Certificare în conformitate cu ISO/TS 16949

Managementul calităţii pentru furnizorii de componente din industria auto

Dezvoltat de către Grupul Internaţional de Studii din Industria Auto (International Automotive Task Force - IATF), ISO TS 16949 este cel mai important standard din industria auto, la nivel mondial. Acesta combină o serie de standarde de calitate pentru producătorii auto şi pentru producătorii iniţiali de echipamente (OEM) într-o singură certificare. Astfel, nu mai sunteţi nevoiţi să pierdeţi timp preţios cu alte certificări. Adresat furnizorilor de componente auto, ISO / TS 16949 vă ajută să vă îmbunătăţiţi continuu nivelul calitativ al sistemului şi proceselor dvs., precum şi să vă concentraţi pe deplin asupra satisfacţiei clientului. Cerinţele specifice ale clientului sunt puse în aplicare întocmai. Experţii noştri vă oferă sprijinul de care aveţi nevoie pentru configurarea sistemului de management al calităţii şi pentru a vă conforma cu prevederile ISO / TS 16949, pentru a obţine certificarea.

Scurtă prezentare a avantajelor acestei soluţii

Certificarea TÜV Rheinland acordată în conformitate cu ISO TS 16949 vă permite să:

  • optimizaţi calitatea produselor şi serviciilor oferite;
  • vă bucuraţi de recunoaştere la nivel mondial cu privire la produsele dvs.
  • le oferiţi clienţilor dvs. asigurările necesare
  • alocaţi resursele eliberate pentru alte iniţiative legate de calitate
  • furnizaţi documentaţii convingătoare cu privire la nivelul înalt al calităţii, specific companiei dvs., precum şi cu privire la performanţele acesteia

O calitate mai bună a lanţului de aprovizionare din industria auto, în doar şase etape

Auditorii noştri vă acordă asistenţa necesară în cursul procesului de certificare. Certificarea ISO TS 16949 se desfăşoară în şase etape.

1. Auditul preliminar (opţional)
Auditorii noştri efectuează un audit preliminar pentru a stabili dacă orice cerinţe asociate cu acest standard au fost deja puse în aplicare în compania dvs. şi, dacă da, care dintre acestea au fost deja implementate.

2. Analiza documentaţiei
Echipa de audit stabileşte măsura în care documentaţia dvs. cu privire la sistemul de management al calităţii corespunde cerinţelor ISO TS 16949.

3. Auditul de certificare
Dvs. demonstraţi aplicaţiile practice ale sistemul de management al calităţii, iar auditorii noştri îi testează eficacitatea.

4. Emiterea certificatului
După ce toate criteriile au fost îndeplinite, compania dvs. va primi certificatul, care demonstrează integritatea sistemului dvs. de management şi conformitatea acestuia cu standardul ISO TS 16949.

5. Audituri de supraveghere
Auditul anual de supraveghere vă ajută să vă optimizaţi permanent procesele.

6. Înnoirea certificării
Auditul de revizuire se efectuează după trei ani şi vă ajută să puneţi în aplicare procese continui de îmbunătăţire. Prin aceasta, demonstraţi partenerilor şi clienţilor dvs. angajamentul asumat pe pe termen lung cu privire la calitate.

Certificare la faţa locului

ISO TS 16949 se bazează pe standardul ISO 9001 şi a fost special conceput pentru cerinţele sectorului în care vă desfăşuraţi activitatea. Acesta prezintă specificaţiile privind dezvoltarea produsului, producţia şi - după caz - asamblarea produselor şi întreţinerea acestora. Certificarea este aplicabilă întotdeauna unei singure unităţi de producţie.

Orientare spre client

Pe lângă axarea pe cerinţele esenţiale ale unui sistem de management al calităţii (îmbunătăţire continuă), ISO TS 16949 este orientat şi către satisfacţia clientului. Cerinţele clienţilor sunt puse în aplicare întocmai, generând astfel încredere în relaţiile cu clienţii dvs.

Cele mai importante modificări ale celei de-a treia ediţii a Specificaţiilor de Certificare

Noul standard ISO/TS 16949:2009 include noile aspecte ale ISO 9001:2008, importante pentru certificare. Acesta include şi modificările aduse celei de-a treia ediţii a ISO TS 16949. Cea de-a treia specificaţie tehnică (cunoscută şi sub denumirea de TS3) se bazează pe ISO 9001:2008 şi nu include nici o nouă cerinţă tehnică.

Evoluţia constantă în direcţia unei Strategii de Management Integrat

Combinaţi sistemul de management al calităţii cu standardele specifice sectorului în care vă desfăşuraţi activitatea sau cu certificări în domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii şi securităţii în muncă. Se creează astfel o strategie de management integrat, care conduce la condiţii ideale pentru dezvoltarea viitoare a afacerii.