current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zarządzanie ryzykiem ISO 31000

NOWOŚĆ !

1.217,70 zł

bez VAT 990,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60046

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Poznanie zasad związanych z wdrażaniem działań zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Poznanie wybranych zasad oceny ryzyka
 • Umiejętność zastosowania zasad zarządzania ryzykiem w organizacji w wybranych aspektach

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających organizacją, kierownictwa firm, pełnomocników ds. zarządzania oraz osób pragnących zapoznać się z zasadami zarządzania ryzykiem.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

Wstęp do szkolenia

Prezentacja wymagań normy ISO 31000

 • Struktura normy ISO 31000
 • Zasady zarządzania ryzykiem wg ISO 31000
 • Wytyczne do określenia struktury ramowej do zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Wytyczne do realizacji procesu analizy i oceny ryzyka w organizacji
 • Atrybuty rozszerzonego zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Wytyczne do ewaluacji i monitorowania procesu zarządzania ryzykiem
 • Przegląd i zastosowanie metod oceny ryzyka wg IEC 31010

Przegląd metod analizy i oceny ryzyka wg IEC 31010

 • Zastosowanie wybranych metod: Breinstorming, Structured “What-if” Technique (SWIFT), Bow tie analysys, HAZID, FMEA

Ćwiczenia praktyczne

Podsumowanie szkolenia

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu