Landingpage Elérhető az alábbbi nyelveken:
vagy válassza ki az Ön TÜV Rheinland régiójának/országának honlapját
Zöld hidrogén. Nagyszerű kilátásokkal rendelkező energiahordozó a jövőre nézve | TÜV Rheinland

Zöld hidrogén

Nagyszerű kilátásokkal rendelkező energiahordozó a jövőre nézve

Akár az ipari, elektromos, logisztikai, mobilitási vagy az épített infrastrukturális ágazatban tevékenykedik, az ambiciózus éghajlati célok eléréséhez fenntartható energiaforrásokra van szüksége. A hidrogént a jövő energiahordozójának tekintik, amely támogathatja a dekarbonizációs erőfeszítéseket. Különösen a zöld hidrogén, mint tárolóközeg ösztönözheti hatékony módon a megújuló forrásokból – például a szél- és napenergiából – származó energia integrálását és felhasználását.

Mi a hidrogén?

A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme. A Földön szinte korlátlan mennyiségben létezik. Ez az az anyag, amely a csillagok alkotóeleme, és a földi élet egyik fő építőköve. A Föld felszínének teljes 70%-át víz (H2O) borítja, amely hidrogénből (H) és oxigénből (O) álló kémiai vegyület. A szénhidrogének, mint például a metán (CH4) és a kőolaj szintén fontos hidrogéntartalmú vegyületek.

A legtöbb hidrogén tehát kémiai vegyületekben található: önmagában láthatatlan, szagtalan és nem mérgező gáz, amely könnyebb a levegőnél, és csak -252 °C hőmérsékleten cseppfolyósodik. Amikor elégetik vagy üzemanyagcellában használják, oxigénnel egyesülve ismét vizet generál. Pontosan ezen kibocsátásmentes tulajdonságok miatt jelent a hidrogén ígéretes lehetőséget egy új energiahordozóra való áttérés szempontjából. A hidrogénnel elérhetővé válik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megteremtésének célja.

Hogyan állítják elő a hidrogént?

Az elektrolízis a víz alkotórészeit kémiai, elektromos, hő- vagy napenergia felhasználásával oxigénre és hidrogénre bontja. Ha ezt a folyamatot megújuló forrásokból származó energiával táplálják, akkor „zöld” hidrogén előállítása történik. Ez lehetővé teszi azt, hogy a megújuló energiából származó többletet hidrogénben tároljuk, és teljesen klímasemleges üzemanyagot állítsunk elő, mivel ahol van víz és megújuló energia - például szél- és napenergia formájában -, ott zöld hidrogén állítható elő.

A hidrogén nem közvetlen energiaforrás. Inkább egy olyan hordozó, amely energiát tárol, és lehetővé teszi ezen energia szállítását, elosztását és felhasználását. A hidrogén tehát a másodlagos energia egyik formája, mivel előállításának minden módszere kezdetben primer energiát igényel.

A zöld hidrogén globális támogatása

A hidrogéniparban korlátlan lehetőségek rejlenek, a zöld (vagy más típusú) hidrogén előállításától kezdve annak tárolásán, szállításán át az alkalmazások széles skáláján történő felhasználásáig. A világ jelentős ipari nemzetei dollármilliárdokat fektettek be egy erőteljes és hatékony hidrogéngazdaság létrehozásába.

Míg egyes országok már előrébb haladnak ebben a folyamatban, mások még csak a kezdeti stádiumban járnak. Egyértelmű, hogy ez egy még nagyrészt fejletlen piac, amely új lehetőségeket kínál minden résztvevő számára. Ugyanakkor olyan kihívásokat is jelent, amelyeket közösen kell leküzdeni.

A hidrogén, mint energiahordozó a következő szektorok számára kínál lehetőségeket:

 • a gázipar – azon belül a termelők, infrastruktúra-üzemeltetők és beszállítók – számára
 • az ipari ágazat – azon belül a fogyasztók, az ipari berendezések, üzemanyagcellák és hidrogéntechnológia gyártói – számára
 • a mobilitási ágazat, mint felhasználó számára a gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból fenntartható közlekedésre való átállás terén
 • a kereskedelmi ágazat és a magán végfelhasználók számára

Érdemes igénybe venni egy tapasztalt partner támogatását a teljes értéklánc mentén – a digitális innovációtól a szén-dioxid-mentesítésig és a decentralizációig. A TÜV Rheinland támogatni tudja az erőművek üzemeltetőit, a hálózatüzemeltetőket, a gyártókat vagy a hidrogénfelhasználókat a szükséges strukturális változásokkal. Szakértőink segítenek a technológiák kiválasztása és a meglévő erőművek, hálózatok és rendszerek biztonságos átalakítása terén. Sokéves tapasztalattal rendelkezünk az Ön technológiai újításainak megfelelőségi és biztonsági vizsgálatával és tanúsításával kapcsolatban.

Interaktív grafikonunk szemlélteti, hogyan támogatjuk a gyártókat és üzemeltetőket a hidrogén értéklánc mentén. Kattintson ide és találja meg az Ön kapcsolattartóit.

Szállítás és elosztás

Tárolás

Megújuló energiaforrások

Hidrogéntermelés / SNG (szintetikus földgáz)-termelés

Gázfelhasználás és -hasznosítás

Gázfelhasználás és -hasznosítás

Gázfelhasználás és -hasznosítás

Gázfelhasználás és -hasznosítás

Megújuló energiaforrások

 1. Szélturbina parti / tengeri
 2. Fotovoltaikus rendszer

Gázfelhasználás és -hasznosítás

 1. PtG / Elektrolízis rendszer
 2. Biogázüzem gőzreformáló rendszerrel
 3. SNG rendszer (metanizáció), beleértve az oxigén- és hővisszanyerő rendszereket is

Szállítás és elosztás

 1. Hidrogén befecskendező rendszer
 2. Gázhálózat
 3. Gázelosztó hálózat

Tárolás

 1. Gáztárolás

Gázfelhasználás és -hasznosítás

 1. Mobilitás
 2. Iparág
 3. Otthonok és vállalkozások
 4. Hőerőmű és villamos erőmű (villamos energia / hő)

Mi vagyunk

Gyártó Üzemeltető

Leggyakrabban igényelt szolgáltatásaink

 • Típustanúsítás, alkatrész-tanúsítás és projekt-tanúsítás
 • Helyszínspecifikus tervezés értékelése
 • Kivitelezés felügyelete
 • Műszaki átvilágítás
 • Intelligens ellenőrzések
 • Helyszínértékelés és hozamértékelés
 • Tervellenőrzés
 • A gyártás és a kivitelezés felügyelete
 • Hálózati integrációs szolgáltatások

 • A szélturbinák élettartamának meghosszabbítása
 • Kockázatelemzések és kockázatértékelések a szélturbinák biztonsága érdekében (pl. a védendő objektumoktól/területektől való távolság figyelembevétele)
 • Környezeti hatásvizsgálatok
 • A teljesítmény igazolása a telepítés helyszín - A szélturbina tanúsítása, beleértve a PtG-t (villamos energia gázzá alakítása) („zöld hidrogén”)
 • A szélerőmű hatékonyságának meghatározása/értékelése - Rendszeres ellenőrzések és vizsgálatok a különböző szabályok és előírások/vizsgálati előírások szerint
 • Az irányítási rendszerek, az informatikai folyamatok és a kiberbiztonság tanúsítása
 • Bevonatvizsgálati szolgáltatások

 • PV (fotovoltaikus) energiaprojektek megvalósíthatósági tanulmányai
 • Műszaki átvilágítás PV erőművek esetében
 • Fotovillamos (PV) modulok: PV-modulvizsgálatok és PV-tanúsítványok (ISO 17025, SRCC, VKF, CBTL vagy CEC szerinti akkreditációval/jegyzéssel).
 • Szolgáltatások rendszeregyensúlyi komponensekhez (BOS)
 • Energiatároló rendszerek szolgáltatásai

 • Statisztikai teljesítmény-ellenőrzés
 • PV-rendszerek hozam-előrejelzése és hozamértékelése (PV-teljesítménymodellezés)
 • PV-modulok energiahozamának mérése
 • A PV-modulok meghibásodásának értékelése a terepen
 • Infravörös és elektrolumineszcens képalkotás PV terepi alkalmazásokhoz (drónok)
 • Fotovoltaikus rendszerek vizsgálata a VDE 0100-600 (IEC 60364-6:2016) / J6EN 62446 szerint.

Üzemanyagcellák / Elektrolizátorok / Nyomástartó berendezések:

 • CE megfelelőségértékelés az EK-irányelvek szerint, bejelentett szervezetként
 • Átvételi vizsgálatok a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv alapján
 • Építésfelügyelet és támogatás - Gyártói tanúsítás a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv (modultanúsítás) és egyéb előírások, pl. ISO 3438 stb. alapján

Laboratóriumi vizsgálatok:

 • Anyagvizsgálat
 • Élettartam-vizsgálatok, kompatibilitási vizsgálatok

Üzembiztonság:

 • A biztonsági funkciók értékelése és kockázatértékelés a teljesítményszintek (PL) vagy a biztonsági integritási szintek (SIL, ASIL) szerint

 • Konzultációk olyan előírásokkal kapcsolatban, mint a technológiák kiválasztása és alkalmassága, jövedelmezőség, üzleti modellek, helyszínválasztás, finanszírozási lehetőségek stb.
 • A helyi előírásoknak megfelelő üzembe helyezési tesztek
 • A gyártó biztonsági koncepcióinak értékelése - A személyzet szakképzettsége
 • Kockázatértékelések és robbanásvédelmi dokumentumok elkészítése
 • Teljesítményigazolás a telepítés helyszínén (ISO 22734)
 • Biztonsági koncepciók kidolgozása az üzemeltetők számára (kockázat / tűz / robbanásvédelmi koncepció)
 • „Zöld hidrogén” tanúsítvány
 • Energetikai tanúsítás (az energiaforrás igazolása)
 • Szénlábnyom-tanúsítás

 • A berendezések és tartályok gyártóinak minősítése és tanúsítása
 • A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv alapján végzett átvételi vizsgálatok

 • Szakértői vélemény a GasHDLtgV ( a nagynyomású gázvezetékekről szóló rendelet) 5. §-a alapján
 • Üzembe helyezési vizsgálat
 • Tárolókapacitás vonatkozásában: telephelyspecifikus dokumentáció kidolgozása és felülvizsgálata (pl. kockázatelemzés, eseményelhárítási tervek és biztonsági jelentések)
 • A személyzet képzettsége
 • Biztonsággal kapcsolatos ellenőrzések
 • Szórási számítások elkészítése
 • A robbanásvédelmi dokumentum elkészítése
 • Támogatás a tervezési fázisban, valamint a javítások és módosítások során
 • Kárvizsgálatok
 • Biztonsági irányítási rendszer létrehozása vagy adaptálása
 • Vészhelyzeti intézkedési terv és veszélyelhárítási terv elkészítése
 • Katasztrófamegelőzés (DISMA - katasztrófavédelem)
 • Anyagtudományi és anyagtechnológiai alapú elemzések
 • „Zöld hidrogén” tanúsítvány
 • Eszközgazdálkodási rendszer tanúsítása

 • A berendezések és tartályok gyártóinak minősítése és tanúsítása
 • A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv alapján végzett átvételi vizsgálatok

 • Szakértői tanácsadás nagynyomású gázvezetékekkel kapcsolatban
 • Üzembe helyezési támogatás és vizsgálat

 • A berendezések és tartályok gyártóinak minősítése és tanúsítása
 • A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv alapján végzett átvételi vizsgálatok

 • Szakértői vélemény a GasHDLtgV ( a nagynyomású gázvezetékekről szóló rendelet) 5. §-a alapján
 • Üzembe helyezési vizsgálat
 • Tárolókapacitás vonatkozásában: telephelyspecifikus dokumentáció kidolgozása és felülvizsgálata (pl. kockázatelemzés, eseményelhárítási tervek és biztonsági jelentések)
 • A személyzet képzettsége
 • Biztonsággal kapcsolatos ellenőrzések
 • Szórási számítások elkészítése
 • A robbanásvédelmi dokumentum elkészítése
 • Támogatás a tervezési fázisban, valamint a javítások és módosítások során
 • Kárvizsgálatok
 • Biztonsági irányítási rendszer létrehozása vagy adaptálása
 • Vészhelyzeti intézkedési terv és veszélyelhárítási terv elkészítése
 • Katasztrófamegelőzés (DISMA - katasztrófavédelem)
 • Anyagtudományi és anyagtechnológiai alapú elemzések
 • „Zöld hidrogén” tanúsítvány
 • Eszközgazdálkodási rendszer tanúsítása

 • A berendezések és tartályok gyártóinak minősítése és tanúsítása
 • A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv alapján végzett átvételi vizsgálatok
 • Alrészegységek/rendszerek/komplett járművek vizsgálata, tanúsítása és típusjóváhagyása az összes alkalmazandó gépjármű-szabályozásnak megfelelően (EU és globális szinten)

Autóbusz-üzemeltető (tanúsítvány):

 • Koncepciófejlesztés (technológiai összehasonlítások / vonalelemzés / megvalósítási koncepció / környezetvédelmi értékelések)
 • Műhely utólagos felszerelése (tanúsítvánnyal)
 • Veszély- / kockázatelemzése
 • Rakodási / tartály-infrastruktúra (energiaellátás / rakodási-tartály-koncepció)
 • Jövedelmezőségi elemzések (TCO (teljes tulajdonlási költség)-elemzés)
 • Beszerzés (támogatási kérelem / követelményspecifikáció elkészítése / ajánlatok értékelése)
 • A személyzet képzettsége

Hidrogéntöltő állomások

 • Az üzembe helyezés előtti ellenőrzés és a töltőállomás infrastruktúrájának időszakos ellenőrzései

Önkormányzat / energiaszolgáltató (tanúsítvány):

 • Energiaellátás („zöld” energia felhasználása)
 • A hálózati infrastruktúra csatlakoztatott watt-teljesítménye

Üzemanyagcellák / Elektrolizátorok / Nyomástartó berendezések:

 • CE megfelelőségértékelés az EK-irányelvek szerint, bejelentett szervezetként
 • Átvételi vizsgálatok a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv alapján
 • Építésfelügyelet és támogatás - Gyártói tanúsítás a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv (modultanúsítás) és egyéb előírások, pl. AD2000-HP0, ISO 3438 stb. alapján

Laboratóriumi vizsgálatok:

 • Anyagvizsgálat
 • Élettartam-vizsgálatok, kompatibilitási vizsgálatok

Üzembiztonság:

 • A biztonsági funkciók értékelése és kockázatértékelés a teljesítményszintek (PL) vagy a biztonsági integritási szintek (SIL, ASIL) szerint

 • A házon belüli csővezetékek hidrogéntűrő képességének meghatározása
 • Biztonsági koncepciók kidolgozása (kockázat / tűz / robbanásvédelmi koncepció)
 • Üzembe helyezési tesztek a helyi munkahelyi biztonsági előírásoknak megfelelően

 • Gázkészülékek helyszíni vizsgálatai és típusvizsgálatai

 • A hidrogéntűrés szempontjából való alkalmasság meghatározása
 • Használhatósági vizsgálatok / szivárgásvizsgálatok
 • A személyzet képzettsége (vállalkozások)
 • A helyi munkahelyi biztonsági előírások szerinti üzembe helyezési vizsgálatok
 • Energiával kapcsolatos költség-haszon elemzés épületek esetében
 • Fenntarthatósági tanúsítvány lakóépületek és lakásszövetkezetek számára

Üzemanyagcellák / Elektrolizátorok / Nyomástartó berendezések:

 • CE megfelelőségértékelés az EK-irányelvek szerint, bejelentett szervezetként
 • Átvételi vizsgálatok a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv alapján
 • Építésfelügyelet és támogatás
 • Gyártói tanúsítás a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv (modultanúsítás) és egyéb előírások, pl. ISO 3438 stb. alapján

Laboratóriumi vizsgálatok:

 • Anyagvizsgálat
 • Élettartam-vizsgálatok, kompatibilitási vizsgálatok

Üzembiztonság:

 • A biztonsági funkciók értékelése és kockázatértékelés a teljesítményszintek (PL) vagy a biztonsági integritási szintek (SIL, ASIL) szerint

 • BImSchG jóváhagyás (alkalmazás/támogatás)
 • Helyi előírások szerinti üzembe helyezési vizsgálat
 • Robbanásvédelmi dokumentum és kockázatértékelés
 • Biztonsági koncepciók kidolgozása (kockázat / tűz / robbanásvédelmi koncepció)
 • Személyzeti képesítés - „zöldáram” forrásigazolás
 • CHP (kapcsolt energiatermelés) értékelés
 • Megújuló energiákból történő hőtermelés energetikai értékelése
 • Kockázatelemzések és kockázatértékelések biztonsági értékeléshez (QRA (kvantitatív kockázatértékelési) módszertan)
 • Ha a tárolókapacitás az üzemi területen > 5 t => eseményelhárítási terv készítése

A hidrogén előnyeinek áttekintése

A fosszilis tüzelőanyagokhoz, sőt néhány más megújuló energiához képest is, a hidrogén a teljes értéklánc mentén fenntartható előnyöket kínál.

Előállítás: Az előállítási folyamattól függően a hidrogén különösen környezetbarát lehet, és segíthet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

Tárolás: A szél- vagy napenergiával ellentétben a hidrogén tárolható, így az időjárási viszonyoktól függetlenül bármikor rendelkezésre áll.

Szállítás: A hidrogént gázvezetékeken vagy közúti tartálykocsival nagy távolságokon is el lehet szállítani az elosztóhelyekre.

Felhasználás: A hidrogén energiahordozóként sokféleképpen felhasználható: az ipari üzemek és a magánlakások villamosenergia- és hőellátásától kezdve a szén-dioxid-semleges járművek meghajtásáig.

Segítünk Önnek a hidrogénnel kapcsolatos kihívások kezelésénél

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hozzájáruljunk egy olyan jövőhöz, amely fenntartható módon elégíti ki mind az emberek, mind a környezet igényeit. A hidrogén rendelkezik a megfelelő potenciállal arra, hogy jövőbeni energiaszükségleteinket kielégítse, ezért támogatjuk a hidrogénnek, mint a jövő energiahordozójának fejlesztését.

A szabályozás, az iránymutatások és a tapasztalatok hiánya megnehezítheti egy szilárd alapokon nyugvó pozíció kialakítását a hidrogéngazdaságban. Mi egy átfogó, integrált szolgáltatáscsomaggal támogatjuk Önt, amely magában foglalja a vizsgálatot, az ellenőrzést, a képzést és a tanácsadást. Szakértelmünk segít Önnek az embereket, üzemeket, vállalkozásokat és a környezetet érintő kockázatok kezelésében, valamint a biztonságos üzemeltetési feltételek megteremtésében. A fenntartható hidrogéngazdasághoz vezető útnak megvannak a maga kihívásai, de megéri belevágni. Haladjunk együtt ezen az úton.

Az általunk nyújtott támogatás a teljes hidrogén-értéklánc mentén

Szállítás és elosztás

Alkalmazási terület

„Zöld hidrogén” tanúsítvány

A témáról kérdezze szakértőinket!

A témáról kérdezze szakértőinket!