current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Certificació OHSAS 18001

Certificació OHSAS 18001

Salut i Seguretat Laboral com a norma de qualitat

La certificació OHSAS 18001 per una entitat acreditada a Espanya com TÜV Rheinland (primera entitat acreditada per OHSAS per ENAC) és adequada per a qualsevol activitat comercial si voleu tallar en sec amb els riscos de Salut i Seguretat en el Treball (SST) per als seus empleats , visitants i clients a llarg termini. Les sèries d'avaluació en salut i seguretat laboral (OHSAS 18001) són el sistema de gestió de seguretat laboral més conegut: gaudeix de reconeixement en més de 80 països. La certificació posa de manifest que la salut i la seguretat dels seus empleats tenen prioritat en la seva empresa

Un sistema per a la Seguretat i Salut en el Treball: AMS OHSAS 18001

El sistema AMS OHSAS 18001 per a la salut i seguretat en el treball abasta la totalitat del ventall d'especificacions sobre els requisits de gestió. Pot identificar i analitzar possibles perills i valorar els riscos relacionats, que posteriorment utilitzarà com la base per dissenyar i planificar objectius i programes per millorar la seguretat dels seus empleats. En definir responsabilitats i formar el seu personal, vostè estarà prenent precaucions i equipant per fer front a qualsevol possible emergència, controlant els riscos en matèria de SST i millorant el seu acompliment.

Beneficis

La certificació acreditada OHSAS 18001 de TÜV Rheinland li permet:

 • Les empreses que es certifiquen amb un organisme acreditat per ENAC a Espanya es poden beneficiar d'importants reduccions en les cotitzacions de la Seguretat Social
 • La certificació permet augmentar la conscienciació sobre seguretat dels seus empleats i la motivació d'aquests
 • Garantir que compleix els requisits legals i els oficials relatius a Salut i Seguretat en el Treball (SST)
 • Evitar accidents
 • Reduir els costos d'assegurança
 • Millorar la seva reputació entre clients, proveïdors, autoritats i inversors com a negoci segur i fiable
 • La certificació OHSAS té reconeixement internacional
 • Es pot combinar amb la realització de l'auditoria legal conforme Llei 31/1995 i 54/2003.
 • La certificació obliga a un seguiment anual i, per tant, permet a les empreses un major control del seu sistema i dels seus processos en matèria de seguretat.

Sis passos per a una major Salut i Seguretat en el lloc de treball

 1. Auditoria preliminar (opcional)
  Els auditors fan una auditoria preliminar per determinar si en la seva empresa ja s'ha aplicat qualsevol requisit associat amb aquesta norma i, en cas afirmatiu, quines.
 2. Anàlisi de documentació-Etapa I
  L'equip de revisió analitza fins a quin punt la documentació del seu sistema de gestió de salut i seguretat en el Treball i s'ajusta als requisits OHSAS.
 3. Auditoria de certificació-Etapa II
  Avaluació de la implementació, inclosa l'eficàcia. Informe final amb presa de decisió
 4. Emissió del certificat
  Una vegada que s'hagin complert tots els criteris, la seva empresa rebrà el certificat, en el qual es posarà de manifest la implementació del seu sistema de gestió de Salut i Seguretat en el Treball i la conformitat amb la norma OHSAS 18001.
 5. Auditories de seguiment
  Les nostres auditories anuals de seguiment l'ajudaran a optimitzar contínuament els seus processos.
 6. Renovació de la certificació
  L'auditoria de renovació es porta a terme transcorreguts tres anys, i l'ajudarà a desenvolupar processos de millora continus. Això posarà de manifest davant socis i clients el seu compromís amb una millor salut i seguretat en el treball a llarg termini.

Això també pot interessar-vos

Certificació segons la norma ISO 14001

Certificació segons la norma ISO 14001

Certifiqui el seu sistema de gestió ambiental ISO 14001 amb TÜV Rheinland

més

1649_ISO45001

Gestió de la seguretat i salut laboral ISO 45001 | TÜV Rheinland

El nou estàndard de qualitat ISO 45001 per a la seguretat i salut laboral.

més

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

Augmenti l’eficiència i fomenti la confiança mitjançant un sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment