current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Zarządzanie energią


TÜV Rheinland

Obniżenie kosztów energii i wykazanie się efektywnością energetyczną odgrywają ważną rolę w nowoczesnych modelach biznesowych. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z zasobów energetycznych może mieć pozytywny wpływ na firmę poprzez zmniejszenie ogólnych wydatków i kosztów, a także na wizerunek marki.

Nasze usługi opierają się na odpowiednich lokalnych i międzynarodowych normach ISO i obejmują wdrożenie dostosowanego systemu zarządzania energią (EMS), a także ocenę istniejących ram energetycznych.

Zastrzeżenie: W TÜV Rheinland neutralność, obiektywizm, niezależność i bezstronność są najważniejsze. Nasze działania w zakresie oceny i audytu są zgodne z tymi wartościami i obowiązującymi wymaganiami akredytacyjnymi. Na wszystkich poziomach organizacji są stosowane wszystkie niezbędne środki strukturalne, organizacyjne i procesowe w celu uniknięcia konfliktu interesów (np. rygorystyczne oddzielenie doradztwa i certyfikacji) oraz zapewnienia bezstronności. Nie oferujemy ani nie świadczymy usług doradczych w zakresie systemów zarządzania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemy zarządzania. W ramach Grupy TR zapewniamy dla tego samego klienta co najmniej 2-letni odstęp między doradztwem w zakresie systemów zarządzania a działaniami certyfikacyjnymi.

Usługi

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Kontakt