• In
  • E-Mail

Phát hành

Điều hành website

Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam

Lầu 5, Tòa nhà ANNA

QTSC, P. Tân Chánh Hiệp

Quận 12, TP.HCM

ĐT: +84 28 3842 0600

E-mail: info@vn.tuv.com

Đăng ký kinh doanh

Giấy phép đầu tư số 411043001657, được cấp bởi Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế

0302244958

Loại trừ trách nhiệm

TÜV Rheinland Việt Nam luôn nỗ lực để cung cấp những thông tin mới và chính xác trên trang web. Tuy nhiên đôi khi chúng tôi vẫn khó có thể tránh khỏi được những sai sót. Vì thế, TÜV Rheinland Việt Nam không đảm bảo được tính chính xác, đầy đủ cũng như chất lượng và tính cập nhật của thông tin.

TÜV Rheinland Việt Nam có thể cung cấp những đường dẫn đến các trang web khác. Tuy nhiên, những trang web này chỉ mang tính chất cung cấp các thông tin liên quan và cần thiết, không nhằm thể hiện ý kiến chủ quan của TÜV Rheinland Việt Nam. Bên cạnh đó, TÜV Rheinland Việt Nam không kiểm soát các nguồn dữ liệu của những trang web này. Vì thế, TÜV Rheinland Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về sự tồn tại của những trang web bên ngoài cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kì nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu từ những trang web đó. Do vậy, mọi trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị cung cấp trang web và nguồn dữ liệu.