current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Maszyny przemysłowe


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne
Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne 

Badania substancji szkodliwych w wyrobach konsumpcyjnych i w otoczeniu.

Efektywność energetyczna i energooszczędność
Efektywność energetyczna i energooszczędność 

Ochrona klimatu dzięki wyrobom energooszczędnym.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)  

Nie przeszkadzając zapewniamy sobie spokój.

Mikrobiologia i higiena, badania mikrobiologiczne
Mikrobiologia i higiena, badania mikrobiologiczne 

Skuteczna ochrona przed drobnoustrojami.

Produkty wchodzące w kontakt z żywnością
Produkty wchodzące w kontakt z żywnością 

Badania produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Przemysłowe urządzenia elektroniczne
Przemysłowe urządzenia elektroniczne 

Dokładne rejestrowanie i pomiary z wykorzystaniem sprawdzonej technologii.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!