current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Dịch vụ tìm thấy: Chứng nhận

Ngành
Lĩnh vực kinh doanh

Accredited Personnel Certification

Acoustics Testing and Measurement

Active Implantable Medical Devices (AIMD)

Active und Non-Active Medical Devices

Approvals for North America

Automotive Market Access Service

BSCI

BSCI

Đánh giá có hệ thống đối với chuỗi cung ứng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

nhiều hơn

California Air Resources Board (CARB) Service

Chỉ thị REACH

Chỉ thị REACH

Đăng ký, Đánh giá và Cho phép Sử dụng Hóa chất.

nhiều hơn

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận chất lượng dành cho linh kiện

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đảm bảo chất lượng toàn diện, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Quản lý an toàn công nghệ thông tin

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

An toàn vận chuyển và công tác hậu cần

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) và tiêu chuẩn tiếp vận thực phẩm quốc tế (IFS Logistic)

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949

Quản lý chất lượng đối với nhà cung ứng linh kiện trong ngành ô-tô

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP+)

Chứng nhận tiêu chuẩn EN ISO 13485

Chứng nhận tiêu chuẩn EN ISO 13485

Xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp

nhiều hơn

Construction Management Training

Corporate Sustainability Reporting Services

Các yêu cầu an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Các yêu cầu an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Đảm bảo an ninh theo các tiêu chuẩn an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

nhiều hơn

DETOX for Fashion Supply Chains

Data protection certification

Dấu Chứng nhận CE

Dấu Chứng nhận CE

Minh bạch và an toàn đối với các thị trường ở châu Âu

nhiều hơn

Dấu chứng nhận LGA tested

Dấu chứng nhận LGA tested

Chất lượng ổn định đối với các đặc tính sản phẩm

nhiều hơn

Dấu chứng nhận LGA tested Quality

Dấu chứng nhận LGA tested Quality

Chất lượng toàn diện và ổn định của các đặc tính sản phẩm

nhiều hơn

Food Contact Testing and Certification

Functional Safety of Automotive Components

GS Mark

GS Mark

Đã kiểm định an toàn – Mang đến cho khách hàng sự an tâm

nhiều hơn

ISO 45001

ISO 45001

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

nhiều hơn

ISO 50001 Energy Management

In-Vitro Diagnostic Devices (IVD)

Information Technology Products

Medical Device Single Audit Program (MDSAP)

Medical Devices: International Approval

Phân tích hóa học

Phân tích hóa học

Kiểm định các chất độc hại đối với hàng tiêu dùng và tác động đến môi trường

nhiều hơn

RED Directive: Telecommunication Products

Services for Glass Products in Solar Applications

Solar Thermal System Testing

Suitability Testing for Measuring Devices (AMS)

Technical Vocational Training

Testing for Audio and Video Equipment

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

nhiều hơn

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Yêu cầu tuân thủ đối với thiết bị điện và điện tử

nhiều hơn

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Đảm bảo tương thích điện từ cho thiết bị điện và điện tử

nhiều hơn

Thử nghiệm điển hình cho hệ thống và linh kiện

Thử nghiệm điển hình cho hệ thống và linh kiện

Dịch vụ chứng nhận một cửa dành cho hệ thống, linh kiện, phụ tùng, động cơ ô-tô và bộ phận kỹ thuật độc lập

nhiều hơn

Thử nghiệm điển hình cho xe, hệ thống và linh kiện

Thử nghiệm điển hình cho xe, hệ thống và linh kiện

Dịch vụ chứng nhận điển hình cho các hệ thống động cơ ô-tô và bộ phận cấu thành

nhiều hơn

Type Testing: Wheels and Tires

VOC and Formaldehyde Emission Testing

Warranty Inspection Services for Solar Power Plants