current language
Romania available in the following languages:
or select your TÜV Rheinland region / country website:

Metode pentru Inginer Control al Calităţii - Nivel Inițiere

Controlul calității este utilizat în toate fazele afacerii, dar este extrem de relevant în inginerie și producție în …

Controlul calității este utilizat în toate fazele afacerii, dar este extrem de relevant în inginerie și producție în dezvoltarea sistemelor pentru a asigura produse sau servicii de calitate. Controlul calității este utilizat pentru a satisface sau depăși cerințele clienților și este vital în partea de producție a întreprinderilor.

249,90 €

excl. VAT 210,00 €

Overview

 1. Product number: RO-RO-80

 2. Format: Webinar

 3. Language: romanian

Order
Date
Location
Language
Guarantee to run

Benefits

 • Înțelegerea conceptelor legate de calitate și a scopului sistemelor de management al calității;
 • Însușirea instrumentelor de bază utilizate în controlul calității proceselor tehnologice și al produselor și serviciilor industriale; cursanții vor putea aplica la locul de muncă aceste instrumente fără a putea contribui la realizarea documentației ce le include și fără o înțelegere aprofundată a scopului acestora.

Target group

 • Tineri absolvenți de studii superioare aflați la primul loc de muncă;
 • Personal tehnico-administrativ cu experiență între 0-2 ani activând în domeniile producție, calitate, îmbunătățire continuă, proiectare produs-proces, logistică și întreținere echipamente;
 • Personal tehnico-administrativ, fără condiții de experiență, activând în domenii suport precum cumpărări, vânzări,resurse umane, sănătate și securitate ocupațională, protecția mediului, protecția și stingerea incendiilor, IT, financiar;
 • Personal indirect productiv (de ex. tehnicieni, inspectori, reglori etc.);
 • Personal direct productiv.

Course topics

 • Istoria controlului calității și filozofia modernă a controlului calității: istoric; definiții; principii; sisteme de management;conceptele de control al calității, asigurarea calității, managementul total al calității; ce reprezintă standardele;
 • Elemente cheie în aplicarea controlului calității: abordarea pe bază de proces și analiza de risc; legătura cu îmbunătățirea continuă; impactul asupra clientului; cerințele standardelor vs. cerințele specifice ale clienților;
 • Elemente de bază în planificarea calității: analiza de risc a produselor și proceselor tehnologice (FMEA), planul de control, tipuri de mijloace de control și alegerea mijloacelor de control, elemente de bază de metrologie, elemente de bază de analiză a mijloacelor de masură (MSA), elemente de bază de control statistic al proceselor (SPC), munca standardizată, organizarea activității de control al proceselor și produselor, elemente de bază de audit.

Degree

Certificate