current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Odpowiedzialność społeczna


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Audyt społecznej odpowiedzialności biznesu zgodny z wymaganiami BSCI
Audyt społecznej odpowiedzialności biznesu zgodny z wymaganiami BSCI 

Systematyczna ocena kwestii społecznych w łańcuchu dostaw.

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją
Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją 

Standard dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

ISCC - Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy
ISCC - Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy 

Czy jesteś w stanie zapewnić, że Twoje biopaliwa są zrównoważone? My poświadczymy, że tak.

Raporty odpowiedzialności społecznej
Raporty odpowiedzialności społecznej 

Społeczna odpowiedzialność, czyli biznes oparty na wartościach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!