current language
Landingpage Elérhető az alábbbi nyelveken:
vagy válassza ki az Ön TÜV Rheinland régiójának/országának honlapját
A hidrogén és annak energiaforrása | TÜV Rheinland

A hidrogén és energiaforrása

A hidrogén a természetben nem fordul elő szabad formában, ezért azt primer energiából másodlagos energiahordozóként állítják elő. Ezért a hidrogéngazdaság csak annyira lehet fenntartható, mint annak elsődleges energiaforrása. Ma a világ hidrogéntermelésének mintegy 95%-a még mindig fosszilis energiaforrásokból, például szénből, kőolajból vagy földgázból származik, ami a jelenlegi CO2-problémát csupán elodázza. A legnagyobb hidrogéntermelő a vegyipar, amely melléktermékként vagy társtermékként állít elő hidrogént.

Zöld hidrogén megújuló energiákból

A fosszilis tüzelőanyagok véges erőforrások. Ezért közép- és hosszú távon alternatívákat kell keresnünk – nem utolsósorban ambiciózus éghajlati céljaink elérése érdekében.

Ez az a pont, ahol a zöld hidrogén tulajdonságai pozitív hatást gyakorolnak a folyamatokra. Mivel megújuló energiákból állítják elő, közvetlenül kiszoríthatja a fosszilis tüzelőanyagokból előállított hidrogént, és a fosszilis tüzelőanyagokat, mint alapanyagot is számos folyamatban kiválthatja. Ezért a fenntartható koncepciók a megújuló energiákból származó hidrogén előállítását helyezik előtérbe, ami kibocsátásmentes rendszert eredményez.

Power-to-Gas (villamos energia gázzá alakítása) – a jövő energiakoncepciója

A hidrogén víz elektrolízisével és villamos energia felhasználásával történő előállítására „power-to-gas” folyamatként, azaz villamos energia gázzá alakításaként utalunk. Ebben az összefüggésben az „energia” a villamos energia többletet jelenti, a „gáz”, a hidrogén pedig azt az energiát jelöli, amellyé a villamos energiát átalakítják.

A power-to-gas technológia alkalmazása csak akkor tekinthető környezetbarát eljárásnak, ha a felhasznált többlet villamos energia megújuló energiaforrásokból származik. A hidrogén nagy része várhatóan szélenergia többletből származik, így „szélhidrogén” lesz belőle. Egyéb energiaforrások – mint például a fotovoltaikus rendszerekből származó napenergia vagy az atomenergia – szintén szerepet fognak játszani a jövő hidrogéntermelésében.

Hidrogén előállítása szélenergiából

A szélenergia és a hidrogén a megújuló energiarendszer kulcsfontosságú technológiáinak számítanak. A modern szélturbinák már hosszú ideje folyamatosan termelnek villamos energiát. Napjainkban a szélenergia, mint költséghatékony és széles körben elérhető megújuló villamosenergia-forrás nélkülözhetetlennek tekinthető.

A szélenergiából származó hidrogén előállításához elektrolízist alkalmaznak ahhoz, hogy a szélenergiából zöld hidrogént állítsanak elő. Azt tárolják, és szükség szerint visszaalakítják elektromos energiává. Ez szélcsendben is biztosítja a megbízható energiaellátást.

Hidrogén előállítása napenergiából

Ha létezik a hidrogéntermelésnek egy olyan kulcsfontosságú technológiája, amely hatalmas átalakuláson ment keresztül, akkor az a fotovoltaika. A hatékonyság javulása, a fotovoltaikus rendszerek alacsonyabb ára és a különböző alkalmazásokhoz igazított technológiák hozzájárulnak ezen opció népszerűségéhez. A fotovoltaikus rendszereket elektrolizátorral együtt használják hidrogén előállítására.

Emellett a fotokatalitikus vízbontás – egy olyan technológia, ahol a napfotonok katalizátor jelenlétében a vizet közvetlenül hidrogénre és oxigénre bontják – szintén nagy előrelépést tudhat magáénak.

Hidrogén előállítása nukleáris energiából

E technológia esetében a hidrogén előállításához szükséges hőt és villamos energiát is nukleáris létesítmények, más néven atomerőművek szolgáltatják. Az atomenergiából származó hidrogén továbbra is szerepet játszik számos ország hidrogénstratégiájában.

Számos energiaforrás ugyanazon hidrogénhez

Még ha a hidrogént különböző energiaforrásokból állítják is elő, kémiai összetétele mindig ugyanaz. A környezetre gyakorolt hatása azonban eltérő lehet.

Előállításának módja miatt a zöld hidrogén klímabarát megoldást jelent. Lehetőséget biztosít arra, hogy a hidrogént nap- és szélenergiából állítsuk elő, és azt sokoldalú energiahordozóként tároljuk. Szükség szerint szállítható és energiává alakítható, vagy villamos energiává is visszaalakítható. Különösen azokban a földrajzi régiókban, ahol sok a szél, a víz és a napsütés, a zöld hidrogén költséghatékonyan előállítható és bárhová elszállítható ahhoz, hogy a jövőben az energiaszükségleteket világszerte kielégítse.

Ahhoz azonban, hogy ez a technológia gazdaságilag életképes és megvalósítható legyen, a hidrogént továbbra is atomenergiából és bizonyos mértékig fosszilis tüzelőanyagokból kell előállítani. A fosszilis energiaforrásokból kék hidrogén állítható elő, amely szintén klímasemlegesnek tekinthető, mivel ezzel a módszerrel a CO2 megköthető és tartósan tárolható, így az nem kerül a légkörbe.

Portfóliónk a hidrogén és energiaforrásai témakörében

Célunk egyszerű: Átfogó vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatásokkal szeretnénk támogatni Önt a hatékony és költséghatékony hidrogéntechnológiák használatához vezető úton. Ön olyan személyre szabott megoldások előnyeit élvezheti, amelyeket a hidrogéntechnológiák műszaki és biztonsági szempontból fontos követelményeihez igazítottunk.

Szolgáltatásaink:

  • „Zöld hidrogén” tanúsítvány
  • Szélturbinákra vonatkozó tanúsítási és ellenőrzési szolgáltatások
  • Napelemes és fotovoltaikus rendszerekre vonatkozó vizsgálati és tanúsítási szolgáltatások
  • Vizsgálati és tanúsítási szolgáltatások az atomerőművek biztonságára vonatkozóan

A témáról kérdezze szakértőinket!

A témáról kérdezze szakértőinket!