current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Tunele


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Badania twardości metali, badania metalograficzne
Badania twardości metali, badania metalograficzne 

Badania wykonywane przez TÜV Rheinland, dadzą Państwu pewność, że metal spełnia wymagania dotyczące twardości.

Badania zmęczeniowe materiałów
Badania zmęczeniowe materiałów 

TÜV Rheinland Polska - badania zmęczeniowe, badania wytrzymałościowe, badania mechaniczne, testy obiążeniowe.

BQI – kontrola jakości prac budowlanych i remontowych
BQI – kontrola jakości prac budowlanych i remontowych 

Kontrola jakości budynków na wybranym etapie budowy.

Materiały i wyroby budowlane
Materiały i wyroby budowlane 

Certyfikaty jakości dla wszystkich rodzajów materiałów.

Weryfikacja projektów i planowanie
Weryfikacja projektów i planowanie  

Solidne podstawy dla nowych projektów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!