current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
 Usługi weryfikacji w ramach EU ETS | TÜV Rheinland Polska

Usługi dla spalarni komunalnych w ramach EU ETS

Spalarnie odpadów komunalnych częścią EU ETS od 01.01.2024 r.

System handlu uprawnieniami do emisji EU ETS, stanowiący główne narzędzie Unii Europejskiej służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, jest stale modyfikowany by jak najefektywniej przyczyniać się do osiągnięcia sukcesu zielonej transformacji unijnej gospodarki. Zgodnie z najnowszą reformą, systemem zostanie objęta kolejna grupa podmiotów - instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli spalarnie odpadów komunalnych. Informacja o objęciu spalarni odpadków komunalnych o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW opublikowana została w załączniku nr I do Dyrektywy 2023/959 z dnia 10.05.2023 r. ( LINK )

Obowiązki instalacji objętej EU ETS

Nowe przepisy nakładają na spalarnie odpadów komunalnych obowiązek monitorowania i zgłaszania rocznych poziomów emisji od dnia 01.01.2024 roku. Podstawą systemu monitorowania w instalacji jest plan monitorowania, który określa m.in. rodzaje zużywanych paliw i surowców, sposób wyliczania rocznej wielkości emisji, zastosowane przyrządy i metody pomiarowe. Plan monitorowania uzupełniają pisemne procedury. Plan monitorowania powinien zostać złożony wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia do właściwego organu w terminie do 27 listopada 2023 oraz zatwierdzony przez ten organ zanim instalacja rozpocznie monitorowanie emisji zgodnie art. 11 Rozporządzenia Komisji UE (2018/2066) z dnia 19.12.2018 (z późn. zm.) ( LINK )

Plan monitorowania stanowi swego rodzaju instrukcję do przygotowania rocznego raportu na temat emisji. Pierwsze roczne raporty spalarnie odpadów komunalnych zobowiązane są złożyć do dnia 31.03.2025 roku zgodnie z art. 68 Rozporządzenia Komisji UE (2018/2066) dnia 19.12.2018 (z późn. zm.) ( LINK )

Formularze planu monitorowania oraz rocznego raportu są dostępne do pobrania na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami ( LINK )

W 2026 r. Komisja Europejska zobowiązana jest złożyć sprawozdanie na temat możliwości włączenia sektora spalania odpadów komunalnych do systemu ETS z myślą o włączeniu go od 2028 r.

Rola akredytowanego weryfikatora w EU ETS

Raporty na temat emisji powinny zostać zweryfikowane przez niezależnego i akredytowanego weryfikatora w celu wykazania wiarygodności raportowanych danych. Podsumowaniem weryfikacji jest sprawozdanie, zawierające wyniki przeprowadzonej oceny, które wraz z raportem klient powinien przekazać do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Na indywidualną prośbę klienta przed przeprowadzeniem weryfikacji właściwej, weryfikator przeprowadzi weryfikację wstępną w celu wykrycia i umożliwienia usunięcia potencjalnych niezgodności w systemie klienta.

Wytyczne dotyczące procesu weryfikacji określa Rozporządzenie Komisji UE (2018/2067) z dnia 19.12.2018 (z późn. zm.) ( LINK ) oraz program weryfikacji, który definiuje zasady świadczenia usług weryfikacyjnych przez akredytowanego weryfikatora TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ( LINK )

Akredytowany weryfikator TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (certyfikat akredytacji nr PL-VG-0001) świadczy usługi weryfikacyjne związane z EU ETS od 2006 roku. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają na ocenę i analizę indywidualnych systemów monitorowania zużycia paliw i surowców w instalacjach.

Certyfikat i zakres akredytacji weryfikatora GHG udostępniamy na naszej stronie internetowej ( LINK )

Usługi powiązane

Weryfikacja rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych CO2

Weryfikacja rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych CO2

Poprawne sprawozdania dotyczących emisji gazów cieplarnianych - dzięki wiedzy ekspertów TÜV Rheinland.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!