current language
Supply Chain Inspections налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
Услуги за проверка на веригата за доставки | TÜV Rheinland

Овладяване на сложността. Точно на време.

Овладяване на сложността. Точно навреме. Верига за доставки в промишлеността.

Светът става все по-сложен, цифров и бърз. Това е очевидно в големите промишлени проекти, тъй като нарастващата глобализация прави веригите за доставки многостепенни и международни, което оказва влияние върху всяка фаза на проекта: поръчка, производство и строителство. Проверката на веригата за доставки (SPI) може да окаже огромно влияние върху способността на фирмата да гарантира оптимално управление на веригата за доставки.

Много често е трудно да изберете правилния доставчик. Много често поръчките се възлагат на подизпълнители, които обикновено не са известни на клиента. Тези вериги за доставки обикновено водят до лошо качество, бавно отчитане и забавяне. Когато става въпрос за управление на веригата за доставки това може да не задоволява ръководителите на проектите, които вече са изправени пред вътрешни предизвикателства. Тенденциите в цифровизацията и автоматизацията изискват фирмите да внедряват нови технологии, за да издържат на глобалната конкуренция. Това изисква значителни инвестиции, особено като се има предвид, че има недостиг на квалифицирани специалисти, което води до необходимост от допълнително обучение и образование на служителите.

Определете предизвикателствата още в началото

Сложността на веригите за доставки в промишлеността изисква високопрофесионално управление. Ако във взаимоотношенията между всички заинтересовани страни има проблеми или ако сроковете не се спазват, ще възникнат нежелани забавяния и разходи. Необходим е цялостен подход за проверка на веригата за доставки, за да се избегнат тези рискове. Трябва да се предприемат правилните мерки на всеки етап от веригата на доставки, за да се идентифицират проблемите навреме, да се намали оперативният риск и да се предотврати натрупването на проблеми.

Овладяване на вашата верига за доставки в промишлеността. Точно навреме. Свържете се с нашите експерти.