current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

REDcert - certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy

REDcert - certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy

REDcert – Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wymaga od biopaliw oraz płynnej biomasy gwarancji pochodzenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno towarów pochodzących ze źródeł europejskich jak i importowanych spoza UE. Każdy producent biomasy i biopaliw musi posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Istnieje kilka dobrowolnych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw, wśród których najbardziej popularne na rynku polskim są systemy opracowane w Niemczech: REDcert oraz ISCC.

Kluczowym elementem zasady zrównoważonego rozwoju, obowiązującego w prawodawstwie europejskim, jest to aby rozwój gospodarczy następował z poszanowaniem otaczającego nas środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów.

Wykorzystanie biomasy do produkcji paliw pozwala na zwiększenie produkcji rolniczej z przeznaczeniem na cele energetyczne. Uczestnictwo w produkcji biopaliw związane jest jednak ze spełnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.

Korzyści z certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy

Wdrożenie i certyfikacja systemów REDcert oraz ISCC zwiększa szansę rozwoju firm na rynku międzynarodowym, stając się jednocześnie znakiem rozpoznawczym organizacji wykazujących dużą troskę o ochronę środowiska.

Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy według systemów REDcert oraz ISCC.

REDcert

System REDcert obowiązuje na terenie Unii Europejskiej od grudnia 2010 roku.

REDcert został dopuszczony przez Urząd Federalny ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE) jako system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy.

REDcert znajduje zastosowanie na wszystkich powiązanych ze sobą płaszczyznach począwszy od produkcji i ewidencji surowców, poprzez przetwórstwo/przetwarzanie w olejarniach, produkcję biopaliw i biopłynów a kończąc na wprowadzeniu gotowego wyrobu na rynek. System REDCert skupia się nie tylko na produkcji biomasy, ale w swoich założeniach, oprócz ochrony środowiska, kładzie również nacisk na ochronę człowieka jako pracownika.

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy - dla kogo REDcert?

  • Przedsiębiorstwa rolne przeznaczające swoje uprawy na cele paliwowe
  • Punkty skupu i magazynowania surowca
  • Producenci biomasy / biopaliw
  • Firmy handlowe (handel materiałami do produkcji biomasy / biopaliw)
  • Przetwórcy (olejarnie, rafinerie, zakłady estryfikacji, itp.)

Dlaczego warto wybrać TÜV Rheinland Polska?

Nasi audytorzy posiadają uprawnienia w zakresie certyfikacji systemów wg regulacji dla zrównoważonego rozwoju.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu