current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Ruixadors i sistemes de presa d'aigua

Ruixadors i sistemes de presa d'aigua

Ruixadors i preses d'aigua a prova

En l'extinció d'incendis cada segon és crucial. Un bon manteniment dels sistemes d'extinció d'incendis protegeix les vides humanes i els actius materials. Els nostres experts l'ajuden a planificar, reparar i condicionar els sistemes de presa d'aigua i els ruixadors. Portem a terme avaluacions de risc, li donem suport durant el procés d'aprovació regulatòria i realitzem totes les proves relacionades amb la protecció contra incendis - proves d'acceptació, inspeccions periòdiques i proves que compleixen amb les directrius de les asseguradores de béns i les directrius legals.

Beneficis

Amb TÜV Rheinland com a soci en totes les qüestions relacionades amb els sistemes d'extinció d'incendis, vostè:

 • Demostra que està complint amb la Due Diligence, protegint en cas de litigi per pèrdues o danys.
 • Evita errors de planificació i assegura un funcionament correcte
 • Estalvia temps a través de l'execució fluida dels procediments d'aprovació reguladora
 • Pot optimitzar la gestió d'inspeccions a través del servei d'Internet TÜV Rheinland Inspection Portal ® (https://portal.tuv.es)

Els nostres serveis per ruixadors i sistemes de presa d'aigua

Li proporcionem tot el suport que necessita per ruixadors i sistemes de presa d'aigua, inclosos:

 • Prova d'acceptació abans de la posada en marxa
 • Proves periòdiques
 • Avaluació de riscos
 • Revisió de la documentació tècnica
 • Suport durant la fase de planificació
 • Seguiment per complir amb els terminis de proves
 • Informació i assistència tècnica sobre regulacions de seguretat i opcions de disseny tècnic durant la planificació, la instal lació i la modificació
 • Suport per a renovació i reparació
 • Informes experts
 • Suport durant els processos d'aprovació reguladora
 • Certificació segons les competències

Portem a terme les següents proves

Inspeccions que compleixen amb la legislació sobre seguretat i salut laboral
La llei de seguretat i salut laboral exigeix ​​una avaluació de riscos. Depenent dels riscos potencials establerts, també portem a terme les proves prescrites de sistemes de gas i extinció d'incendis en intervals regulars, ajudant així a aconseguir una protecció òptima contra incendis.

Proves que compleixen amb les regulacions d'avaluació tècnica i regulacions de construcció a Espanya.
La protecció contra incendis en àrees públiques i edificis està subjecta a exigències de construcció especials. Els nostres experts verifiquen la funcionalitat de l'equip i la fiabilitat operativa dels serveis de l'edifici específicament en relació amb els sistemes de protecció contra incendis.

Proves que compleixen els requisits de les asseguradores de béns. La cobertura de l'assegurança depèn d'exigències concretes.
Els nostres experts s'asseguren que vostè compleix amb aquestes exigències.

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment