current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Quản lý tính bền vững trong kinh doanh

Quản lý tính bền vững trong kinh doanh

Nâng cao lợi thế cạnh tranh với hệ thống quản lý trách nhiệm với xã hội và bền vững trong kinh doanh

Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hay CSR, là hai mô hình cơ bản về quản lý kinh doanh hiện đại ngày nay. Mô hình này góp phần nâng cao uy tín cũng như lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Các chuyên gia về trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và tuân thủ của chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tư vấn và đào tạo chuyên sâu. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp về quản lý phát triển bền vững và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tiếp cận cách xác định các cơ hội kinh doanh mới, tăng cường năng lực cải cách và nâng cao vị thế trên thị trường trongvà ngoài nước. TÜV Rheinland sẽ khảo sát mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý phát triển bền vững với môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Sau đó, chúng tôi sử dụng các kết quả khảo sát để đánh giá khả năng tuân thủ của doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia về trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và tuân thủ của TÜV Rheinland, doanh nghiệp có thể:

 • Thay đổi mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cải cách, cạnh tranh và phát triển bền vững
 • Tìm ra giải pháp hiêu quả để đối mặt với các thách thức kinh doanh trong tương lai
 • Thể hiện trách nhiệm đối với môi trường và xã hội cũng như quan tâm đến các yêu cầu cần phải tuân thủ khi quản lý chuỗi cung ứng
 • Xử lý các rủi ro trong kinh doanh một cách hiệu quả
 • Đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường về quản lý kinh doanh có trách nhiệm, bao gồm các khía cạnh như quản lý rủi ro, đạo đức kinh doanh, thực hiện các mô hình tài chính bền vững và quản lý nguồn nhân lực có trách nhiệm đối với xã hội
 • Nâng cao vị thế của doanh nghiệp tại các thị trường trong nước và quốc tế khi đã thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội

Chương trình quản lý trách nhiệm với xã hội và bền vững trong kinh doanh

Các chuyên gia về trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và tuân thủ của TÜV Rheinland sẽ đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề xuất biện pháp điều chỉnh các khía cạnh cụ thể để tuân thủ hoàn toàn những quy định về trách nhiệm xã hội. Chúng tôi cung cấp:

 • Hướng dẫn của TÜV Rheinland về bền vững trong kinh doanh – hướng dẫn trực tuyến về quản lý bền vững trong kinh doanh và tuân thủ các quy định về trách nhiệm xã hội
 • Hội thảo đào tạo và hội nghị chuyên đề dành cho đội ngũ quản lý của doanh nghiệp, kể cả các giải pháp đào tạo tại doanh nghiệp và đào tạo trực tuyến
 • Hướng dẫn chiến lược tích hợp về phát triển bền vững và tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Tư vấn về quản lý kinh doanh sản phẩm bền vững trong tương lai
 • Đánh giá nhiều mặt về sản phẩm, mô hình kinh doanh hay chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo về tổng lượng khí thải của doanh nghiệp, đánh giá vòng đời sản phẩm và phân tích các tác động xã hội
 • Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các hệ thống tuân thủ tích hợp ví dụ hướng dẫn quản lý rủi ro hay đạo đức kinh doanh
 • Tối ưu hóa quá trình kinh doanh và quản lý biến động
 • Hỗ trợ liên tục trong quá trình thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế
 • Kiểm tra các bản báo cáo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và kinh doanh bền vững

Dịch vụ tư vấn, chứng nhận và các giải pháp trực tuyến của chúng tôi về kinh doanh bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) gồm có:

 • Đổi mới, nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm bền vững
 • Thị trường và chuỗi cung ứng theo hướng phát triển bền vững
 • Quản lý môi trường
 • Quản lý nguồn nhân lực bền vững và có trách nhiệm đối với xã hội
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Tuân thủ và quản lý rủi ro
 • Các mô hình tài chính bền vững
 • Môi trường xã hội / Tư cách công dân của doanh nghiệp
 • Các dự án đổi mới tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem