current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zarządzanie energią


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

ISCC - Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy
ISCC - Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy 

Czy jesteś w stanie zapewnić, że Twoje biopaliwa są zrównoważone? My poświadczymy, że tak.

ISO 50001 - system zarządzania energią
ISO 50001 - system zarządzania energią  

Certyfikacja systemu zarządzania energią na zgodność z normą ISO 50001

Moduły fotowoltaiczne
Moduły fotowoltaiczne 

Badania i certyfikacja modułów fotowoltaicznych.

Przemysłowy audyt energetyczny przedsiębiorstw
Przemysłowy audyt energetyczny przedsiębiorstw 

Usługi w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych dla przemysłu, gmin oraz w budynkach mieszkalnych.

REDcert - certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy
REDcert - certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy 

REDcert - certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy.

Technika grzewcza i wentylacyjna
Technika grzewcza i wentylacyjna 

Bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie.

Weryfikacja EMAS
Weryfikacja EMAS 

System Ekozarządzania i Audytu.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!