current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) và tiêu chuẩn tiếp vận thực phẩm quốc tế (IFS Logistic)

Chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) và tiêu chuẩn tiếp vận thực phẩm quốc tế (IFS Logistic)

An toàn thực phẩm – Từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ

Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, viết tắt là IFS, đã được Hiệp hội kinh doanh bán lẻ Đức (HDE) hình thành vào năm 2003 dành cho các thương hiệu của các nhà bán lẻ Đức và Pháp. Hệ thống đảm bảo chất lượng của các chuỗi sản xuất thực phẩm luôn được duy trì ổn định. Đạt được giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS Food) hay tiêu chuẩn tiếp vận thực phẩm quốc tế (IFS Logistic) dành cho các công ty vận tải, tiếp vận và chuyên chở, doanh nghiệp chứng minh cho khách hàng biết rằng thực phẩm do doanh nghiệp sản xuất và bán ra đã đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, chất lượng và pháp lý.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Giấy chứng nhận IFS hay IFS Logistic do TÜV Rheinland cấp sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của các đối tác trong và ngoài nước
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm
  • Củng cố lòng tin của khách hàng

06 bước để đảm bảo an toàn thực phẩm

Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp đạt giấy chứng nhận thông qua 06 bước sau:

1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để tìm hiểu xem doanh nghiệp đã thực hiện yêu cầu nào của tiêu chuẩn hay chưa, nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.

2. Xem xét hồ sơ

Đội ngũ đánh giá viên sẽ xác định phạm vi trùng khớp giữa hồ sơ hệ thống quản lý của doanh nghiệp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

3. Đánh giá chứng nhận

Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý đang được áp dụng tại doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống ấy.

4. Cấp chứng nhận

Nếu đáp ứng được mọi yêu cầu của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận xác nhận hệ thống quản lý rủi ro của doanh nghiệp tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn IFS hay IFS Logistic.

5. Đánh giá giám sát

Các kỳ đánh giá giám sát hàng năm của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình sản xuất, kinh doanh.

6. Gia hạn giấy chứng nhận

Sau mỗi ba năm, doanh nghiệp sẽ gia hạn giấy chứng nhận nhằm đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp về an toàn sản phẩm.

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000

Chứng nhận an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đảm bảo chất lượng toàn diện, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo Hệ thống phân tích rủi ro và quản lý điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

Chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh theo hệ thống phân tích rủi ro và quản lý điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

An toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP+)

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem