• In
  • E-Mail

Xây dựng và bất động sản

Tại TÜV Rheinland, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt vòng đời của dự án xây dựng – Từ đánh giá địa điểm đến phá hủy không ảnh hưởng đến môi trường. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cùng với các chuyên gia trung lập, chuyên gia xây dựng, chuyên gia lập kế hoạch hay như chuyên viên xây dựng hoặc quy trình kỹ thuật điện. Với mạng lưới văn phòng rộng khắp, doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm thấy đại diện của TÜV Rheinland tại khu vực của mình.

Tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả

Tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả

Công nghệ tiết kiệm năng lượng cho bất động sản thân thiện với khí hậu

Hệ thống chiếu sáng an toàn

Hệ thống chiếu sáng an toàn

Giải pháp tốt nhất cho các hệ thống chỉ dẫn đường cứu hộ của doanh nghiệp

Các hệ thống thông gió và điều hòa không khí

Các hệ thống thông gió và điều hòa không khí

Không khí trong lành giúp gia tăng năng suất