current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Certtificació Discert

Certtificació Discert

Demostri el seu compromís social, Diferenciï's complint la LISMI

Legislació

La LISMI (Llei d'integració social de minusvàlids) està vigent des del 7 d'abril de 1982. Aquesta llei obliga les empreses tant privades com públiques a reservar un 2% dels llocs de treball a persones amb alguna discapacitat (empreses de més de 50 treballadors).

Segons Discapanet (informe 2009) el 84% de les empreses espanyoles i un 90% de les entitats públiques o de participació pública incompleixen la legislació actual.

Complir amb els requisits legals de la LISMI és possible mitjançant:

 1. Contractació directa de personal.
 2. Mitjanes Alternatives:
  • Contractar productes a centres especials d'ocupació.
  • Contractar serveis a Centres Especials d'Ocupació.
  • Donacions i / o patrocinis.
  • Establir Enclavament Laboral en la pròpia empresa.

Per adherir-se a aquestes mesures cal l'obtenció prèvia d'un Certificat d'Excepcionalitat que s'atorga a partir del compliment de certs requisits administratius.

Per què certificar-se?

 • Perquè et permet demostrar el compliment de la LISMI ...
 • Perquè revaloritza la imatge corporativa amb clients i consumidors ...
 • Perquè augmenta el prestigi de l'organització ...
 • Perquè distingeix els esforços i el compromís social de l'empresa, enfront dels seus competidors ...

La certificació Discert

Certtificació Discert

La certificació Discert una vegada demanada, a la pàgina web: www.discert.org es comença a analitzar la situació i es procedeix a l'enviament de la documentació i verificació externa per TÜV Rheinland.

Un cop aprovat, s'obtindrà el certificat corresponent.

Totes les organitzacions amb el Certificat Discert © apareixeran a la pàgina web en l'apartat "registre" juntament amb el seu estat i nivell aconseguit.

Criteris de puntuació

El certificat s'obtindrà d'acord amb una sèrie de criteris, segons els quals s'assignarà un nivell a l'organització:

 • BRONZE: compliment de la LISMI.
 • PLATA: compromís més enllà de la llei.
 • OR: major compromís social.

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment