current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Akcesoria komputerowe
Akcesoria komputerowe 

Badania sprzętu komputerowego.

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne
Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne 

Badania substancji szkodliwych w wyrobach konsumpcyjnych i w otoczeniu.

Efektywność energetyczna i energooszczędność
Efektywność energetyczna i energooszczędność 

Ochrona klimatu dzięki wyrobom energooszczędnym.

Elektronika użytkowa
Elektronika użytkowa 

Kontrole jakości elektroniki użytkowej.

Homologacja
Homologacja 

Proces zatwierdzania zgodności wyrobów.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)  

Nie przeszkadzając zapewniamy sobie spokój.

Kontrola zgodności z dyrektywą RoHS
Kontrola zgodności z dyrektywą RoHS 

RoHS – badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Produkty wchodzące w kontakt z żywnością
Produkty wchodzące w kontakt z żywnością 

Badania produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Użyteczność i ergonomia
Użyteczność i ergonomia 

Prawdziwy plus dla wyrobu: potwierdzona funkcjonalność i ergonomia.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!