current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Comprovació de codi font / certificacions

Comprovació de codi font / certificacions

Aplicacions segures

Les revisions del codi font garanteixen que el seu programari no tingui cap punt feble o funció que pugui aprofitar per fer atacs. Els nostres experts de TÜV Rheinland analitzaran el seu programari des de la perspectiva del desenvolupador, i determinar les funcions defectuoses i fonamentals. Les revisions del codi font es recomanen abans d'iniciar les aplicacions, o poden desenvolupar-se com part d'una anàlisi de seguretat addicional i / o una prova de penetració de la seva xarxa. Els nostres especialistes fan servir tant eines automatitzades com mètodes de comprovació manual. Un informe d'errors ofereix una llista detallada de tots els punts febles trobats, els quals es poden esborrar de forma específica (per millorar la seguretat i qualitat del seu codi font).

Beneficis

 • Els experts de TÜV Rheinland tenen un profund coneixement de diversos llenguatges de programació, i són especialistes en trobar punts febles en funcions i en estructures lògiques.
 • Amb el seu ampli ventall d'experiències en l'anàlisi de xarxes, comprovació de penetració i anàlisi del codi font, els experts de TÜV Rheinland estan perfectament capacitats per a examinar diferents aspectes a la recerca de patrons d'atac complexos i punts febles i, en última instància, per millorar el nivell general de seguretat.

Tres passos per a la revisió del seu codi font

 1. Planificació i preparació
  Juntament amb els nostres experts, vostè decidirà sobre l'àrea (o àrees) que desitgi examinar.
 2. Desenvolupament
  Els especialistes de TÜV Rheinland començaran a analitzar el codi font amb l'ajuda d'eines automatitzades i / o manualment.
 3. Documentació
  Un informe d'errors recollirà la informació sobre els punts febles trobats al seu codi font.

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment