• In
  • E-Mail

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

TÜV Rheinland Việt Nam (TRV) chào đón bạn truy cập và tìm hiểu các dịch vụ của chúng tôi.

TÜV Rheinland Việt Nam

TÜV Rheinland Việt Nam (TRV) đánh giá cao sự quan tâm của bạn dành cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

TRV nhận thấy tầm quan trọng trong việc bảo vệ thông tin của các cá nhân và mong muốn cung cấp cho bạn chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TRV khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Chính sách này bao gồm tất cả những thông tin cá nhân được thu thập bởi TRV thông qua các dịch vụ đặc biệt được cung cấp trong trang web. Ngoài ra, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này cũng có nghĩa là TRV sử dụng thông tin và thông báo cho bạn biết những trường hợp không sử dụng thông tin đó. Bằng việc truy cập vào trang web của TRV và sử dụng những dịch vụ được cung cấp, bạn đồng ý rằng việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như một điều khoản trong chính sách bảo mật trực tuyến này.

Thu thập và sử dụng thông tin

TRV sẽ thu thập những thông tin cá nhân và thông tin không định danh, bao gồm cả những thông tin tổng hợp. Thông tin cá nhân là những thông tin có thể xác định danh tính của một cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin có liên quan trực tiếp đến một cá nhân cụ thể. Thông tin không định danh là những thông tin về bạn nhưng không dùng để nhận diện cá nhân bạn.

Trừ khi có quy định trong chính sách bảo vệ này, TRV sẽ không bán hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn, hoặc cho phép bên thứ ba liên lạc trực tiếp đến bạn mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ việc TRV sử dụng các thông tin thu thập được từ trang web này trong các trường hợp sau đây.

TRV có thể, mà không đưa ra thông báo, chia sẻ thông tin cá nhân với các chi nhánh của mình và với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay cho TRV vì mục đích duy nhất là cung cấp cho bạn thông tin và / hoặc các dịch vụ có giá trị. Ngoài ra, TRV có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ tiếp thị và các dịch vụ khác trên danh nghĩa của TRV. TRV cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên không liên quan mà TRV có thể đã có các thỏa thuận tiếp thị chung. Tuy nhiên, bất kỳ bên thứ ba nào cũng không được phép bán, cho thuê, kinh doanh hoặc khai thác thông tin cá nhân của bạn.

Tiết lộ thông tin cá nhân

TRV có thể tiết lộ thông tin cá nhân để:

  • (a) tuân thủ luật pháp, đáp ứng yêu cầu hoặc tuân thủ quy định pháp luật
  • (b) thi hành và/hoặc áp dụng chính sách hay thỏa thuận của công ty
  • (c) bảo vệ quyền lợi, tài sản, trang web, nhân viên, khách tham quan hoặc cộng đồng của mình
  • (d) trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ ai, mà yêu cầu cần tiết lộ việc trao đổi thông tin hoặc chứng minh việc tiết lộ thông tin là không thể chậm trễ.

Thông tin tổng hợp và không định danh sẽ chỉ được dùng để cải thiện thiết kế của trang web và có thể được chia sẻ với các đơn vị tiếp thị và quảng cáo vì mục đích này. Những thông tin này có thể được thu thập thông qua cookies, thẻ pixel, thông tin về dòng đường dẫn mà bạn đã đi qua và những công cụ tương tự.

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính hoặc ổ cứng được xác định. TRV sử dụng cookie nhằm xác định một máy tính cụ thể để thu thập thông tin tổng hợp về cách bạn trải nghiệp trang web. Thông tin này sẽ giúp trang web hoạt động tốt hơn để phù hợp với yêu cầu cá nhân. Tuy các cookie cho phép xác định một máy tính, nhưng chúng không cho phép bất kỳ tham khảo nào đến một cá nhân cụ thể. Vui lòng xem thêm hướng dẫn của trình duyệt để biết thêm thông tin về cách cài đặt cookie trên trình duyệt internet của bạn.

Thẻ pixel là một hình ảnh đồ họa nhỏ có trong một trang web, tài liệu, hoặc trong một email. Nó cho phép chủ sở hữu trang web hay một bên thứ ba giám sát lượng truy cập vào trang web và vì thẻ pixel này rất nhỏ nên xuất hiện vô hình đối với người xem. TRV có thể đưa thẻ pixel vào trang web này để theo dõi hiệu quả của trang web tốt hơn hoặc vì bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác.

Thông tin về dòng đường dẫn bao gồm những thông tin không định danh như thời gian, nguồn gốc của lượt truy cập, các loại trình duyệt được sử dung, lượt xem trang trước, và bất kỳ thông tin không liên quan đến cá nhân khác. Việc đánh giá thông tin về dòng đường dẫn sẽ giúp hiểu rõ hơn cách thức người xem trải nghiệm trang web này, xác định nội dung yêu thích, và các tính năng tương tự. TRV sẽ thu thập thông tin về dòng đường dẫn của mỗi lượt truy cập trang web để theo dõi hiệu quả của trang web tốt hơn hoặc vì bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác.

Khi truy cập trang web này, TRV cũng sẽ xác định máy tính của bạn bằng địa chỉ IP. Các địa chỉ IP được thu thập, bên cạnh các mục đích hợp pháp khác, chủ yếu dành cho việc nghiên cứu thị trường, quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp.

Bảo vệ thông tin

TRV lưu trữ và duy trì thông tin cá nhân một cách hợp lý và bảo vệ thông tin khỏi những thay đổi, sử dụng sai, mất hoặc bị tiêu hủy. Điều này bao gồm việc lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ được bảo vệ bở tường lửa và đảm bảo việc truyền dữ liệu đến bên thứ ba sử dụng công nghệ truyền dữ liệu an toàn. Thật không may, không có cách thức truyền dẫn dữ liệu nào trên mạng có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chính vì thế, mặc dù TRV luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân, việc bảo mật thông tin mà bạn chuyển tới TRV, hay bạn nhận được từ TRV, không được đảm bảo.

Việc nội bộ truy cập thông tin cá nhân sẽ được giới hạn đối với những cá nhân cần truy cập thông tin để cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ để duy trì hoặc phục vụ các sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Các cá nhân có thể truy cập thông tin được giới hạn theo số lượng và cam kết tuân thủ các chính sách bảo mật và an ninh của TRV.

Cập nhật thông tin

Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông tin cập nhật của bạn đến địa chỉ email customer@vn.tuv.com.

Nhận thông báo qua email

Ngay khi bạn cung cấp địa chỉ e-mail, hệ thống sẽ chuyển email của bạn vào danh sách gửi thư tự động của chúng tôi và bạn sẽ thường xuyên được nhận thông báo. Nếu bạn cảm thấy bị phiền và muốn gỡ bỏ khỏi danh sách, hãy gửi email đến địa chỉ customer@vn.tuv.com để thông báo cho chúng tôi.

Hủy bỏ thông tin

Trường hợp bạn mong muốn TRV không tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp, vui lòng liên hệ customer@vn.tuv.com.

Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

Trang web TÜV Rheinland Việt Nam được thiết kế dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi không có chủ đích thu thập những thông tin cá nhân hay để thu hút những trẻ em dưới 18 tuổi. Để bảo vệ tốt hơn các quyền riêng tư của trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ nên giám sát con em của mình khi chúng khám phá các nội dung trực tuyến.

Sửa đổi

TRV bảo lưu quyền sửa đổi hoặc bổ sung chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc sửa đổi sẽ có hiệu ngay lập tức sau khi thực hiện. Việc tiếp tục truy cập của bạn sẽ được xem là sự chấp thuận cho bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung này. Vì vậy, bạn nên xem xét lại chính sách bảo về quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi mỗi khi bạn truy cập vào trang web.

Theo dõi trang web

Trang web này sử dụng etracker (www.etracker.com) để thu thập dữ liệu về hành vi của người truy cập. Dữ liệu này được thu thập một cách ẩn danh để sử dụng cho mục đích tiếp thị và tối ưu hóa. Tất cả dữ liệu lưu trữ sử dụng ID người dùng ẩn danh và có thể được tổng hợp thành miêu tả sơ lược cách sử dụng. Cookie có thể được sử dụng cho mục đính này nhưng chỉ thu thập và lưu dữ liệu trong các mẫu ẩn danh. Dữ liệu được thu thập sẽ không được sử dụng để xác định cá nhân người truy cập và không được kết hợp với các dữ liệu cá nhân. Việc thu thập và lưu trữ dữ liệu có thể được hủy bỏ bất kỳ lúc nào với các dịch vụ tiếp theo.

Thông tin liên lạc

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về TRV và chính sách bảo mật này, hãy gửi email đến cho chúng tôi theo địa chỉ e-mail customer@vn.tuv.com.