• In
  • E-Mail

Thử nghiệm và kiểm định vật liệu

TÜV Rheinland có lịch sử lâu đời trong việc cung cấp dịch vụ thử nghiệm và kiểm định vật liệu cho khách hàng trên toàn cầu. Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm đầy đủ các phương pháp phá hủy và không phá hủy, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và thử nghiệm vật lý. Chúng tôi thử nghiệm, phê chuẩn và công nhận vật liệu và sản phẩm theo yêu cầu và tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng bao gồm các công ty từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các trường đại học, các tổ chức ngân hàng, bất động sản, nhà máy giấy, nhà máy thép, xưởng chế tạo thép, vui chơi giải trí, các cơ quan chính quyền, địa phương và nhiều tổ chức khác.

Thử nghiệm không phá hủy

Thử nghiệm không phá hủy (NTD)

TÜV Rheinland cung cấp nhiều dịch vụ thử nghiệm không phá hủy tiêu chuẩn

Thử nghiệm cơ học trọn vẹn trên một sản phẩm

Thử nghiệm cơ học trọn vẹn trên một sản phẩm

Đảm bảo chất lượng và an toàn với thử nghiệm cơ học của TÜV Rheinland