current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland

Metode pentru Inginer Control al Calităţii - Nivel Inițiere

Controlul calității este utilizat în toate fazele afacerii, dar este extrem de relevant în inginerie și producție în …

Controlul calității este utilizat în toate fazele afacerii, dar este extrem de relevant în inginerie și producție în dezvoltarea sistemelor pentru a asigura produse sau servicii de calitate. Controlul calității este utilizat pentru a satisface sau depăși cerințele clienților și este vital în partea de producție a întreprinderilor.

249,90 €

fără TVA 210,00 €

Prezentare generală

 1. Numărul produsului: RO-RO-80

 2. Format: Webinar

 3. Limba: romanian

Order
Dată
Locație
Limba
Garantat că va avea loc

Beneficii

 • Înțelegerea conceptelor legate de calitate și a scopului sistemelor de management al calității;
 • Însușirea instrumentelor de bază utilizate în controlul calității proceselor tehnologice și al produselor și serviciilor industriale; cursanții vor putea aplica la locul de muncă aceste instrumente fără a putea contribui la realizarea documentației ce le include și fără o înțelegere aprofundată a scopului acestora.

Grup țintă

 • Tineri absolvenți de studii superioare aflați la primul loc de muncă;
 • Personal tehnico-administrativ cu experiență între 0-2 ani activând în domeniile producție, calitate, îmbunătățire continuă, proiectare produs-proces, logistică și întreținere echipamente;
 • Personal tehnico-administrativ, fără condiții de experiență, activând în domenii suport precum cumpărări, vânzări,resurse umane, sănătate și securitate ocupațională, protecția mediului, protecția și stingerea incendiilor, IT, financiar;
 • Personal indirect productiv (de ex. tehnicieni, inspectori, reglori etc.);
 • Personal direct productiv.

Subiecte curs

 • Istoria controlului calității și filozofia modernă a controlului calității: istoric; definiții; principii; sisteme de management;conceptele de control al calității, asigurarea calității, managementul total al calității; ce reprezintă standardele;
 • Elemente cheie în aplicarea controlului calității: abordarea pe bază de proces și analiza de risc; legătura cu îmbunătățirea continuă; impactul asupra clientului; cerințele standardelor vs. cerințele specifice ale clienților;
 • Elemente de bază în planificarea calității: analiza de risc a produselor și proceselor tehnologice (FMEA), planul de control, tipuri de mijloace de control și alegerea mijloacelor de control, elemente de bază de metrologie, elemente de bază de analiză a mijloacelor de masură (MSA), elemente de bază de control statistic al proceselor (SPC), munca standardizată, organizarea activității de control al proceselor și produselor, elemente de bază de audit.

Grad de absolvire

Certificate