current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Dịch vụ theo ngành: Thương mại

translation missing: core_result
Lĩnh vực kinh doanh

APT – Advanced Persistent Threat

Accredited Personnel Certification

Acoustics Testing and Measurement

CISO: Chief Information Security Officer (External)

California Air Resources Board (CARB) Service

Chỉ thị REACH

Chỉ thị REACH

Đăng ký, Đánh giá và Cho phép Sử dụng Hóa chất.

nhiều hơn

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận chất lượng dành cho linh kiện

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Quản lý an toàn công nghệ thông tin

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

An toàn vận chuyển và công tác hậu cần

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

nhiều hơn

Cloud-Based Learning Worlds

Construction Management Training

Consulting and Concept Design

Corporate Sustainability Reporting Services

Các khóa đào tạo tại doanh nghiệp

Các khóa đào tạo tại doanh nghiệp

Cung cấp các khóa đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp

nhiều hơn

Các yêu cầu an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Các yêu cầu an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Đảm bảo an ninh theo các tiêu chuẩn an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

nhiều hơn

Data Protection Training Courses

Data protection certification

Dấu Chứng nhận CE

Dấu Chứng nhận CE

Minh bạch và an toàn đối với các thị trường ở châu Âu

nhiều hơn

Dấu chứng nhận LGA tested

Dấu chứng nhận LGA tested

Chất lượng ổn định đối với các đặc tính sản phẩm

nhiều hơn

Dấu chứng nhận LGA tested Quality

Dấu chứng nhận LGA tested Quality

Chất lượng toàn diện và ổn định của các đặc tính sản phẩm

nhiều hơn

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Tuân thủ các chỉ thị về chất thải cho sản phẩm điện tử của doanh nghiệp

nhiều hơn

E-Learning Publishing System

E-Mail Content Security Filter

Educational Media and Learning Games

Enterprise Mobility Management (EMM) Services

Environmental Management Training

Environmental Protection Courses

External Data Protection Officer

GS Mark

GS Mark

Đã kiểm định an toàn – Mang đến cho khách hàng sự an tâm

nhiều hơn

Health and Safety Coordination on Construction Sites

Hội thảo chuyên đề mở

Hội thảo chuyên đề mở

Cung cấp các khóa đào tạo chiêu sinh tự do

nhiều hơn

ISO 45001

ISO 45001

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

nhiều hơn

IT Certification Training Courses

IT Security and IT Management Trainings

Identity und Access Management (IAM)

Information Rights Management

Information Security: Strategy

Management Know-how and Communication

New Media Training Consulting

Penetration Tests and IT Security Analysis

Phân tích hóa học

Phân tích hóa học

Kiểm định các chất độc hại đối với hàng tiêu dùng và tác động đến môi trường

nhiều hơn

Privileged Session Management

Project Management Training

Purchasing and Materials Management Training

Quản lý tính bền vững trong kinh doanh

Quản lý tính bền vững trong kinh doanh

Nâng cao lợi thế cạnh tranh với hệ thống quản lý trách nhiệm với xã hội và bền vững trong kinh doanh

nhiều hơn

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý khủng hoảng một cách chủ động

nhiều hơn

Sustainability Management Training

Technical Vocational Training

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

nhiều hơn

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Yêu cầu tuân thủ đối với thiết bị điện và điện tử

nhiều hơn

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Đảm bảo tương thích điện từ cho thiết bị điện và điện tử

nhiều hơn

Tư vấn về quản lý nguồn nhân lực

VOC and Formaldehyde Emission Testing

Vehicle Registration Service (Business Customers)

Vehicle Registration Service (Private Customers)

Warehousing, Logistics and Supply Chain Management Courses