current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Avaluacions per a trànsit ferroviari

Avaluacions per a trànsit ferroviari – TÜV Rheinland

Avaluacions i certificacions per a trànsit ferroviari dels nostres experts amb experiència internacional

Si sou una empresa del sector ferroviari, sia com a proveïdor de sistemes, fabricant de components o bé com a operador, necessiteu certificats, certificacions i informes de tercers independents per tal d'acomplir els requisits dels vostres productes ferroviaris i de trànsit. Les autoritats de seguretat responsables necessiten aquests documents abans que puguin aprovar els vostres productes i sistemes per vendre'ls al mercat.

Els nostres serveis integrals us ajuden i us donen suport, des de la avaluació prèvia i la avaluació fins a l'aprovació. Els nostres serveis d'avaluacions independents es basen en la legislació, normes i estàndards relacionats amb la seguretat, la interoperabilitat, la qualitat i la conformitat.

Duem a terme les nostres activitats al sector ferroviari europeu i internacional des de fa molt de temps. Per aquesta raó, som un proveïdor líder de serveis relacionats amb l'avaluació i certificació de sistemes ferroviaris i enginyeria de trànsit.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per parlar de com us poden ajudar les nostres avaluacions!

Accelerar aprovacions i reduir al mínim els riscs: amb les nostres avaluacions independents per a trànsit ferroviari

En el trànsit ferroviari transfronterer, la interoperabilitat dels vehicles, la infraestructura, el control i la tecnologia de senyalització són cada cop més importants. Us ajudem a garantir el compliment de la legislació i dels requisits voluntaris. L'avaluació efectiva i completa de sistemes i productes ferroviaris redueix considerablement el risc que el vostre producte no sigui aprovat o que no sigui autoritzat per comercialitzar-lo. Us ajudarem a accedir a mercats amb productes prequalificats. I podeu fer servir els resultats de l'avaluació per a finalitats de màrqueting i augmentar així la confiança dels vostres clients.

Els nostres serveis per a aprovacions de trànsit ferroviari

Podem lliurar una ampla gamma de certificacions de conformitat i informes per a trànsit ferroviari.

Els nostres serveis per a aprovacions de trànsit ferroviari

En el marc de l'avaluació els nostres experts apliquen diversos mètodes / mòduls d'assaig en combinació al llarg del projecte. Hi inclouen:

 • Planificació de proves
 • Inspecció de documents
 • Inspecció de productes
 • Auditoria
 • Presència als assaigs
 • Documentació (informes i notes tècnics)
 • Certificació

Els mètodes i mòduls van acompanyats de debats continus del procés i el progrés de l'avaluació amb els nostres clients i altres parts involucrades en el projecte (per exemple, autoritats encarregades de la seguretat).

Usem els nostres propis instruments provats (base de dades TRACY) per a les avaluacions i la gestió de documents.

Com a part de la gestió de les aprovacions, ajudem els nostres clients a determinar i aclarir els requisits i produir la verificació corresponent.

Els nostres serveis d'avaluació es basen en:

 • A l'àrea regulada legalment
  • Directrius i regulacions de la Unió Europea (UE)
  • Especificacions tècniques pel que fa a la interoperabilitat (TSIs) i les normes harmonitzades corresponents
  • Normes tècniques nacionals notificades (NNTR) (designades per Alemanya, França, Regne Unit, Polònia, Suïssa i Àustria; altres països en col·laboració amb els nostres socis)

 • A l'àrea no regulada
  • Estàndards internacionals (ISO/IEC, UIC)
  • Estàndards europeus (EN)
  • Estàndards nacionals, regulacions i bones pràctiques d'enginyeria (VV IBG, EBO, BOStrab)

Després de completar l'avaluació, lliurem els següents certificats, avaluacions o informes:

 • A l'àrea regulada legalment
  • Certificats CE d'un organisme notificat (NoBo)
  • Certificació de conformitat amb requisits nacionals d'un organisme designat (DeBo)
  • Informe d'avaluació sobre requisits definits per un organisme independent d'avaluació de seguretat (RAsBo) segons CSM-RA

 • A l'àrea no regulada
  • Informes d'inspecció i certificacions de conformitat pel que fa als requisits definits per part d'un avaluador de seguretat independent (ISA) segons els estàndards CENELEC
  • Informes d'inspecció i certificacions de conformitat pel que fa als requisits definits per part d'un organisme avaluador acreditat de conformitat

Oferim els nostres serveis pel que fa a components i sistemes per a les següents aplicacions:

 • Material rodant, infraestructura, estació, equipament tècnic i operació
 • Per trànsit ferroviari lleuger i pesat
 • Per a noves estructures o per a modernització/automatització

Experiència i competència per a avaluacions i aprovacions de trànsit ferroviari

Amb la nostra ampla experiència en projectes ferroviaris internacionals i europeus, som un proveïdor líder de serveis relacionats amb l'avaluació i certificació de sistemes ferroviaris i enginyeria de trànsit.

Actualitzem i estenem constantment la nostra experiència tècnica en línia amb les regulacions més recents i amb la participació en comissions i projectes d'investigació. El nostre treball es basa en el manteniment i desenvolupament de les nostres acreditacions i designacions.

Adaptem els nostres serveis a les vostres necessitats i tractem els projectes dels nostres clients amb equips interdisciplinaris experimentats in situ o en oficines arreu del món.

Els nostres serveis acompanyen i avaluen de manera exhaustiva les vostres aplicacions ferroviàries pel que fa a la seguretat, la interoperabilitat, la conformitat i la qualitat. Som un soci fort i fiable amb més de 300 projectes finalitzats exitosament.

Aprofiteu la nostra experiència i contacteu els nostres experts!

Informació addicional

pdf Certificat d'acreditació com a organisme certificador – Dutch Accreditation Council RvA 62 KB Descàrregues
pdf Certificat d'acreditació com a organisme d'inspecció – Dutch Accreditation Council RvA 65 KB Descàrregues
pdf Certificat d'acreditació com a NoBo, DeBo – Inspectie Leefomgeving en Transport 913 KB Descàrregues

Això també pot interessar-vos

Certificació segons IRIS

Certificació segons IRIS

La norma del sector ferroviari per garantir la màxima qualitat

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment