current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Sprzęt ochrony osobistej (PPE)


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Audyt społecznej odpowiedzialności biznesu zgodny z wymaganiami BSCI
Audyt społecznej odpowiedzialności biznesu zgodny z wymaganiami BSCI 

Systematyczna ocena kwestii społecznych w łańcuchu dostaw.

Homologacja
Homologacja 

Proces zatwierdzania zgodności wyrobów.

Transported Asset Protection Association (TAPA) – Freight Security Requirements
Certyfikacja TAPA FSR 

Bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw.

Znak
Znak "Zbadano na obecność substancji szkodliwych" 

Bezpieczne produkty wolne od szkodliwych substancji dzięki znakowi "Zbadano na obecność substancji szkodliwych"

Znak GS
Znak GS  

Bezpieczeństwo sprawdzone.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!