current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001

OHSAS 18001

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp được xem như là một tiêu chuẩn chất lượng

Chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 là giải pháp thích hợp đối với mọi doanh nghiệp, nếu muốn loại trừ các rủi ro dài hạn về mặt an toàn và sức khỏe cho đội ngũ nhân viên và khách hàng. Hệ thống đánh giá sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHSAS 18001) là một hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp phổ biến và được công nhận tại hơn 80 quốc gia. Việc chứng nhận đạt tiêu chuẩn này chứng minh rằng sức khỏe và an toàn của đội ngũ nhân viên là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.

AMS OHSAS 18001: Một hệ thống an toàn nghề nghiệp

Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp AMS OHSAS 18001 bao gồm toàn bộ các yêu cầu cần có của một hệ thống quản lý. Doanh nghiệp có thể xác định và phân tích các mối nguy tiềm ẩn, đánh giá các rủi ro có liên quan; dựa trên cơ sở đó doanh nghiệp có thể thiết kế, hoạch định mục tiêu và chương trình cải thiện môi trường làm việc an toàn cho đội ngũ nhân viên. Thông qua việc xác định trách nhiệm và đào tạo cho lực lượng lao động của mình, doanh nghiệp sẽ xây dựng được những biện pháp phòng ngừa để sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống khẩn cấp nào có khả năng xảy ra.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Với chứng nhận đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001 do TÜV Rheinland cấp sẽ giúp doanh nghiệp: Nâng cao tinh thần làm việc và nhận thức của đội ngũ nhân viên về an toàn nghề nghiệp

Đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng các quy định của luật pháp về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Phòng ngừa tai nạn lao động

Giảm thiểu thời gian chết và các tình huống gián đoạn sản xuất

Giảm thiểu các khoản chi phí bảo hiểm

Nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp như là một đối tác kinh doanh an toàn và đáng tin cậy đối với khách hàng, nhà cung ứng, cơ quan chính quyền và các nhà đầu tư

06 bước nâng cao mức độ an toàn ở nơi làm việc

1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để tìm hiểu xem doanh nghiệp đã áp dụng các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn hay chưa và nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.

2. Kiểm tra tài liệu

Đội ngũ chuyên gia đánh giá sẽ xác định sự phù hợp giữa tài liệu hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp của doanh nghiệp với các yêu cầu quy định của hệ thống OHSAS.

3. Đánh giá

Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp được áp dụng trong thực tế tại doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi đánh giá hiệu quả của hệ thống ấy.

4. Cấp chứng nhận

Nếu đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận đã tuân thủ hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001.

5. Đánh giá giám sát

Chúng tôi đánh giá giám sát hàng năm nhằm giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục các quy trình sản xuất kinh doanh.

6. Gia hạn giấy chứng nhận

Ba năm một lần, doanh nghiệp cần được đánh giá lại để gia hạn giấy chứng nhận, đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp với đối tác và khách hàng về an toàn nghề nghiệp.

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

ĐỌC THÊM

ISO 45001 – Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem