current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

VSM – Mapowanie Strumienia Wartości

 

1,586.70 zł

bez VAT 1,290.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70096

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Mapowanie Strumienia Wartości jest narzędziem pozwalającym na wizualizację przebiegu procesu wytwarzania i przepływu informacji dla wybranej rodziny produktów. Często prowadzi do wprowadzenia Pull System.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping. Uczestnicy poprzez pracę warsztatową na symulowanych procesach produkcyjnych będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami występującymi podczas budowania mapy. Poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów usprawniających.

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie, specjalistów.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Wprowadzenie
 • Lean Manufacturing, podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji
 • Dlaczego zaczynamy od budowy mapy strumienia wartości? – idea mapowania
 • Charakterystyka marnotrawstwa
 • Definicja strumienia wartości i wartości dodanej
 • Value Stream Mapping – niezbędne informacje
 • Przykładowe mapy
 • Definicje, parametry i ikony wykorzystywane podczas budowania map
 • Etapy VSM: VSA (Value Stream Analysis), VSD (Value Stram Designing), VSP (Value Stream Plan)
 • Podział na strumienie wartości
 • Wybór rodziny produktów
 • Zebranie wiarygodnych danych
 • Mapowanie przepływu informacji w strumieniu
 • Część warsztatowa:

 

VSA – diagnoza stanu istniejącego na podstawie symulowanej fabryki, tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia

 • Stan strumienia wartości w konkretnej chwili, dla reprezentanta i przeciętnego zapotrzebowania
 • Charakterystyka procesów
 • Charakterystyka kluczowych dostawców strumienia wartości
 • Charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości
 • Optymalizacja procesów
 • Wykorzystanie narzędzi Lean do optymalizacji procesu, m.in. projektowanie przepływu, organizacja stanowisk/gniazd wg Czasu Taktu (Taktu Klienta), OPF (przepływ jednej sztuki), system ssący, poziomowanie produkcji (Heijunka)
 • Analiza mapy stanu istniejącego
 • Analiza i poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości
 • Część warsztatowa: VSD
 • Projektowanie wizji stanu przyszłego, budowa mapy wraz z uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań.
 • Budowa strategii produkcyjno-logistycznej
 • Budowa systemu realizacji zleceń produkcyjnych
 • Określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie wytwórczym
 • Część warsztatowa: VSP
 • Długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań
 • Organizowanie grup i sesji Kaizen
 • Powszechne błędy i trudności w implementacji
 • Praktyczne wskazówki implementacji systemu

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu