current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

TPM – Total Productive Maintenance

 

1,586.70 zł

bez VAT 1,290.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70099

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z metodami pracy stosowanymi przy zarządzaniu wyposażeniem produkcyjnym, wykorzystywanym przez czołowe międzynarodowe firmy produkcyjne. Szkolenie obejmuje swoim zakresem ciągłe doskonalenie czynności przy konserwacji urządzeń oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu (UR). Szkolenie oparte jest o studia przypadków.

Grupa docelowa

Szkolenie TPM zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

1. Wprowadzenie do TPM 

 • TPM wg JIPM
 • Założenia TPM
 • Przedstawienie 13 kroków wdrożenia TPM
 • Korzyści wynikające z wdrożenia TPM
 • Studia przypadków

 2. Autonomiczne utrzymanie ruchu 

 • 7 kroków AM wg JIPM
 • Praktyczne wdrożenie AM
 • Procedura implementacji połączonego systemu AM/5S
 • Czerwone kartki
 • Ocena znalezionych anomalii
 • Wykorzystanie technik wizualizacji
 • Opracowanie tablic komunikacyjnych
 • Stworzenie matrycy kompetencji AM/5S
 • Zarządzanie autonomiczne systemem AM/5S
 • System audytowania w celu utrzymania AM/5S
 • Zarządzanie przezbrojeniem maszyn
 • SMED – skracanie czasu przezbrojenia i przygotowania do produkcji
 • Kaizen

 3. Specjalistyczne utrzymanie ruchu 

 • Kryteria oceny parku maszynowego
 • Klasyfikacja ABC
 • Identyfikacja urządzeń krytycznych
 • Dobór działań UR do pogrupowanych urządzeń
 • Komunikacja i wymiana informacji UR/Produkcja
 • Wprowadzenie do wskaźników UR
 • Omówienie podstawowych wskaźników UR:
 • Efektywność wykorzystania czasu pracy maszyn – OEE
 • Średni czas między awariami – MTBF(Mean Time Between Failures)
 • Średni czas napraw – MTTR (Mean Time To Repair)
 • Karta przebiegu pracy maszyny
 • Warsztaty praktyczne – wyliczenie wybranych wskaźników
 • Dokumentacja UR i zarządzanie informacją
 • Gospodarowanie częściami zamiennymi maszyn

 4. Narzędzia pracy zespołowej – Focus Improvement 

 • Rozwiązywanie problemów – Czym jest w praktyce i jakie ma znaczenie?
 • Omówienie poszczególnych narzędzi rozwiązywania problemów:
 • Pareto
 • Diagram Ishikawy
 • 5 WHY
 • Diagram korelacji
 • PDCA, DMAIC
 • Raport A3
 • Zarządzanie zmianą
 • Szkolenia i doskonalenie umiejętności pracowników 

5. Studium przypadku – działanie TPM na podstawie wybranych firm

6. Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu