current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Dịch vụ tìm thấy: Dấu chứng nhận

Ngành
Lĩnh vực kinh doanh

Accredited Personnel Certification

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận chất lượng dành cho linh kiện

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đảm bảo chất lượng toàn diện, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Quản lý an toàn công nghệ thông tin

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

An toàn vận chuyển và công tác hậu cần

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) và tiêu chuẩn tiếp vận thực phẩm quốc tế (IFS Logistic)

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949

Quản lý chất lượng đối với nhà cung ứng linh kiện trong ngành ô-tô

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

nhiều hơn

Construction Management Training

Dấu chứng nhận LGA tested

Dấu chứng nhận LGA tested

Chất lượng ổn định đối với các đặc tính sản phẩm

nhiều hơn

Dấu chứng nhận LGA tested Quality

Dấu chứng nhận LGA tested Quality

Chất lượng toàn diện và ổn định của các đặc tính sản phẩm

nhiều hơn

Food Contact Testing and Certification

GS Mark

GS Mark

Đã kiểm định an toàn – Mang đến cho khách hàng sự an tâm

nhiều hơn

ISO 45001

ISO 45001

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

nhiều hơn

ISO 50001 Energy Management

Kiểm nghiệm đồ chơi

Kiểm nghiệm đồ chơi

An toàn và phù hợp đối với trẻ em

nhiều hơn

Suitability Testing for Measuring Devices (AMS)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Đảm bảo tương thích điện từ cho thiết bị điện và điện tử

nhiều hơn

VOC and Formaldehyde Emission Testing