current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Certificació Ekoscan®

Certificació Ekoscan®

Abast

Ekoscan és un sistema certificable de Gestió de la millora ambiental. La marca Ekoscan ® és propietat i està atorgada per IHOBE (Societat Pública de Gestió Mediambiental), i està adreçada a qualsevol empresa pública o privada a Espanya.

TÜV Rheinland comprova el compliment dels requisits d'aquest model i li ofereix l'opció de realitzar auditories conjuntes amb els Sistemes de Qualitat ISO 9001, ISO 14001, etc., per optimitzar temps i esforços per a tots.

El servei Ekoscan ®, per les seves característiques de brevetat, baixa dedicació i involucració dels empleats en el procés de millora, constitueix una sòlida base per dirigir l'enfocament dels sistemes de gestió a la seva empresa cap a temes mediambientals.

Ekoscan permet

  • Identificar quins aspectes del procés es poden millorar mig-ambientalment i com fer-ho.
  • Identificar quina és la legislació mediambiental aplicable a tota activitat industrial i avaluar el grau de compliment en la seva empresa
  • Iniciar la implantació d'un Sistema de Gestió Mediambiental consolidant la millora ambiental contínua del seu procés productiu

Serveis

L'objectiu amb el qual es va dissenyar el Servei Ekoscan, i la Norma Ekoscan, és la consecució de resultats de millora mediambiental.

El repte que assumeixen les empreses que es certifiquin d'acord amb la Norma Ekoscan ® és doble:

  • Sistematitzar la consecució de resultats de millora ambiental, any rere any
  • Assegurar el compliment de la legislació mediambiental aplicable en un termini màxim de 3 anys des de la certificació d'acord amb aquesta Norma.

Les organitzacions que aconsegueixen aquesta segona fase en què s'ha verificat el compliment dels requisits legals de caràcter mediambiental són les que obtenen el Certificat Ekoscan Plus.

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment