current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 / ISO 45001

Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệptheo OHSAS 18001

Chứng minh an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với chứng nhận OHSAS 18001

Doanh nghiệp có muốn chứng minh với khách hàng, đối tác và nhân viên rằng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một ưu tiên? Với chứng nhận OHSAS 18001 được quốc tế công nhận, doanh nghiệp có thể chứng minh việc giảm thiểu những nguy cơ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được thực hiện một cách bền vững.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá và chứng nhận cho doanh nghiệp theo OHSAS 18001. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được chứng nhận bao gồm các hồ sơ hoàn chỉnh dành cho việc quản lý. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xác định và phân tích mối nguy tiềm ẩn và đánh giá các rủi ro liên quan. Mục tiêu và chương trình thực hiện để nâng cao an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được định nghĩa trên cơ sở này. Bằng cách xác định trách nhiệm và đào tạo cho nhân viên của mình, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu các rủi ro về an toàn và sẵn sàng trước những tình huống khẩn cấp có khả năng xảy ra.

Tiêu chuẩn quốc tế mới về sức khỏe và an toàn lao động, ISO 45001 được công bố vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 và sẽ thay thế OHSAS 18001. Thời gian để các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi và áp dụng ISO 45001 là ba năm. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới thông qua việc phân tích hiện trạng.

Doanh nghiệp có muốn tìm hiểu thêm về OHSAS 18001 hoặc tiêu chuẩn mới ISO 45001? Liên hệ ngay với chúng tôi!

Xây dựng sự tín nhiệm với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được chứng nhận

Bảo vệ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên với chứng nhận khách quan, được quốc tế công nhận. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống quản lý đã chứng nhận của chúng tôi, doanh nghiệp có thể giảm số vụ tai nạn lao động cũng như thời gian dừng việc và gián đoạn sản xuất. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được những chi phí không cần thiết và giảm thiểu chi phí bảo hiểm.

Khi ưu tiên xử lý vấn đề này, ý thức về sự an toàn và động lực của các nhân viên cũng sẽ được nâng cao. Ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật và quản lý, chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp còn củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác kinh doanh và cơ quan chức năng.

Mục tiêu và kết quả của ISO 45001

ISO 45001, tiêu chuẩn mới về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, được công bố vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Trong tiêu chuẩn mới, việc liên tục nâng cao an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được xem là trọng tâm của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 vẫn có giá trị. Với việc chính thức công bố tiêu chuẩn ISO 45001, các doanh nghiệp được phép thực hiện chuyển đổi trong vòng 3 năm, cho tới tháng 3 năm 2021. Trong khoảng thời gian này, ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 và quá trình chuyển đổi phải được hoàn tất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi và tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện quá trình này một cách thuận lợi. Liên hệ với chúng tôi nếu doanh nghiệp quan tâm đến phân tích hiện trạng.

Theo tiêu chuẩn ISO 45001 mới, cấp quản lý của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các nhân viên một cách nhất quán hơn. Giống như tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng đã sửa đổi và ISO 14001, tiêu chuẩn ISO 45001 mới hướng đến việc tích hợp tất cả các khía cạnh liên quan trong một hệ thống quản lý.

Doanh nghiệp có thể xem bản tóm tắt các thông tin quan trọng nhất trong bảng thông tin của chúng tôi.

Chỉ một vài bước để đạt được chứng nhận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong những bước sau của quy trình chứng nhận để tối ưu hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:

1. Đánh giá sơ bộ (không bắt buộc)

2. Kiểm tra hồ sơ

3. Đánh giá chứng nhận

4. Cấp chứng nhận và quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu chứng nhận trực tuyến Certipedia của chúng tôi

5. Đánh giá giám sát định kỳ để cải tiến liên tục

6. Tái chứng nhận sau ba năm

Một tiêu chuẩn mới về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001 trước đó. Tuy nhiên, chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 vẫn có giá trị.

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp thông tin toàn diện về tiêu chuẩn ISO 45001 mới trên trang dịch vụ của chúng tôi.

Đối tác chuyên nghiệp của doanh nghiệp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực và khách quan để giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ chứng nhận được quốc tế công nhận của chúng tôi, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho khách hàng và đối tác kinh doanh trong quá trình ra quyết định. Hồ sơ cập nhật liên quan đến chứng nhận có thể được truy cập mọi lúc, mọi nơi trên Certipedia.

Tối ưu hóa và lập hồ sơ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay!

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

ĐỌC THÊM

ISO 45001 – Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem