na wczesnym etapie zastosowania. Jednak im bardziej będą one standaryzowane i stosowane na większą skalę, tym efektywniej będzie można wykorzystywać wodór.

Zielony wodór do zastosowań neutralnych dla klimatu

Obecnie przemysł chemiczny jest nadal największym konsumentem wodoru. Jednak przyszłość to wykorzystanie wodoru na znacznie większą skalę - dla oszczędności węgla w przemyśle produkcyjnym, dla zrównoważonych koncepcji mobilności i transportu, dla zrównoważonej gospodarki wodorowej oraz jako główny cel: dla udanego przejścia na odnawialne źródła energii.

Do tego przejścia potrzebny jest przede wszystkim ekologiczny wodór, który pochodzi z odnawialnych źródeł energii, a zatem jest produkowany w sposób neutralny dla klimatu. Konieczne jest również stworzenie solidnej i wydajnej infrastruktury dostaw, aby zapewnić powszechne wdrożenie i opłacalne wykorzystanie technologii wodorowej na całym świecie.

Wspieramy Cię w tym procesie na różne sposoby, na przykład poprzez nasz certyfikat ekologicznego wodoru, który zapewnia niezależną weryfikację neutralnej dla klimatu produkcji, dystrybucji i wykorzystania wodoru.

Zakres naszych usług obejmuje następujące zagadnienia:

Aktywnie wspieramy dostawców energii, firmy transportowe, przemysł samochodowy i pojazdów użytkowych, przemysł chemiczny i stalowy, branżę produkcyjną oraz inne przedsiębiorstwa w przechodzeniu na odnawialne źródła energii oraz w bezpiecznym korzystaniu z tego przyjaznego dla środowiska nośnika energii.

 • Badanie typu/ homologacje/certyfikacje w sektorze mobilności
 • Badania przydatności i certyfikacja warsztatów w firmach transportowych
 • Badania terenowe i badania typu urządzeń gazowych
 • Badania przydatności w zakresie tolerancji wodoru dla obiektów energetycznych i rurociągów wewnętrznych w zakładach produkcyjnyc
 • Badania użyteczności i próby szczelności urządzeń gazowych dla użytkowników końcowych
 • Szkolenie pracowników i dostawców usług serwisowych
 • Opracowanie najnowocześniejszych analiz bezpieczeństwa i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
 • Wsparcie w przygotowaniu koncepcji bezpieczeństwa dla operatorów (koncepcje zagrożeń / ochrony przeciwpożarowej / przeciwwybuchowej)
 • Badania ochrony przeciwwybuchowej i inne wymagania prawne w związku z rozwojem alternatywnych koncepcji badań
 • Certyfikacja wodoru neutralnego dla klimatu i ekologicznego

Zapytaj naszych ekspertów

Zapytaj naszych ekspertów