current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland

Auditor Intern ISO 9001:2015

Aceste standarde furnizează încredere și îndrumări pentru auditarea sistemelor de management al calității inclusiv …

Aceste standarde furnizează încredere și îndrumări pentru auditarea sistemelor de management al calității inclusiv principiile de auditare, programul de audit și efectuarea auditurilor sistemelor de management. Este aplicabil tuturor organizațiilor care au nevoie să efectueze audituri interne și externe ale sistemelor de management al calității.

202,30 €

fără TVA 170,00 €

Prezentare generală

 1. Numărul produsului: RO-RO-95

 2. Durată (în zile): 3

 3. Format: Webinar

 4. Limba: romanian

Order
Dată
Locație
Limba
Garantat că va avea loc

Beneficii

 • Competența de auditor
 • Comunicarea specifică activității de audit
 • Munca în echipa de audit
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității
 • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit
 • Conducerea auditului
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calității și întocmirea raportului de examinare
 • Întocmirea documentelor specifice activității de audit
 • Întocmirea raportului de audit
 • Planificarea activității de audit

Grup țintă

 • Responsabilii cu managementul calității în organizații
 • Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern al calității în organizații
 • Persoanelor care doresc să efectueze audituri de terță parte pentru sisteme de management al calităţii a unei organizaţii care are în curs de implementare, certificare sistemul ISO 9001:2015 şi menţinerea certificării sistemului

Subiecte curs

 • Cerinţe ale standardului ISO 9001:2015, respectiv ISO 19011:2011
 • Aşteptări ale organismului de certificare
 • Prezentarea standardului ISO 9001: 2015
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor
 • Cerințe și procedura de audit , pregătirea, desfășurarea și evaluarea auditului intern
 • Rapoarte de neconformităţi, raport de audit

Grad de absolvire

Certificate

Informație

Informație

Contact Birou Oradea

Cozma Alexandru Florin

Higyed Maria

 Contact Birou București

Mihalache Rodica