current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zezwolenia dla wyrobów przeznaczonych do obrotu w Japonii, Korei i Singapurze

Zezwolenia dla wyrobów przeznaczonych do obrotu w Japonii, Korei i Singapurze

Towary eksportowane na rynek wschodnioazjatycki

TÜV Rheinland bada i certyfikuje wyroby elektryczne i elektroniczne zgodnie z wytycznymi znaku bezpieczeństwa DENAN w Japonii i wymaganiami dotyczącymi opcjonalnego znaku S. TÜV Rheinland jest również akredytowaną, niezależną jednostką certyfikującą wyroby medyczne oraz posiada również uprawnienia do przyznawania znaku SG potwierdzającego bezpieczeństwo urządzeń mechanicznych. Udziela także wsparcia w procesie zatwierdzania zbiorników ciśnieniowych. A także wydaje certyfikaty KC dla eksporterów do Korei.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Dzięki usługom TÜV Rheinland w zakresie wydawania zezwoleń dla wyrobów, mogą Państwo:

  • W krótkim czasie wprowadzić produkt na wybrany rynek
  • Zyskać przewagę nad konkurencją
  • Zredukować koszty - dzięki doświadczeniu i wiedzy TÜV Rheinland

Japonia

Zezwolenia dla wyrobów elektrycznych - zgodnie z wytycznymi DENAN
Prawo Japonii DENAN dzieli wyroby elektryczne i elektroniczne na dwie kategorie. Produkty należące do kategorii A wymagają zezwolenia wydanego przez uznawaną jednostkę oceny zgodności, (RCAB), np. TÜV Rheinland. Ocena zgodności opiera się głównie na normach IEC, lecz ze względu na różnice w prawie japońskim i europejskim, zawiera drobne odstępstwa od norm IEC. Wprowadzając na rynek japoński wyroby należące do kategorii B, producenci muszą zapewnić zgodność z japońskimi normami i przepisami. W zależności od kategorii, produkty otrzymują kwadratowy lub okrągły znak PSE.

Opcjonalny certyfikat ze znakiem S – S Mark
Wszystkie wyroby elektryczne mogą otrzymać certyfikat ze znakiem S, nawet te, których nie objęto przepisami DENAN. Znak S jest akceptowanym oznaczeniem produktów bezpiecznych, które można wprowadzić na rynek japoński.

Urządzenia radiowe
Urządzenia radiowe bada się według japońskich wytycznych dotyczących częstotliwości radiowej. W zależności od rodzaju produktu, można wybrać pomiędzy standardowym lub uproszczonym procesem certyfikacji.

Oznaczenie VCCI jest dobrowolne. Członkowie Ochotniczej Rady Kontroli Zakłóceń wytwarzanych przez urządzenia IT (VCCI) mogą składać sprawozdania przygotowywane przez TÜV Rheinland w celu uzyskania dla swojego produktu oznaczenia VCCI.

Regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych
Wyroby medyczne w Japonii muszą spełniać wytyczne obowiązującego prawa farmaceutycznego lub PAL. Japoński minister zdrowia, pracy i opieki społecznej zatwierdził TÜV Rheinland Japan, Ltd. jako niezależną jednostkę certyfikującą. TÜV Rheinland posiada uprawnienia do wydawania zezwoleń dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek japoński.

Więcej informacji na temat wyrobów medycznych i technologii znajduje się na zakładkach poświęconych wyrobom medycznym.

Znak bezpieczeństwa SG dla urządzeń mechanicznych
Japońskie stowarzyszenie ds. bezpieczeństwa wyrobów konsumenckich tworzy normy bezpieczeństwa dla dóbr konsumpcyjnych. TÜV Rheinland, jako autoryzowana jednostka kontrolująca, przeprowadza wymagane dla danego produktu badania - badania urządzeń użytku domowego i rekreacyjne lub zabawek mechanicznych. Następnie przyznaje znak SG (skrót od "Safety Goods").

Wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych
Zbiorniki ciśnieniowe eksportowane do Japonii należy badać przed ich pierwszym użyciem. Podstawowe elementy wymaganej dokumentacji należy dostarczyć w języku japońskim. Usługi TÜV Rheinland w zakresie zatwierdzeń projektów pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. TÜV Rheinland udziela wszelkiej pomocy w wypełnianiu wniosków.

Korea

W 2009 dokonano zmian w procesie certyfikacji produktów wprowadzanych na rynek koreański. Dla wybranych kategorii produktów, zamiast certyfikatu zgodności z prawem, wystarczy posiadać świadectwo badań. Produkty te zamiast znaku EK, otrzymują numer certyfikacyjny KC.

Singapur

W 2002 roku w Singapurze zastąpiono państwowy system certyfikacji na rzecz niezależnej jednostki certyfikującej. W ramach tego planu, za badania i zatwierdzanie produktów odpowiedzialne są tak zwane jednostki oceniające zgodność (CAB). Organem głównym jest Standards, Productivity, and Innovation Board, zwany SPRING. TÜV Rheinland posiada akredytację SPRING uprawniającą do wydawania certyfikatów zgodności (CoC). Świadectwa wydawane przez SPRING (LOA) opierają się na certyfikatach CoC. Przy ubieganiu się o przyznanie znaku bezpieczeństwa wymaga się również posiadania certyfikatu. Produkty wymagające odpowiednich zezwoleń to: zasilacze, wybrane sprzęty gospodarstwa domowego, komputery do użytku domowego, klimatyzatory i wentylatory. Laboratorium badawcze uznawane na terenie Singapuru (RTL) sporządza sprawozdania, na podstawie których uzyskuje się zezwolenia.

To też może Cię zainteresować

Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych

Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych

Uznawane na całym świecie dopuszczenia urządzeń ciśnieniowych.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu