current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland

Auditor Intern ISO 17025:2018

Laboratoare de încercări și etalonări conform ISO 17025:2018.

ISO 17025 este un standard global, care specifică cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor de încercări și/sau etalonări. ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru produse de testare și măsurare și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul metodelor utilizate.

208,25 €

fără TVA 175,00 €

Prezentare generală

  1. Numărul produsului: RO-RO-100

  2. Format: Webinar

  3. Limba: romanian

Order
Dată
Locație
Limba
Garantat că va avea loc

Beneficii

La finalul acestui curs participanții vor dobândi cunoștințe despre principiile și practicile de audit intern efectiv, vor avea cunoștințele necesare pentru a planifica și a derula auditurile interne.

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii: reprezentanţi metrologi, conducători de laboratoare responsabili cu verificarea tehnologiei, realizării modalităţilor de măsurare, evaluarea realizării măsurătorilor, conducerea laboratoarelor de calibrare şi de examinare şi care participă ocazional la audit intern al cumpărătorilor / furnizorilor.

Subiecte curs

  • Principalele modificări ale noii ediții a standardului SR EN ISO/CEI 17025
  • Principiile managementului calităţii şi terminologia utilizată
  • Standarde utilizate în activitatea de auditPrezentarea standardului SR EN ISO/CEI 17025 (cerinţe de management, validarea metodelor de încercare, asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor, incertitudine de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor măsurărilor, raportarea rezultatelor măsurărilor)
  • Prezentare corespondenţă SR EN ISO 17025:2005 – SR EN ISO 17025:2018Exemple: Riscuri şi oportunităţi
  • Prezentarea standardului SR EN ISO 19011 (referinţe normative, termeni şi definiţii specifice, principii de auditare, pregătirea pentru audit, liste de verificare, şedinţa de deschidere, tehnici de audit, raportarea neconformităţilor, şedinţa de închidere.

Grad de absolvire

Certificate

Informație

Informație

Contact Birou Oradea

Cozma Alexandru Florin

Higyed Maria

 

Contact Birou București

Mihalache Rodica